Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Old people ngày 24/10/2020

People are living longer after they retire. What are the problems? What can be done to solve these problems?
ZIM Academy
31/01/2021
bai mau ielts writing task 2 cho chu de old people ngay 24102020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/10/2020

People are living longer after they retire. What are the problems? What can be done to solve these problems?

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề người trong độ tuổi nghỉ hưu, cụ thể là con người ngày nay sống thọ hơn sau khi họ nghỉ hưu. Câu hỏi đặt ra là xu hướng này sẽ đem lại những vấn đề gì và những giải pháp là gì để giải quyết các vấn đề đó.

Lưu ý về dạng bài

Đây là dạng bài “Effect – Solution”. Người viết cần lần lượt trình bày các tác động tiêu cực, tức là các vấn đề, ở đoạn thân bài 1 và viết về các giải pháp ở đoạn thân bài 2.

Các giải pháp trình bày ở đoạn thân bài 2 phải hướng đến giải quyết các vấn đề nêu ra ở đoạn thân bài 1. Nếu người viết đưa ra các giải pháp không tương ứng với các vấn đề, điểm ‘Tính Mạch lạc và Liên kết” sẽ bị giảm xuống 6.

Bài mẫu tham khảo

These days, many elderly people are living longer into their retirement. The following essay will discuss the associated problems that arise with this trend, and possible solutions to alleviate any serious impacts it is causing.

On the one hand, there are several problems that may arise when elderly people live longer after they retire. Firstly, a larger portion of the population will require financial assistance from the government to sustain themselves for the course of their retirement. This can have an impact on the economy of a country as it requires more tax-payer’s money to provide pensions for retired people. Secondly, as people get older, the risk of sickness and disease also increases. This can have a serious impact on healthcare systems, particularly in countries where they are already under-funded and over-burdened. Again, more money from the economy will need to be directed towards alleviating this issue, which can impact on the funding of important aspects of society.

However, there are several solutions that can be implemented in order to help deal with such issues. These days, in many developed countries, employers are required to make financial contributions to retirement funds on behalf of their employees. These funds help to sustain elderly people throughout their retirement without placing a burden on government budgets. Furthermore, if people are living longer after retirement, then it may mean that they are healthy enough to continue working longer and that governments can increase the retirement age, or allow partial pension payments so that the elderly can continue working part-time if they choose.

In conclusion, although people are living longer after retirement nowadays, there are several solutions that can be implemented to reduce the impacts that this trend is having on the economy.

(288 words)

Từ vựng

  • possible solutions to alleviate any serious impacts: các giải pháp khả thi để giảm thiểu bất kỳ tác động tiêu cực
  • to sustain themselves for the course of their retirement: tự chu cấp cho bản thân trong thời gian nghỉ hưu 
  • tax-payer’s money: tiền của người đóng thuế 
  • provide pensions for retired people: cung cấp lương hưu cho người về hưu 
  • financial contributions: sự đóng góp về mặt tài chính
  • without placing a burden on government budgets: không đặt gánh nặng lên ngân sách nhà nước

 

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833