IELTS Speaking Level 6.5

ung-dung-cau-dieu-kien-trong-ielts-speaking-nhu-the-nao-de-dat-hieu-qua

Ứng dụng câu điều kiện trong IELTS Speaking như thế nào để đạt hiệu quả?

Giới thiệu cấu trúc câu điều kiện và cách sử dụng và ứng dụng chúng vào cách trả lời IELTS Speaking Part 3 nhằm diễn đạt mục đích với các ví dụ minh họa cụ thể, chi tiết.

0
Bài viết này phân tích các đặc điểm về nội dung một bài IELTS Speaking Part 2 mô tả đồ vật cần có và các tiêu chí về Lexical Resource và Grammatical Range and Accuracy của hai band 6.0 và 7.0. Từ đó, đưa ra sự phân tích câu trả lời mẫu và đề xuất các giải pháp thí sinh có thể áp dụng để cải thiện.