Đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 chính thức - 24 mã đề

Để giúp sĩ tử tiện lợi trong việc tra cứu, bài viết cung cấp và cập nhật đầy đủ đáp án đề thi Anh THPT Quốc gia 2024 chính thức (24 mã đề) của bộ GD&ĐT trong bài viết này.
author
ZIM Academy
01/07/2024
dap an tieng anh thpt quoc gia 2024 chinh thuc 24 ma de

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 đã kết thúc với môn thi ngoại ngữ vào chiều ngày 28/06/2024, đánh dấu sự hoàn thành của một chặng đường đầy nỗ lực và cố gắng của các thí sinh. Trong số các môn thi, môn Tiếng Anh luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía thí sinh vì đây là môn thi bắt buộc và đóng vai trò quan trọng trong việc xét tuyển đại học.

Để giúp các thí sinh hiểu rõ hơn về kỳ thi, bài viết này cung cấp đầy đủ đáp án cho 24 mã đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 02/7/2024. Qua đó, thí sinh có thể tra cứu điểm số và tự đánh giá năng lực của mình một cách chi tiết.

Xem thêm: Giải đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 chi tiết & dễ hiểu.

Mã đề 401

1. B

2. C

3. B

4. D

5. B

6. A

7. B

8. C

9. B

10. A

11. D

12. B

13. B

14. A

15. C

16. D

17. B

18. A

19. B

20. D

21. A

22. B

23. B

24. C

25. B

26. C

27. C

28. C

29. A

30. B

31. C

32. A

33. A

34. A

35. C

36. C

37. A

38. C

39. A

40. A

41. C

42. A

43. A

44. C

45. C

46. B

47. D

48. C

49. C

50. A

Mã đề 402

1. D

2. A

3. B

4. D

5. B

6. C

7. B

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. C

14. D

15. D

16. B

17. B

18. A

19. D

20. A

21. D

22. D

23. B

24. B

25. C

26. C

27. D

28. C

29. C

30. A

31. C

32. B

33. D

34. D

35. A

36. A

37. C

38. A

39. C

40. D

41. A

42. D

43. A

44. C

45. A

46. D

47. A

48. A

49. C

50. C

Mã đề 403

1. B

2. D

3. B

4. D

5. C

6. A

7. B

8. A

9. D

10. A

11. C

12. A

13. A

14. D

15. B

16. B

17. C

18. A

19. A

20. A

21. D

22. B

23. A

24. B

25. D

26. D

27. B

28. C

29. C

30. B

31. C

32. C

33. B

34. C

35. A

36. B

37. C

38. B

39. C

40. A

41. A

42. C

43. D

44. C

45. D

46. A

47. A

48. D

49. C

50. C

Mã đề 404

1. B

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. D

8. B

9. D

10. D

11. C

12. C

13. A

14. D

15. B

16. C

17. C

18. B

19. A

20. B

21. B

22. B

23. C

24. C

25. A

26. D

27. B

28. C

29. A

30. A

31. C

32. B

33. B

34. C

35. D

36. B

37. A

38. D

39. A

40. C

41. A

42. D

43. D

44. A

45. C

46. B

47. D

48. A

49. A

50. D

Mã đề 405

1. B

2. A

3. B

4. C

5. D

6. B

7. A

8. B

9. B

10. C

11. B

12. D

13. D

14. B

15. B

16. B

17. D

18. A

19. C

20. C

21. C

22. D

23. D

24. C

25. A

26. A

27. B

28. C

29. D

30. C

31. D

32. D

33. A

34. C

35. C

36. A

37. D

38. A

39. D

40. A

41. C

42. A

43. D

44. A

45. A

46. B

47. D

48. C

49. D

50. A

Mã đề 406

1. C

2. C

3. D

4. B

5. D

6. C

7. B

8. C

9. A

10. D

11. C

