Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề City life

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung theo chu de city life

Topic

People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: City life.

 • Keywords: People living in large cities; problems; governments encourage people.

 • Dạng bài: Two-part question. Trả lời 2 câu hỏi trong đề bài.

 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết cần đưa ra 2 ý trả lời cho câu hỏi đầu và 2 ý tiếp theo để trả lời cho câu hỏi thứ 2. Quan điểm đưa nhanh ở mở bài, kết bài.

Xem thêm:

Cấu trúc bài viết

Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài và nêu ra nội dung bài sẽ trình bày những gì.

Body 1: Các vấn đề của việc sống ở thành phố. (2 vấn đề)

1st idea: Sự ô nhiễm môi trường.

Support: Lượng xe cộ lớn thải ra nhiều khí thải dẫn tới chất lượng không khí bị giảm → nguyên nhân của nhiều bệnh hô hấp.

2nd idea: Có quá nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, có thể không chính xác.

Support: Hậu quả là sự nhầm lẫn, rối loạn.

Body 2: Tại sao chính phủ nên khuyến khích người dân chuyển ra các vùng khác.

1st idea: Việc này giúp giảm lượng xe cộ.

Support: Giảm ô nhiễm không khí nguy hiểm cho sức khoẻ.

2nd idea: Giảm áp lực lên vấn đề nhà cửa, không gian sống.

Support: Không gian sống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ tinh thần và chất lượng công việc.

Conclusion: Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

In recent years, there have been a number of everyday problems that people in big cities have to cope with. This essay will discuss two major problems, pollution and information overload, which I believe should lead governments to encourage people to move to regional areas.

These days, increased levels of pollution have been a great cause for concern among residents of big cities. Due to high volumes of traffic, large quantities of pollutants are being released into the atmosphere, causing the degradation of air quality, which is said to be a significant contributor to various types of respiratory disease, such as lung cancer. Additionally, people in big cities are being bombarded with too much information from the media, including TV, social media, and advertising, with a large proportion of this information being fake or exaggerated. This can lead to confusion or, in some cases, social anarchy.

In my opinion, governments should do what they can to encourage city residents to move to regional areas. Firstly, it will reduce the number of vehicles in cities, which will definitely reduce the levels of air pollution, which is hazardous to the health of citizens. Furthermore, fewer people living in big cities will relieve the pressure on the housing supply, where many people are forced to live in small, uncomfortable spaces. Studies have shown that people’s living spaces have a direct impact on their mental health and how they perform at work.

In conclusion, severe air pollution and a bombardment of information are among the most serious problems facing city residents nowadays, and personally, I feel that authorities should encourage people to relocate to other areas to live.

Xem thêm: IELTS Writing Task 2 topic

Từ vựng

 • To encourage somebody to do something: Khuyến khích ai đó làm gì đó.

 • High volumes of traffic: Mật độ phương tiện lớn.

 • The degradation of air quality: Giảm chất lượng không khí

 • Be a significant contributor to something: Là nguyên nhân chính cho việc gì đó

 • Respiratory disease: Bệnh liên quan đến hô hấp

 • Be bombarded with something: Bị tiếp xúc quá nhiều với cái gì đó

 • Social anarchy: Tình trạng hỗn loạn xã hội

 • To have a direct impact on something: Có ảnh hưởng trực tiếp tới cái gì

Hy vọng rằng với gợi ý bài mẫu trên đây đã giúp cho thí sinh có thể tự tin với dạng bài này.

Để rút ngắn thời gian học tập, đạt điểm IELTS trong thời gian gấp rút. Người học có thể tham gia ôn thi IELTS cấp tốc tại ZIM để được hỗ trợ tối đa, cam kết đạt kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu