Cách bàn luận một quan điểm dù người viết không đồng tình | IELTS Writing Task 2

Bài viết này sẽ giúp người đọc cách để bàn luận quan điểm dù người viết không đồng tình mà vẫn đảm bảo lập trường chung của bài viết.
cach ban luan mot quan diem du nguoi viet khong dong tinh ielts writing task 2

Dạng bài Discussion Essay hay còn được biết đến với cái tên dạng Both Views trong IELTS Writing Task 2 là dạng bài yêu cầu thí sinh có cái nhìn khách quan nhất khi thảo luận hai quan điểm (thường là trái ngược nhau) và từ đó nêu được góc nhìn và quan điểm riêng của bản thân. Bài viết này sẽ giúp người đọc cách để bàn luận quan điểm dù người viết không đồng tình mà vẫn đảm bảo lập trường chung của bài viết.

Key Takeaways

Vấn đề đặt ra:

 • Dạng Discussion Essay yêu cầu thí sinh trình bày góc nhìn cả hai quan điểm đề bài đưa ra, đồng thời nêu ý kiến cá nhân.

 • Thí sinh gặp phải khó khăn trong quá trình trình bày quan điểm đối lập, dẫn đến bài việc kém chất lượng.

Cách tiếp cận:

 • Đồng ý hoàn toàn với một quan điểm (trong hai quan điểm được đưa ra trong đề).

 • Vẫn phải bàn luận quan điểm thí sinh không đồng tình.

Hai cách phổ biến khi bàn luận về quan điểm người viết không đồng tình:

 • Bàn luận dưới góc nhìn thứ 3: Nhằm nhấn mạnh quan điểm của bản thân ngay ở mở bài hoặc làm Topic sentence của thân bài 1.

 • Bàn luận rồi ngay lập tức bác bỏ: Lấy câu bác bỏ làm Topic sentence cho thân bài 2.

Vấn đề đặt ra

Khi làm bài dạng Discussion Essay, việc yêu cầu thí sinh bàn luận về một quan điểm mà họ không đồng tình là một thử thách đáng kể. Điều này đòi hỏi thí sinh phải thể hiện khả năng hiểu rõ quan điểm đó, tập trung vào việc phân tích và đề xuất lập luận ngược lại một cách logic và thuyết phục. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến nhiều khó khăn và lúng túng, và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tổng thể của bài viết.

Một trong những thách thức lớn khi bàn luận về một quan điểm không đồng tình là khả năng bị mơ hồ và không rõ ràng trong việc trình bày quan điểm này. Thí sinh có thể cảm thấy không tự tin trong việc thể hiện quan điểm mà họ không tán thành, dẫn đến việc mất dấu hiệu rõ ràng và sự luận lý trong bài viết của họ. Điều này có thể làm mất đi khả năng thuyết phục và làm cho bài viết trở nên mập mờ và thiếu sự sắc bén.

Hơn nữa, khả năng hoàn thiện yêu cầu bài thi (Task achievement) có thể bị ảnh hưởng nếu thí sinh không thể trình bày rõ ràng quan điểm của họ và mối quan hệ giữa các ý trong bài viết. Khi quan điểm không đồng tình chưa được trình bày một cách chặt chẽ, bài viết có thể trở nên sơ sài và thiếu sự tập trung. Điều này có thể làm cho bài viết không thể thuyết phục được giám khảo về quan điểm của thí sinh, và dẫn đến việc mất điểm về khả năng hoàn thiện yêu cầu bài thi.

Tóm lại, trong dạng Discussion Essay trong IELTS Writing Task 2, việc bàn luận về một quan điểm mà thí sinh không đồng tình đòi hỏi sự tỉ mỉ, khả năng phân tích, và tư duy logic. Thí sinh cần phải đối mặt với thách thức của việc trình bày một quan điểm mơ hồ hoặc không tán thành một cách rõ ràng và thuyết phục. Để đảm bảo khả năng hoàn thiện yêu cầu bài thi và tạo được ấn tượng tốt với người đọc, thí sinh cần phải đảm bảo rằng quan điểm không đồng tình được trình bày một cách rõ ràng, rành mạch, và được chứng minh bằng các lập luận thuyết phục.

Cách tiếp cận

Đối với dạng Discussion, người học sẽ tiếp cận theo hướng: Đồng ý hoàn toàn với một quan điểm (trong hai quan điểm được cho). Để làm rõ hơn về cách tiếp cận này, xét với ví dụ minh họa:

image-alt

Đề thi ngày 06/05/2023

Directors of large organizations earn much higher salaries than ordinary employees do. Some people believe it is necessary, but others think that it is unfair. Discuss both these views and give your own opinions.

Dịch đề: 

(Nhiều giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên bình thường. Một số người tin rằng điều đó là cần thiết, nhưng những người khác lại cho rằng điều đó là không công bằng. Thảo luận về cả hai quan điểm này và đưa ra ý kiến của riêng bạn)

Phân tích yêu cầu và hướng tiếp cận: Đây là dạng Discussion Essay, với đề bài này ta có thể tiếp cận theo hai hướng khác nhau:

 • Đồng tình với quan điểm cho rằng giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên là điều cần thiết.

 • Đồng tình với quan điểm việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên là không công bằng.

image-alt

Ở đây, giả sử người viết tiếp cận theo hướng thứ nhất, tiến hành lập dàn ý cơ bản cho ý này:

Dàn ý:

 • Đồng tình với quan điểm việc giám đốc của các tổ chức lớn kiếm được mức lương cao hơn nhiều so với nhân viên là cần thiết.

 • Explain:

  Những người có chức vụ cao, họ thường phải đảm nhận nhiều trách nhiệm, tiếng nói của họ có vai trò quyết định, sự thành công của công ty phụ thuộc vào hướng đi mà họ vạch ra.

 • Example: CEO của Apple Tim Cook.

Từ đó ta có một đoạn mẫu hoàn chỉnh như sau:

I side with those who believe that it is necessary for those in charge of sizable organizations to earn larger incomes than their subordinates. They argue that these individuals bear significant responsibilities and decision-making power that can make or break an organization's ability to achieve its business objectives, and therefore their compensation should reflect this. For example, the CEO of Apple, Tim Cook, earns a high salary, a bonus, and stock options. Still, his leadership has overseen significant growth and innovation in the company, making it one of the most valuable in the world. Thus, the argument is that handsome salaries for top-level executives of large organizations are necessary to attract and retain top talent and incentivize them to work towards the company's success.

Vấn đề cần khắc phục

Tuy nhiên, khi người viết hoàn toàn đồng ý với một quan điểm, mà không nêu một ý nào của quan điểm ta không đồng tình, điều đó dẫn tới việc ta không hoàn thành yêu cầu của đề (Discuss both these view). Vì thế người viết vẫn phải bàn luận về quan điểm ta không đồng tình. Đây là điều khiến các thí sinh băn khoăn bởi chúng rất dễ ảnh hưởng đến lập trường chung của bài viết.

Tham khảo thêm: Phân tích đề bài và lập dàn ý dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2

Làm thế nào để bàn luận về quan điểm đối lập mà không ảnh hưởng đến lập trường chung?

Để tổng quan bài viết được cân đối, nêu bật được quan điểm mà người viết đồng tình, người viết nên ưu tiên bàn luận quan điểm không đồng tình trước, đặt ở thân bài 1 (Body 1).

Bàn luận dưới góc nhìn thứ 3

image-altĐây là cách có thể coi là phổ biến nhất, người viết sẽ mở bài hoặc dùng làm Topic sentence (Câu chủ đề) cho thân bài 1 bằng cách sử dụng các cấu trúc như dưới đây để nêu lên quan điểm đối lập:

 • Some people argue/believe that + S + V

 • It is considered by some people that + S + V

 • Some individuals opine that + S + V

 • It is a common belief that + S + V

Ở đây chỉ xét đến trường hợp khi đã mở bài bằng các cấu trúc trên, người viết cần có một câu khẳng định quan điểm cá nhân rằng đồng tình với quan điểm còn lại, ví dụ:

Đề thi ngày 02/03/2023

Some people say free time activities for children should be organized by parents. Others say that children should be free to choose what they do in their free time. Discuss both views and give your opinion.

Dịch đề: 

(Một số người nói rằng các hoạt động thời gian rảnh rỗi cho trẻ em nên được tổ chức bởi cha mẹ. Những người khác nói rằng trẻ em nên được tự do lựa chọn những gì chúng làm trong thời gian rảnh rỗi. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Mở áp dụng theo cách trên:

While some individuals believe that children should be permitted to choose their own activities during their spare time, others think that parents should be in charge of organizing their children's pastimes. In my opinion, it is the parent's duty to plan activities for their children to engage in during their leisure hours.

Ở mở bài trên đã thỏa mãn được các yêu cầu cơ bản:

 • Nêu ra được cả hai quan điểm mình sẽ chuẩn bị bàn luận ở phần thân bài

 • Nêu được ý kiến cá nhân, khẳng định lập trường chung của bài viết, giám khảo sẽ hiểu ngay từ đầu người viết đồng tình ý kiến nào.