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. D

18. A

19. A

20. C

21. B

22. A

23. B

24. A

25. B

26. B

27. B

28. C

29. C

30. D

31. D

32. B

33. C

34. D

35. A

36. A

37. B

38. C

39. D

40. D

41. C

42. B

43. A

44. C

45. A

46. B

47. B

48. C

49. D

50. B

Mã đề 407

1. D

2. C

3. B

4. B

5. C

6. B

7. A

8. D

9. C

10. D

11. D

12. A

13. B

14. C

15. C

16. B

17. B

18. C

19. A

20. D

21. C

22. D

23. A

24. D

25. A

26. D

27. B

28. C

29. C

30. A

31. B

32. A

33. C

34. B

35. C

36. C

37. A

38. A

39. B

40. A

41. A

42. B

43. A

44. B

45. A

46. D

47. B

48. C

49. A

50. B

Mã đề 408

1. B

2. A

3. C

4. A

5. B

6. C

7. D

8. B

9. D

10. B

11. C

12. B

13. A

14. A

15. C

16. B

17. A

18. A

19. C

20. B

21. D

22. A

23. D

24. A

25. B

26. B

27. D

28. B

29. B

30. D

31. C

32. C

33. C

34. A

35. D

36. D

37. C

38. A

39. C

40. D

41. C

42. C

43. D

44. D

45. D

46. B

47. D

48. C

49. A

50. A

Mã đề 409

1. D

2. D

3. B

4. C

5. D

6. A

7. D

8. C

9. C

10. A

11. B

12. B

13. C

14. D

15. C

16. D

17. C

18. B

19. C

20. D

21. D

22. A

23. A

24. C

25. B

26. C

27. D

28. B

29. D

30. C

31. C

32. A

33. A

34. B

35. D

36. B

37. A

38. A

39. B

40. A

41. B

42. B

43. A

44. B

45. A

46. A

47. A

48. C

49. D

50. B

Mã đề 410

1. C

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. A

8. B

9. A

10. B

11. B

12. C

13. D

14. C

15. C

16. D

17. B

18. A

19. D

20. C

21. C

22. D

23. D

24. C

25. A

26. C

27. B

28. D

29. D

30. D

31. B

32. C

33. B

34. B

35. D

36. C

37. B

38. B

39. B

40. D

41. D

42. B

43. B

44. D

45. D

46. C

47. B

48. C

49. D

50. C

Mã đề 411

1. A

2. B

3. A

4. A

5. C

6. C

7. A

8. C

9. B

10. C

11. B

12. D

13. D

14. D

15. A

16. A

17. A

18. B

19. A

20. D

21. A

22. D

23. D

24. B

25. D

26. A

27. A

28. D

29. B

30. D

31. A

32. B

33. B

34. B

35. D

36. D

37. B

38. D

39. A

40. D

41. A

42. B

43. A

44. D

45. D

46. D

47. B

48. C

49. B

50. B

Mã đề 412

1. B

2. B

3. D

4. C

5. D

6. C

7. C

8. D

9. B

10. A

11. C

12. D

13. B

14. A

15. D

16. B

17. A

18. D

19. A

20. D

21. D

22. B

23. C

24. C

25. A

26. D

27. A

28. D

29. B

30. D

31. B

32. C

33. A

34. D

35. B

36. C

37. A

38. C

39. B

40. B

41. A

42. C

43. C

44. C

45. B

46. C

47. D

48. C

49. B

50. B

Mã đề 413

1. B

2. A

3. A

4. D

5. D

6. C

7. B

8. D

9. C

10. B

11. C

12. C

13. D

14. C

15. D

16. B

17. D

18. A

19. A

20. C

21. A

22. A

23. C

24. A

25. C

26. D

27. A

28. D

29. C

30. C

31. C

32. A

33. D

34. A

35. C

36. D

37. A

38. D

39. D

40. A

41. D

42. C

43. A

44. A

45. D

46. A

47. C

48. D

49. B

50. C

Mã đề 414

1. A

2. D

3. C

4. D

5. D

6. D

7. A

8. C

9. C

10. B

11. B

12. B

13. A

14. B

15. C

16. C

17. B

18. B

19. D

20. D

21. A

22. B

23. B

24. A

25. A

26. C

27. D

28. B

29. D

