Cấu trúc Would you mind - Cách dùng trong tiếng Anh, Ví dụ & Bài tập

“Would you mind” là một cấu trúc phổ biến, thường xuất hiện trong các đoạn hội thoại và bài tập viết lại câu. Để không bị mất điểm khi làm bài tập liên quan đến cấu trúc này, người học cần nắm được công thức và các cấu trúc tương đương. Đây cũng chính là nội dung chính của bài viết này.
cau truc would you mind cach dung trong tieng anh vi du bai tap

Key takeaways

“Would you mind” có nghĩa là “bạn có phiền không”, cụm từ này được sử dụng để đưa ra yêu cầu lịch sự hoặc xin phép ai đó.

Các cấu trúc của “Would you mind”:

 • Would you mind + If + somebody + V (past simple) + something?

 • Would you mind + V-ing + … ?

Có thể thay thế “Would you mind” bằng “Do you mind” tùy theo sắc thái trang trọng hoặc mức độ chắc chắn.

Would you mind là gì?

Động từ “mind” có nghĩa là “bận tâm hoặc cẩn thận về điều gì đó”. Theo nghĩa này, “mind” thường được sử dụng trong câu mệnh lệnh.

Ví dụ:

 • Mind your step! (Cẩn thận bước đi của bạn!)

 • Mind your head. This door is very small! (Cẩn thận đầu của bạn. Cánh cửa này rất nhỏ!)

 • Tuan, mind that you don’t trip over her bag! (Tuấn, đừng giẫm vào túi xách của cô ấy!)

 • Her sister has offered to mind the children while she is away. (Chị của cô ấy đã chăm sóc lũ trẻ khi cô ấy đi vắng.)

Đối với “would you mind”, cụm từ này được sử dụng để đưa ra yêu cầu lịch sự hoặc xin phép ai đó. Cụm “would you mind” có nghĩa là “bạn có phiền không”.

Ví dụ:

 • Would you mind if I played the piano? (Bạn có phiền nếu tôi chơi piano?)

 • Would you mind opening the window, please? (Bạn vui lòng mở cửa sổ được không?)

Xem thêm: Cấu trúc Would you like.

Cách sử dụng các cấu trúc Would you mind

Cấu trúc Would you mindCách sử dụng Would you mind.

Would you mind + If + somebody + V (past simple) + something?

Cách sử dụng: khi muốn làm điều gì đó hoặc kiểm tra xem điều đó có làm phiền, tạo ra vấn đề cho một người hay không.

Ví dụ: Would you mind if I sat here? (Bạn có phiền không nếu tôi ngồi ở đây?)

Câu trên có thể được hiểu là: Về cơ bản, bạn muốn ngồi cạnh một người, nhưng bạn muốn kiểm tra xem nó có gây khó chịu cho người đó hay không.

Lưu ý: Với cấu trúc này, động từ sau If được chia ở dạng quá khứ vì toàn bộ câu là câu điều kiện loại hai. “Would” trong “would you mind” dùng để chỉ một tình huống không chắc chắn.

Ví dụ:

 • Would you mind if I brought my brother to the party? (Bạn có phiền nếu tôi dẫn em trai đến bữa tiệc?)

 • Would you mind if I checked it again in an hour? (Bạn có phiền nếu tôi kiểm tra nó lại sau một giờ tới?)

Cấu trúc tương đương:

Người học có thể sử dụng cấu trúc “Do you mind if + S + V(present)” để viết lại câu trong trường hợp này. Tuy nhiên, nó làm thay đổi nghĩa của câu một chút.

Hai điểm khác biệt giữa “Would you mind” và “Do you mind”:

 • “Do you mind” ít trang trọng, lịch sự hơn so với “would you mind”. Vì vậy người ta thường sử dụng cấu trúc “would you mind”.

 • “Would you mind” đề cập đến sự không chắc chắn trong câu điều kiện. “Do you mind” tương đối chắc chắn hơn. 

Do vậy, trong câu chứa If: Would you mind if someone did something (động từ chia như ở dạng quá khứ đơn). Trong khi đó, “do you mind if someone do something” (động từ chia như ở dạng hiện tại đơn).