Sau khi đã có phần mở bài như trên, thí sinh sẽ triển khai phân tích quan điểm đối lập ở thân bài 1 (Body 1), rồi triển khai quan điểm người viết đồng tình ở thân bài 2 (Body 2).

Tham khảo thêm: Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 02/03/2023

Bàn luận rồi ngay lập tức bác bỏ

image-alt

Khi sử dụng cách này, thí sinh không nhất thiết phải nêu rõ quan điểm ngay từ đầu ở phần thân bài. Thí sinh vẫn triển khai bài viết theo cấu trúc, khi bàn luận xong quan điểm đối lập ở thân bài 1, ở đoạn đầu của thân bài 2 (đoạn văn mà thí sinh sẽ triển khai quan điểm bản thân đồng tình), người viết cần sử dụng câu chủ đề đoạn (Topic sentence) là câu bác bỏ quan điểm ở thân bài 1, tạo sự đối lập nhằm nhấn mạnh quan điểm bản thân đồng tình, rồi mới tiến hành tiếp các bước còn lại. Ví dụ:

 • However, this argument overlooks possible negative outcomes…

 • However, opponents of this suggestion also highlight…

 • However, not only does this argument…, but also…

 • On the other hand, I side with those who believe that…

Ví dụ ta có đề bài như sau:

Đề thi ngày 04/02/2023

Governments should ban dangerous sports. Others think that people should have the freedom to do any sport activity. Discuss both sides and give your opinion.

Dịch đề:

(Chính phủ nên cấm những môn thể thao mạo hiểm. Nhưng một số người khác nghĩ rằng mọi người nên có quyền tự do chơi bất cứ môn thể thao nào. Bàn luận cả hai mặt của vấn đề và đưa ra quan điểm của bạn)

Áp dụng cách bàn luận theo góc nhìn thứ 3, ta có thân bài 1 như sau:

On one hand, many people may argue that an outright ban on dangerous sports by the government would be an infringement upon people’s freedoms and their right to choose how to live their lives. While some may view these kinds of activities as being reckless fun pursued by thrill-seeking adrenaline junkies, other people gain a lot of personal benefit and fulfilment from certain extreme sports. There have even been many cases where extreme sports have saved particular athletes from a wasted life of drugs and alcohol, allowing them to channel their energy into a more worthwhile pursuit. By focusing on developing themselves through performing high risk activities, many athletes have managed to turn their lives around for the better.

Sau khi đã hoàn thành thân bài 1, tiến hành bác bỏ quan điểm vừa bàn luận ở đầu thân bài 2:

However, not only do extreme sports place the participants at a high risk of serious injury, but also innocent bystanders and impressionable young children. These days, social media platforms such as Facebook, Tik Tok, and Instagram, are full of videos containing extreme sports and people performing risky behaviour. These types of videos can be highly influential, particularly on young people who try to imitate the behaviour and end up injuring themselves and others. By banning extreme sports, governments are helping to protect the lives of thousands of young people around the world who put themselves at great risk of injury, hindering their chances at developing their full potential in other fields of sport, academia, or career.

Tham khảo thêm: Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 04/02/2023

Tổng kết

image-altTổng quan lại, người học có thể thấy rằng, dạng bài Discussion Essay là dạng bài yêu cầu thí sinh phải trình bày cả hai quan điểm được đề bài cho và thí sinh phải nêu lên được ý kiến và quan điểm riêng của bản thân về vấn đề. Bài viết chỉ thật sự đủ ý khi thí sinh có cái nhìn khách quan, hiểu rõ bản chất vấn đề. Việc phân tích quan điểm đối lập đóng góp một phần quan trọng trong việc làm bài, thể hiện được góc nhìn khái quát của thí sinh.

Ngoài những cách bàn luận quan điểm đối lập như trên, người học có thể áp dụng nhiều cách khác để làm bài thi trong IELTS Writing Task 2 dạng Discussion Essay được trơn tru, đảm bảo có thể đạt được band điểm mà thí sinh mong muốn.

Tài liệu tham khảo:

 1. “IELTS Opinion Essay: Choosing one side or partially agreeing?”. Ieltsliz.com, https://ieltsliz.com/ielts-opinion-essay-choosing-one-side-or-partially-agreeing/

 2. “Phân tích đề bài và lập dàn ý dạng bài Discuss both views trong IELTS Writing Task 2”. ZIM Academy, https://zim.vn/discuss-both-views-trong-ielts-writing-task-2

Để đánh giá chính xác trình độ IELTS hiện tại của bản thân, tham gia thi thử IELTS tại ZIM Academy với format bài thi chuẩn thi thật.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu