Bài mẫu IELTS Writing task 2 cho chủ đề Government ngày 28/11/2020

Some people believe that governments should make laws about people’s nutrition and food choice while others argue that it is their choice. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
21/07/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de government ngay 28112020

Dàn bài, phân tích, bài mẫu IELTS Writing kèm từ vựng cho chủ đề Government, đề thi IELTS Writing đã được ra vào ngày 28/11/2020.

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề thực phẩm và dinh dưỡng, với câu hỏi, rằng chính phủ nên đưa ra luật về chế độ dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm của người dân hay đó là sự lựa chọn cá nhân. Người viết được yêu cầu thảo luận về cả 2 quan điểm trên và đưa ra ý kiến cá nhân.

Lưu ý về dạng bài

 • Dạng bài “Discuss both views” tương đối phổ biến trong phần thi viết IELTS (chỉ sau dạng “Agree or Disagree”), yêu cầu người viết đưa ra sự phân tích về 2 quan điểm trái ngược hoặc khác nhau về cùng một vấn đề nào đó và đưa ra ý kiến của người viết.

 • Lỗi thường gặp ở dạng bài này là người viết chỉ chọn một trong hai quan điểm để thảo luận, hoàn toàn bỏ qua hoặc đề cập sơ sài đến quan điểm còn lại. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đến việc đưa ra ý kiến cá nhân, có thể ngay phần Mở bài hoặc sau cùng trong phần Kết luận. Nếu không đưa ra được ý kiến cá nhân, người viết chắc chắn sẽ bị trừ điểm Task Response.

Xem thêm: Cách nghĩ ý tưởng cho bài IELTS Writing task 2

Bài mẫu

Some people feel that governments should be able to create laws regarding what people eat in order to control their health. Personally, I believe this is a ridiculous idea, and people should be free to make their own decisions about what they do with their bodies. The following essay will discuss both sides of the issue.

To begin with, there are some people who think that it is the government’s responsibility to regulate people’s diets. They believe this would help to create a much healthier population and reduce the burdens that sickness and disease place on society. These days, the over-consumption of addictive fast foods, soft drinks, and junk food is widespread and is having vast ramifications on both children and adults’ health, such as obesity, diabetes, and heart disease. This is putting a great amount of pressure on healthcare systems and the economy, as governments try to deal with the associated impacts of poor diets and sedentary lifestyles. Certainly, by reducing the consumption of junk foods and increasing the amounts of healthy foods in people’s diets, society would be much healthier and more prosperous.

On the other hand, many people believe that everyone should have the freedom to choose what they want to eat, and I tend to agree with this idea. Firstly, everyone is different. While some people have a tendency to put on weight and have a genetic predisposition to certain diseases, other people are able to maintain a healthy body regardless of the food they eat. Furthermore, people have the right to food and its variations, meaning that they reserve the right to access sufficient food, feed themselves adequately to meet their dietary needs. This right has come into recognition worldwide and, as a result, people can and should be allowed to decide what their daily meals are like.

In conclusion, I believe it is absurd to suggest that governments should control what people eat. However, I do believe that governments should focus their efforts on restricting the advertisement and promotion of unhealthy foods, such as fast foods and junk foods, and educate people about the negative effects these foods have on their health.

(366 words)

Các từ vựng cần lưu ý

 • a ridiculous idea: một ý tưởng buồn cười 

 • be free to make their own decisions: tự do đưa ra quyết định của chính họ

 • a much healthier population: dân số khoẻ mạnh hơn

 • to reduce the burdens: giảm gánh nặng 

 • the over-consumption of something: sự tiêu thụ quá nhiều thứ gì đó

 • addictive fast foods, soft drinks, and junk food: các thức ăn nhanh, đồ uống có gas và đồ ăn vặt gây nghiện

 • widespread: phổ biến 

 • vast ramifications: phân nhánh rộng lớn 

 • obesity: béo phì

 • diabetes: tiểu đường 

 • heart disease: bệnh tim

 • poor diets and sedentary lifestyles: chế độ ăn nghèo nàn và lối sống thụ động

 • prosperous: thịnh vượng 

 • a tendency to put on weight: có xu hướng tăng cân

 • a genetic predisposition: khuynh hướng di truyền 

 • to maintain a healthy body: duy trì cơ thể khoẻ mạnh

 • absurd: ngớ ngẩn 

 • focus their efforts: tập trung các nỗ lực  

 • the advertisement and promotion of something: quảng cáo và thúc đẩy cái gì đó

Tham khảo thêm khóa học IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc ôn luyện nhanh cách làm bài, nắm vững kiến thức để đạt điểm mục tiêu trong thời gian ngắn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu