0

IELTS Speaking Level 6.5

ielts-speaking-topic-social-media-bai-mau-va-tu-vung-phan-2

IELTS Speaking Topic Social Media | Bài mẫu và từ vựng (Phần 2)

Bài viết này cung cấp cho người học câu hỏi và câu trả lời mẫu cùng từ vựng chủ đề Social Media trong phần thi IELTS Speaking Part 3. ...

Nguyễn Phúc Đăng Khoa

Trong IELTS Speaking, để đạt band 6-7 tiêu chí chấm thi Khả năng sử dụng từ ngữ (Lexical Resource), thí sinh có thể cần phải sử dụng những từ vựng ít thông dụng. Do vậy, việc thí sinh trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến từ vựng, collocations, và idioms là điều không thể thiếu khi muốn ...

bởi

An Trịnh

Sự thay đổi “Change” là một vấn đề mà người đọc thường xuyên phải đối mặt trong cuộc sống, công việc hay trong các mối quan hệ xã hội mà không thể tránh được. Vì vậy, sở hữu một lượng lớn vốn từ vựng để miêu tả quá trình thay đổi của sự vật, sự việc có thể làm cho phần thi IELTS Speaking của thí sin...

bởi

ZIM Academy

Bài viết dưới đây sẽ trang bị cho thí sinh một số kỹ thuật để có thêm thời gian suy nghĩ trong bài thi IELTS Speaking mà không ảnh hưởng tới tiêu chí Fluency and Coherence (độ trôi chảy và mạch lạc). ...

bởi

Lê Hồng Đăng