Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Study ngày 31/10/2020

People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree with this idea?
ZIM Academy
10/01/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de study ngay 31102020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 31/10/2020

People say that it is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree with this idea?

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến chủ đề học tập. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm đồng ý hay không đồng ý về ý kiến “học môn văn học là sự lãng phí thời gian đối với học sinh phổ thông”.

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

Đây là dạng bài Opinion, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Nếu người viết không thể hiện rõ ràng lập trường của người viết trong bài viết, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Bài mẫu tham khảo

Some people believe that it is a waste of time for students to study literature in high school. Personally, I couldn’t disagree more with this opinion.

Firstly, there are a range of benefits for high school students who study literature. Studying novels can give students a deeper insight into the history and culture of a particular place or time. For example, although the storyline in many novels may be fictional, the reader can still gain a good sense of the culture and customs of certain places and periods of time, and this is usually a much more entertaining way of understanding history compared to reading regular history books. Secondly, studying literature helps students to learn more about language, which increases their ability to express themselves and communicate with others. This is particularly important these days as the use of the internet and social media has had a myriad of negative impacts on people’s communication skills.

Furthermore, literature is a form of art, and it cannot be argued that the world needs artists to make it a better place to live. Without art, the world would be a ghastly, boring place. I believe that literature should be considered as an important part of any high school curriculum as it helps to stimulate students’ artistic intelligence and provides them with a break from the monotony of logic-based subjects such as math and science. All subjects play an important role in the development of students, and literature is no exception. These days, there seems to be too much attention given to the importance of science and math-based subjects, as they are what many people believe drive a country’s economy, however I believe that art and culture should be considered as important as the economy.

In conclusion, not only does literature hold an important place within a high school’s curriculum, but also within society itself, and therefore I believe it should be held in high regard.

(323 từ)

Các từ vựng cần lưu ý

 • to gain a good sense of something: có được cảm nhận tốt về điều gì đó
 • to increase an ability to express oneself: tăng khả năng thể hiện bản thân 
 • a myriad of negative impacts: vô số tác động tiêu cực
 • to stimulate students’ artistic intelligence: kích thích trí thông minh nghệ thuật của học sinh
 • a break from the monotony: thoát khỏi sự đơn điệu
 • logic-based subjects: các môn học dựa trên logic
 • too much attention given to something: quá nhiều sự chú ý dành cho cái gì đó
 • something is no exception: cái gì đó không phải ngoại lệ
 • to drive a country’s economy: thúc đẩy nền kinh tế của một quốc gia
 • to hold an important place: giữ một vị trí quan trọng
 • to hold in high regard: xem trọng

 

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu