Bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Technology ngày 05/12/2020

Some people say that modern technology has made shopping today easier while others disagree. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 2 cho chu de technology ngay 05122020

Đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/12/2020

Some people say that modern technology has made shopping today easier while others disagree. Discuss both views and give your opinion.

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

Một vài người nghĩ rằng công nghệ hiện đại là làm việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn, trong khi một số người khác không đồng ý.

Các cụm từ cần chú ý: modern technology, shopping, easier 

Lưu ý về dạng bài

Dạng bài “Discuss both views” tương đối phổ biến trong phần thi viết IELTS (chỉ sau dạng “Agree or Disagree”), yêu cầu người viết đưa ra sự phân tích về 2 quan điểm trái ngược hoặc khác nhau về cùng một vấn đề nào đó và đưa ra ý kiến của mình. 

Lỗi thường gặp ở dạng bài này là người viết chỉ chọn một trong hai quan điểm để thảo luận, hoàn toàn bỏ qua hoặc đề cập sơ sài đến quan điểm còn lại. Lỗi sai này thuộc vào phần Task Response trong tiêu chí chấm điểm. Bên cạnh đó, người viết cần phải lưu ý đến việc đưa ra ý kiến cá nhân, có thể ngay phần Mở bài hoặc sau cùng trong phần Kết luận. Nếu không đưa ra được ý kiến của mình, người viết chắc chắn sẽ bị trừ điểm Task Response.

Gợi ý về cách triển khai ý tưởng

Đồng ý rằng công nghệ mang lại vài khó khăn khi mua sắm, nhưng đưa ra quan điểm chính là những lợi ích của công nghệ mang lại cho việc mua sắm.

Bài mẫu tham khảo

Technological advancements are considered by some to have positively impacted shopping by making it easier, while there are others who disagree with this. In my opinion, I believe that overall, technology has made retail an easier experience in most cases despite some drawbacks.

On the one hand, some individuals feel technology has made shopping more difficult due to a number of reasons. Although technology has brought about the advent of online shopping, it has also brought about endless options which can lead to indecision and too much time wasted to find the right item to buy. In addition, shopping may be more difficult because when buying certain items online, it may be difficult to gauge the correct size of items. For example, online sales does not allow for fitting before purchase when buying clothing or shoes.

On the other hand, technology has made shopping easier due to convenience. Today’s technology has brought about a number of advancements such as online shopping, which has allowed individuals who are limited in mobility to buy what they need without going out. For instance, the COVID-19 pandemic has made shopping difficult with many in-person stores closed. With technology, people can now order products through the internet without leaving their homes. In addition, shopping is made easier by including delivery. In a traditional store, people need to have some way to transport their new items back home, which may be difficult for those without personal vehicles. Finally, if an individual cannot find what they want in one online store, they can easily go on another website or app to find the product instead of having to travel to another store. 

In conclusion, although there are a few drawbacks to shopping online such as endless options and difficulty with sizing, technology has made shopping easier by making it vastly more convenient for people. To conclude, because individuals no longer need to leave their homes and do not have to organize transportation, shopping online is the easier option.

(337 từ)

Từ vựng theo chủ đề

  • technological advancements: những cải tiến trong công nghệ
  • endless options: những sự lựa chọn bất tận
  • indecision: thiếu sự quyết đoán
  • gauge the correct size of items: ước chừng kích cỡ của sản phẩm
  • limited in mobility: hạn chế trong việc di chuyển
  • delivery: vận chuyển

Tham khảo thêm lớp học IELTS online tại ZIM Academy, giúp người học nâng band điểm IELTS và học tập linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu