Cấu trúc Depend On - Định nghĩa và cách sử dụng trong tiếng anh

Bài viết đề cập tới các sắc thái nghĩa khác nhau của "depend on". Từ đó, người học có thể hiểu và sử dụng cấu trúc này một cách linh hoạt. Ngoài ra, bài viết cũng đi thèm các ví dụ để người học có thể hiểu rõ và vận dụng linh hoạt “depend on” khi sử dụng tiếng Anh.
Phạm Hồng Phúc
27/07/2022
cau truc depend on dinh nghia va cach su dung trong tieng anh

Đối với người dùng tiếng Anh, từ “depend on” là một cấu trúc vô cùng quen thuộc và được ứng dụng một cách phổ biến. Bài viết dưới đây sẽ giải nghĩa cụ thể những sắc thái nghĩa của “depend on” và cấu trúc để sử dụng từ này đúng và hiệu quả.

Key takeaways

 1. Định nghĩa: phụ thuộc, dựa vào, tùy theo

 2. Cách sử dụng “depend on someone/something”

 • Người dùng có thể sử dụng các thành phần theo sau khác nhau bao gồm: to do something, doing something, hoặc for something. 

 • Nghĩa 1: Phụ thuộc, dựa vào, tùy theo

 • Nghĩa 2: Tin tưởng ai đó hoặc cái gì và biết rằng người đó, vật đó sẽ giúp bạn hoặc làm điều mà bạn mong đợi.

 • Nghĩa 3: Cần cái gì hoặc cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ ai/cái gì để có thể sống hoặc tiếp tục như lúc trước. 

Depend on là gì ?

Nghĩa cơ bản và phổ biến nhất của “depend” được (từ điển Cambridge) diễn tả như sau: “to be decided by or to change according to the stated thing

Nghĩa là: Được quyết định bởi hoặc thay đổi dựa trên một sự vật được nêu trước. Dịch một cách ngắn gọn, “depend” có nghĩa là phụ thuộc, dựa vào, tùy theo.

Depend đi với giới từ gì ? “Depend” thường được đi kèm với giới từ “on”.

Trạng từ đi kèm: largely, solely, heavily, entirely, greatly, strongly, mostly, v.v

Ví dụ: 

 • Your salary level depends on your position in the company

(Mức lương của bạn phụ thuộc vào vị trí của bạn trong công ty)

 • You should not depend on your parents anymore!

(Bạn không nên dựa dẫm vào bố mẹ nữa!)

 • "Are you going to Emma's party?" "I don't know, it depends - we might be going away that weekend."

(Bạn có đi đến bữa tiệc của Emma không? - Tôi không rõ nữa, nó còn tùy thuộc - chúng tôi có thể đi xa vào cuối tuần đó) (từ điển Cambridge)

Khi dùng “it depends”, người nói muốn thể hiện rằng việc tôi đi đến bữa tiệc của Emma chưa được quyết định mà sẽ phụ thuộc vào việc chúng tôi có đi xa vào cuối tuần đó hay không.

Một số từ đồng nghĩa: be contingent on, be conditional on, be dependent on, be based on, rely on, be subject to, be controlled by,….

Xem thêm:

 1. Cấu trúc along with là gì ?

 2. Cách dùng look forward to

 3. Come up with nghĩa là gì và cách sử dụng

 4. Ý nghĩa on behalf of là gì ? ứng dụng như thế nào

 5. Cấu trúc give up ý nghĩa và ứng dụng

Depend On - Cách sử dụng 

Cấu trúc “depend on someone/something” được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Sau cấu trúc “depend on someone/something”, người dùng có thể sử dụng các thành phần theo sau khác nhau bao gồm: to do something, doing something, hoặc for something. Với mỗi ngữ cảnh, cấu trúc trên có những sắc thái nghĩa khác nhau.

Dưới đây là 3 nghĩa và cách sử dụng của cấu trúc trên.

Nghĩa 1: Dựa vào, dựa trên, tùy thuộc vào cái gì

Đây là sắc thái nghĩa cơ bản và được sử dụng phổ biến nhất của “depend on” trong tiếng Anh.

Ví dụ:

 • Your improvements in skills often depend on your frequency of practising

(Sự tiến bộ trong kĩ năng của bạn thường dựa vào tần suất luyện tập)

 • Whether or not we go on a trip depends on how the weather will turn out

(Chúng ta có đi chơi hay không còn tùy thuộc vào thời tiết sẽ như thế nào)

Nghĩa 2: Tin tưởng ai đó, cái gì

Mặt nghĩa này được (từ điển Cambridge) diễn giải như sau: “to trust someone or something and know that that person or thing will help you or do what you want or expect him, her, or it to do” -

Nghĩa là: Tin tưởng ai đó hoặc cái gì và biết rằng người đó, vật đó sẽ giúp bạn hoặc làm điều mà bạn mong đợi

Với nghĩa là tin tưởng ai sẽ làm gì, “depend on” thường đi với tân ngữ chỉ người và giới từ “to” để chỉ hành động sau đó - “depend on somebody/something to do something”. Ngoài ra, người học cũng có thể dùng “doing something” thay cho “to do something”.

Ví dụ: 

 • I depend on my parents to always give me useful advice

(Tôi tin tưởng bố mẹ luôn cho tôi những lời khuyên có ích)

 • Friends are people that you can always depend on in difficult times

(Bạn bè là những người bạn luôn có thể tin tưởng trong những thời điểm khó khăn)

 • I depend on Alex doing his homework on time

(Tôi tin vào Alex sẽ làm bài tập của anh ấy đúng hạn)

 • You shouldn’t depend on the bus arriving on time.

(Bạn không nên trông chờ (tin tưởng) vào việc xe bus sẽ đến đúng giờ)

Nghĩa 3: Cần hỗ trợ, giúp đỡ

Cấu trúc “depend on someone/something” cũng được hiểu theo nghĩa sau: “to need something, or need the help and support of someone or something, in order to live or continue as before” (từ điển Cambridge)

Nghĩa là: Cần cái gì hoặc cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ ai/cái gì để có thể sống hoặc tiếp tục như lúc trước. 

cấu trúc depend on

Ví dụ:

 • Students at university should not depend too much on their parents (Sinh viên học đại học không nên nhận hỗ trợ quá nhiều từ bố mẹ)

 • The economy depends on the manufacturing industry for its growth (Nền kinh tế cần được hỗ trợ từ (dựa vào) ngành chế tạo, sản xuất để phát triển)

 • Many species of tree depend on the wind for pollination (Nhiều loài cây được gió hỗ trợ (phụ thuộc vào gió) để thụ phấn) (từ điển Cambridge)

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu cụ thể cho người đọc định nghĩa và những sắc thái nghĩa thông dụng đi với cấu trúcdepend on”. Cấu trúc trên bao gồm 3 nghĩa chính: dựa vào, tùy thuộc vào; tin tưởng; hỗ trợ, giúp đỡ. Đây là cấu trúc được sử dụng rất phổ biến và quen thuộc trong tiếng Anh. Vì vậy, người học hãy hiểu rõ nhằm ứng dụng một cách linh hoạt vào việc sử dụng tiếng Anh hàng ngày cũng như trong các bài thi tiếng Anh như TOEIC, IELTS. 

Tài liệu tham khảo

 1. depend onCambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/depend-on-upon 

 2. depend onOxford Learner's Dictionaries, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/depend-on 

Tham khảo thêm khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm tại ZIM, giúp học viên tăng cường khả năng phản xạ và xử lý tình huống giao tiếp trong thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity