Chi tiết cấu trúc No sooner trong tiếng Anh và bài tập vận dụng

Cấu trúc no sooner là một điểm ngữ pháp quan trọng trong các kỳ thi, bài viết dưới đây cung cấp cách dùng chính xác nhất của cấu trúc no sooner.
Published on
chi-tiet-cau-truc-no-sooner-trong-tieng-anh-va-bai-tap-van-dung

Nhiều học sinh khi muốn cải thiện tiếng Anh thường chú trọng vào việc học từ vựng nhiều hơn học ngữ pháp. Tuy nhiên việc mở rộng vốn kiến thức về ngữ pháp của mình có thể giúp nâng cao khả năng diễn đạt nhiều ý tưởng phức tạp và học thuật, đặc biệt là trong các kỳ thi yêu cầu độ khó cao như kỳ thi THPT quốc gia hay IELTS. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về cách sử dụng cấu trúc no sooner một cách chính xác và chi tiết nhất. 

Key Takeaways

 • Cấu trúc no sooner thường dùng với thì quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh sự việc xảy ra trước một sự việc khác, vế còn lại sử dụng quá khứ đơn. 

 • Hai cấu trúc có thể sử dụng để thay thế cho cấu trúc no sooner…than là cấu trúc hardly/scarcely/barely…when và as soon as.

No sooner là gì?

Cấu trúc no sooner dùng để diễn tả một sự việc B xảy ra ngay sau khi một sự việc A diễn ra. 

Ví dụ: No sooner had I walked out the coffee shop than it started raining heavily. (Tôi vừa mới bước ra khỏi quán cà phê thì trời mưa rất to.)

Cấu trúc no sooner thường dùng với thì quá khứ hoàn thành để nhấn mạnh sự việc xảy ra trước một sự việc khác, vế còn lại sử dụng quá khứ đơn. 

Hai hành động này vẫn được phân biệt hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau nhưng thời gian không quá cách biệt. No sooner có thể được dịch là “vừa mới…ngay tức thì…”

Như ví dụ nêu trên, “no sooner” sẽ được đặt ở đầu câu và sử dụng cấu trúc đảo ngữ, phía sau luôn là “than”. 

Cách dùng cấu trúc no sooner

Cách dùng cấu trúc no soonerVậy làm thế nào để sử dụng cấu trúc no sooner? Trong hầu hết trường hợp, no sooner sẽ được dùng ở thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn. Thỉnh thoảng, cấu trúc này được sử dụng ở thì hiện tại. 

Cấu trúc no sooner ở thì quá khứ

Ở mệnh đề 1 (trước chữ “than”) người học sẽ sử dụng thì quá khứ hoàn thành để diễn tả sự việc xảy ra trước, vế sau sử dụng quá khứ đơn. Lưu ý đảo ngữ đưa “had” lên trước chủ từ và chia quá khứ phân từ (thường nằm ở cột 3 trong bảng liệt kê động từ quy tắc và bất quy tắc.)

No sooner + had + S + V3 + than + S + V-ed

Ví dụ: No sooner had the speaker finished the speech than the light went out. (Ngay khi diễn giả vừa nói xong thì cúp điện.)

Có thể thấy, “the speaker finished the speech” là vế 1 xảy ra trước của câu nói được chia quá khứ hoàn thành và “the light went out” xảy ra sau một chút được chia quá khứ đơn. 

Cấu trúc no sooner ở thì hiện tại

Cấu trúc no sooner ở thì hiện tại thường ít khi được sử dụng, nó được dùng để diễn tả sự việc trong hiện tại hoặc tương lai. Người học lưu ý thêm “will” vào sau no sooner.

No sooner + will + S + V + than + S + will + V

Ví dụ: No sooner will Jimmy arrive the airport than he will leave for the business trip. (Ngay sau khi tới sân bay, Jimmy sẽ đi công tác ngay sau đó.)

Lưu ý khi dùng cấu trúc no sooner

 • Trong hầu hết các trường hợp, cấu trúc no sooner được sử dụng đảo ngữ. Khác với “not until” đảo ngữ ở vế sau, thì no sooner đảo ngữ ở vế trước (thường là hành động xảy ra trước). 

 • Cấu trúc no sooner đi với “than”. 

 • Khi muốn diễn tả hai sự việc diễn ra trước và sau trong quá khứ, người học lưu ý sử dụng kết hợp quá khứ hoàn thành cho sự việc xảy ra trước và quá khứ đơn cho hành động xảy ra sau. 

 • Cấu trúc no sooner là một cấu trúc khá trang trọng và được sử dụng nhiều trong văn viết hơn là văn nói. 

Trang trọng: No sooner had the factory workers completed the work than they left the jobs. 

Ít trang trọng hơn: They left the jobs soon after they completed the work.

Dịch: Những người công nhân đã nghỉ việc ngay sau khi họ hoàn thành công việc. 

Một số cấu trúc có thể thay thế cho no sooner

Một số cấu trúc có thể thay thế cho no soonerĐể diễn tả ý nghĩa tương tự, độc giả có thể dùng các cụm từ sau để thay thế, làm đa dạng thêm cấu trúc ngữ pháp trong các tình huống sử dụng.

Hardly/scarcely/barely…when

Cấu trúc hardly/scarcely/barely…when có thể được sử dụng luân phiên cho no sooner…than.

Hardly/scarcely/barely + had + S + V3 + when + S + V + O

Ví dụ: No sooner had I left home than the phone rang. 

Thay thế: Hardly had I left home when the phone rang. 

Dịch: Tôi vừa mới rời khỏi nhà thì chuông điện thoại reo. 

Qua hai câu đồng nghĩa trên, sự khác biệt lớn nhất của hai cấu trúc này là từ đi kèm với no sooner là “than” và hardly là “when”. 

Mẹo nhỏ để các học sinh có thể nhớ được hai cấu trúc này là đọc thành câu: “No sooner than - hardly when.”  

Xem thêm:

 1. Cấu trúc hardly

 2. Trước và sau when dùng thì gì

As soon as

Ngoài hardly…when ra thì as soon as cũng có thể thay thế cho cấu trúc no sooner.

S + V-ed + as soon as + S + V-ed

As soon as dùng để diễn tả hai hành động dường như không có sự khác biệt về thời gian thực hiện, có thể được dịch là “ngay khi…thì.”

Ví dụ: The serious accident occurred as soon as the woman crossed the street. (Tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ngay sau khi người phụ nữ qua đường.)

Đọc thêm: Cấu trúc As Soon As

Bài tập vận dụng

Bài 1: Nối hai câu đơn thành một câu hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc no sooner

1.1. I finished my study at the university. I had a good job in a corporation. 

1.2. They met at the coffee shop. They fell in love with each other. 

1.3. The robber saw the police. He ran away into the alleys. 

1.4. She came back to Vietnam. She found her fiancé.

1.5. My mom finished cooking. I arrived home. 

Bài 2: Điền vào chỗ trống đáp án đúng nhất

2.1. _______ he arrived at the railway station when the train came. 

 • A. Hardly had

 • B. No sooner had

 • C. No longer had

 • D. Not until had

2.2. No sooner _______ than the class started. 

 • A. did Chris arrived

 • B. had Chris arrived

 • C. Chris arrives

 • D. Chris does arrive

2.3. As soon as I entered the hall, I noticed him. → _________.

 • A. No sooner had I entered the hall than I noticed him.

 • B. Hardly had I entered the hall when I noticed him.

 • C. No sooner I had entered the hall than I noticed him.

 • D. Both A and B are right.

Đáp án

1.1. No sooner had I finished my study at the university than I had a good job in a corporation.

1.2. No sooner had they met at the coffee shop than they fell in love with each other.

1.3. No sooner had the robber seen the police than he ran away into the alleys.

1.4. No sooner had she come back than she found her fiancé.

1.5. No sooner had my mom finished cooking than I arrived home. 

2.1. A (vì vế sau có từ “when” nên đáp án là “hardly had” đi với “when”.)

2.2. B (áp dụng công thức No sooner + had + S + V3 + than + S + V-ed)

2.3. D (đáp án A và đáp B đều đúng công thức)

Tổng kết

Trên đây là tất cả các thông tin về cách sử dụng chính xác nhất của cấu trúc no sooner. Tác giả hy vọng thông qua những kiến thức và bài tập vận dụng được cung cấp, người học đã nắm rõ được cách dùng và vận dụng linh hoạt cấu trúc này trong các bài viết, các bài thi và tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

Trích dẫn

Harry. “Use of as Soon as in English - Learn English with Harry.” English Lesson via Skype, 6 July 2021, https://www.englishlessonviaskype.com/use-of-as-soon-as-in-english/

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...