Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Success ngày 12/12/2020

To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de success ngay 12122020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/12/2020

To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

Đề bài đề cập đến vấn đề để thành công trong kinh doanh, mọi người cần phải giỏi toán. Người viết được yêu cầu nêu rõ quan điểm, đồng ý hay không đồng ý về việc “có cần giỏi toán để thành công trong kinh doanh” 

Các cụm từ cần chú ý: succeed, business, good at maths

Lưu ý về dạng bài và các vấn đề thường gặp

Đây là dạng bài “Opinion”, một dạng câu hỏi cực kỳ phổ biến trong phần viết IELTS, yêu cầu người viết đưa ra một quan điểm rõ ràng về một ý kiến nào đó. Ý kiến này được thể hiện xuyên suốt, nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này chính là việc quan điểm của người viết không thống nhất hoặc không được thể hiện một cách rõ ràng. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đề cập được tất cả các phần của đề bài (hai ý: hình thức giao tiếp bằng lời nói và hình thức giao tiếp bằng chữ viết). Nếu chỉ tập trung phân tích một ý chính và bỏ qua ý còn lại, điểm Task Response của bài viết sẽ bị giảm xuống 6.

Bài mẫu tham khảo

Some people argue that maths is an essential skill in order to do well in business. I partly disagree with this notion because although basic maths is required to properly run a business, more complex maths can be outsourced.  

Basic maths is an integral part of running a business. Success in business requires a broad range of knowledge including finance and accounting which both use maths. Business owners should have a solid understanding of basic arithmetic as well as algebra in order to run their business effectively. In addition, maths is required when performing business operations like accounting, inventory management, and forecasting sales. 

However, strong maths skills are not required to do well in the business field. While maths is undeniably an important part of running a business, it is possible to outsource this skill. This includes hiring an individual skilled in the financial side of business as well as using spreadsheets and computer programs that will do financial models for business owners. Though using spreadsheets does require a basic understanding of the principles of finance and maths, it does not require a high level of math skills in areas such as calculus. Moreover, maths is a broad field that encompasses a number of subtopics such as geometry, calculus, algebra, and statistics. Not all of these areas are required when running a business. 

In conclusion, I partly disagree with the notion that business success requires strong maths skills. While many aspects of business do require basic maths skills such as finance and accounting, being good in all types of maths is not a requirement. Furthermore, many higher level maths skills can be outsourced. 

(273 từ)

Từ vựng theo chủ đề

  • an integral part: một phần quan trọng
  • have a solid understanding: có một kiến thức nền vững
  • arithmetic: số học
  • algebra: đại số
  • outsource this skill: tìm nguồn khác cho kỹ năng này
  • encompass: bao gồm

 

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và rèn luyện kỹ năng làm bài. Hãy tham gia thi thử IELTS online tại ZIM nhận ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu