Bài mẫu IELTS Writing và Từ vựng theo chủ đề Sports

Bài mẫu IELTS Writing và từ vụng theo chủ đề Sports
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing va tu vung theo chu de sports

Topic

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Phân tích đề bài

 • Chủ đề: Sports – chủ đề khá phổ biến trong các đề thi IELTS

 • Keywords: Sports which are play in teams; individual sports.

 • Dạng bài: Discussion essays. Đưa ra hai ý kiến về một vấn đề được đưa ra ở câu hỏi và yêu cầu thảo luận của hai ý kiến đó.

 • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết cần đưa ra 2 hoặc 3 lợi ích của việc chơi môn thể thao nhóm; 2 hoặc 3 lợi ích của việc chơi môn thể thao cá nhân. Quan điểm đưa nhanh ở mở bài, kết bài và body 2 (see sample).

Cấu trúc bài viết

Introduction: Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.

Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1: Lợi ích của side 1 (Team sports) – 2 lợi ích

1st idea: Giúp phát triển các kĩ năng liên quan đến giao tiếp

Support: phát triển teamwork và communication. Giúp cho việc tương tác xã hội hàng ngày tốt hơn, cũng như là trong công việc và việc học tập của trẻ nhỏ.

2nd idea: Phát triển tinh thần đoàn kết, bạn bè và thể thao giữa các người chơi.

Support: Giúp mang lại giá trị cho cuộc sống hàng ngày của cuộc sống chúng ta, khi mỗi cá nhân được là một phần của tập thể.

Body 2: Lợi ích của side 2 (Individual sports)

1st idea: Giúp phát triển kĩ năng cá nhân

Support: Quản lý cảm xúc, giải toả căng thẳng, nâng cao tự tin và tính tự lập

2nd idea: Giúp phát triển tư duy mạnh mẽ

Support: Phải tự mình vượt qua những khó khăn khi gặp phải mà không có sự giúp đỡ của người khác

3rd idea: Thử thách bản thân

Support: Tự đặt ra mục tiêu và cố gắng đạt được những thành quả tốt nhất.

Xem thêm trọn bộ IELTS Writing Task 2 sample - 32 chủ đề thường gặp

Conclusion

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu

Some people argue that playing team sports provides people with more benefits as opposed to participating in individual sports. Personally, I believe that both types of sports can provide a range of benefits to people, and it depends on what benefits each individual wishes to achieve as to which sport they should choose to play.

On the one hand, team sports, such as football and basketball, provide a number of benefits to those who play. For example, team sports give players the opportunity to develop interpersonal skills, like teamwork and communication skills, which will not only help people in their day-to-day social interactions but also benefit them in their workplace. In addition, team sports also offer players the chance to develop a sense of unity, friendship, and sportsmanship between teammates, which can really add value to people’s lives by making them feel a part of something.

On the other hand, individual sports, like tennis and swimming, also have their merits. When someone plays an individual sport, it usually gives them more opportunities to enhance their personal skills, such as being able to manage emotions, cope with stress, and build confidence and self-esteem. When people are playing an individual sport, they usually have no one else to rely on for support during the game or match, and therefore, individuals will need to develop a strong mindset to be able to deal with and overcome any setbacks they may face. Individual sports also provide better opportunities for people to challenge themselves by setting goals and achieving personal bests.

Overall, I feel that all sports offer great benefits for people’s mental and physical health, and that people should choose whatever sport they are most interested in playing.

Từ vựng

 • develop interpersonal skills: phát triển kĩ năng giao tiếp và làm việc với người khác

 • team work and communication skills: Kĩ năng làm việc nhóm và giao tiếp

 • day-to-day social interactions: Tương tác xã hội hàng ngày.

 • benefit people in their workplace: Có lợi cho công việc

 • develop a sense of unity, friendship, and sportsmanship between teammates: Phát triển tinh thần đoàn kết, bạn bè và thể thao giữa những người chơi.

 • add value to people’s lives: Thêm giá trị vào cuộc sống

 • feel a part of something: Cảm thấy như một phần của cái gì đó

 • enhance their personal skills: Phát triển kĩ năng cá nhân

 • manage emotions, cope with stress: Quản lý cảm xúc, giải toả căng thẳng.

 • build confidence and self-esteem: Nâng cao sự tự tin và lòng tự trọng

 • develop a strong mindset: Phát triển tư duy tốt hơn.

 • overcome any setbacks they may face: Vượt qua bất cứ trở ngại nào gặp phải

 • to challenge themselves by setting goals and achieving personal bests: Thử thách bản thân bằng việc đặt ra mục tiêu và đạt được những gì tốt nhất

 • mental and physical health: Sức khoẻ thể chất và tinh thần.

Xem ngay: Khóa học IELTS cam kết đầu ra 4 kỹ năng, hệ thống học tập cá nhân hóa giúp học viên đạt kết quả mong muốn và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833