Ví dụ:

 • Do you mind if I close the window? (Bạn có phiền nếu tôi đóng cửa sổ không?)

 • Would you mind if I closed the window?

Would you mind + V-ing + … ?

Cách sử dụng: khi yêu cầu một người thực hiện hành động cho ai đó. Về cơ bản đó là một yêu cầu lịch sự.

Ví dụ:

 • Would you mind sharing your food with us? (Bạn có phiền khi chia sẻ thức ăn với chúng tôi không?)

 • Would you mind opening the door? (Bạn có phiền mở cửa không?)

Cấu trúc tương đương:

Ở đây có thể sử dụng cấu trúc “Do you mind + V-ing” để thay thế cấu trúc trên mà không có sự khác biệt về nghĩa. Tuy nhiên “Would you mind” vẫn trang trọng và lịch sự hơn.

Cách trả lời câu hỏi Would you mind

Nếu không gặp vấn đề với yêu cầu được đưa ra thì người nghe có thể trả lời bằng các câu sau:

 • Not at all. (Không có gì.)

 • No, please … (Không, làm ơn … )

 • No, you can … (Không, bạn có thể … )

 • Absolutely not. (Tuyệt đối không.)

Nếu gặp sự cố hoặc cảm thấy khó chịu, có thể trả lời bằng:

 • Yes, I would. (Vâng, tôi có.)

 • I am afraid you can’t. (Tôi e rằng bạn không thể.)

Các cấu trúc tương đương với Would you mind

Bên cạnh cấu trúc Would you mind, người học có thể sử dụng các cấu trúc khác có ý nghĩa tương đương nhằm tránh việc lặp lại quá nhiều lần trong bài viết và đa dạng hơn về mặt cấu trúc ngữ pháp. Sau đây là các cấu trúc tương tự:

Are you okay with...? (Bạn có ổn với việc...?)

Ví dụ: Are you okay with me using your computer? ( Bạn có đồng ý nếu tôi sử dụng máy tính của bạn không? )

Is it alright if...? (Có được không nếu...?)

Ví dụ: Is it alright if I open the window? (Tôi mở cửa sổ được không?)

Would it be a problem if...? (Sẽ có vấn đề gì nếu...?)

Ví dụ: Would it be a problem if I arrived a little late? (Nếu tôi đến trễ một chút thì có vấn đề gì không?)

Would it bother you if...? (Có làm phiền bạn nếu...?)

Ví dụ: Would it bother you if I turned on the fan? (Có làm phiền bạn nếu tôi bật quạt không?)

If you don't mind, could I...? (Nếu bạn không phiền, tôi có thể...?)

Ví dụ: If you don't mind, could I borrow your phone for a moment? (Nếu bạn không phiền, tôi có thể mượn điện thoại của bạn một lát được không?)

Can I ask a favor? (Tôi có thể nhờ bạn một việc được không?)

Ví dụ: Can I ask a favor? Can you help me move this table?

( Tôi có thể nhờ bạn một việc được không? Bạn có thể giúp tôi di chuyển cái bàn này không? )

Bài tập

Điền dạng đúng của động từ ở trong ngoặc:

 1. Excuse me. Would you mind (put out) ________ your cigarette? It’s non-smoking here.

 2. Tuan, would you mind (open) ________ up your luggage?

 3. Would you mind if I (sing) ________ here?

 4. A: Would you mind (turn up) ________ the volume? — B: No, not at all.

 5. Would you mind (speak) ________ when you are eating?

 6. Would you mind if I (write) ________ this letter with a green pen? 

 7. Do you mind (put) ________ the wet towel on the sofa?

 8. Do you mind if I (make) ________ the street dirty with the garbage?

Đáp án:

 1. putting out

 2. opening

 3. sang

 4. turning up

 5. speaking

 6. wrote

 7. putting

 8. made

Tổng kết

Trên đây tác giả bài viết đã giải đáp chi tiết về cấu trúc Would you mind, cách dùng cụm từ và các cấu trúc liên quan. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp học viên nắm chắc kiến thức và có thể áp dụng trơn tru cụm từ này.

Đọc thêm:

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp online tại ZIM, giúp học viên luyện tập thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833