30. A

31. C

32. A

33. D

34. C

35. C

36. B

37. B

38. D

39. C

40. A

41. A

42. B

43. C

44. B

45. C

46. C

47. D

48. D

49. A

50. B

Mã đề 415

1. D

2. B

3. A

4. B

5. D

6. A

7. D

8. D

9. C

10. D

11. D

12. A

13. C

14. D

15. A

16. B

17. D

18. B

19. A

20. C

21. A

22. C

23. D

24. B

25. D

26. C

27. B

28. C

29. D

30. A

31. C

32. D

33. B

34. B

35. D

36. B

37. D

38. C

39. B

40. C

41. B

42. A

43. C

44. C

45. C

46. A

47. C

48. B

49. A

50. A

Mã đề 416

1. C

2. C

3. A

4. C

5. A

6. A

7. B

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. C

14. D

15. C

16. A

17. B

18. D

19. D

20. D

21. B

22. C

23. D

24. B

25. A

26. C

27. D

28. A

29. B

30. B

31. C

32. C

33. D

34. C

35. D

36. D

37. B

38. A

39. A

40. B

41. B

42. B

43. C

44. B

45. D

46. C

47. B

48. A

49. B

50. A

Mã đề 417

1. C

2. D

3. C

4. D

5. D

6. C

7. A

8. B

9. B

10. D

11. B

12. A

13. D

14. D

15. D

16. C

17. C

18. B

19. C

20. C

21. C

22. A

23. C

24. C

25. A

26. D

27. A

28. A

29. D

30. A

31. C

32. C

33. A

34. C

35. C

36. D

37. A

38. D

39. D

40. A

41. A

42. D

43. D

44. A

45. A

46. D

47. C

48. B

49. A

50. A

Mã đề 418

1. D

2. C

3. B

4. C

5. A

6. A

7. C

8. C

9. B

10. D

11. A

12. A

13. A

14. B

15. B

16. A

17. A

18. D

19. D

20. B

21. C

22. B

23. C

24. D

25. A

26. D

27. C

28. B

29. C

30. D

31. A

32. B

33. D

34. B

35. D

36. C

37. B

38. D

39. B

40. C

41. D

42. C

43. A

44. D

45. C

46. D

47. C

48. C

49. A

50. A

Mã đề 419

1. D

2. C

3. A

4. C

5. C

6. B

7. A

8. B

9. D

10. C

11. A

12. D

13. C

14. C

15. C

16. D

17. C

18. A

19. D

20. B

21. B

22. D

23. A

24. D

25. B

26. B

27. A

28. B

29. D

30. C

31. A

32. B

33. A

34. C

35. B

36. B

37. C

38. D

39. A

40. A

41. C

42. D

43. B

44. A

45. B

46. A

47. D

48. B

49. D

50. A

Mã đề 420

1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

6. C

7. D

8. C

9. B

10. D

11. D

12. A

13. A

14. A

15. D

16. B

17. D

18. A

19. D

20. B

21. B

22. B

23. A

24. B

25. D

26. B

27. D

28. B

29. A

30. B

31. B

32. D

33. A

34. A

35. A

36. D

37. A

38. B

39. D

40. A

41. A

42. D

43. D

44. B

45. B

46. D

47. B

48. C

49. A

50. B

Mã đề 421

1. C

2. A

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. A

9. B

10. C

11. C

12. A

13. A

14. A

15. C

16. B

17. A

18. C

19. C

20. D

21. D

22. B

23. A

24. C

25. D

26. A

27. C

28. D

29. B

30. A

31. B

32. B

33. D

34. D

35. C

36. B

37. C

38. B

39. D

40. B

41. B

42. D

43. B

44. D

45. D

46. D

47. C

48. B

49. D

50. D

Mã đề 422

1. D

2. A

3. B

4. D

5. A

6. C

7. B

8. A

9. B

10. C

11. B

12. D

13. A

14. A

15. B

16. C

17. C

18. D

19. B

20. D

21. C

22. B

23. D

24. B

25. D

26. D

27. B

28. B

29. B

30. D

31. B

32. D

33. D

34. B

35. C

36. B

37. C

38. C

39. B

40. C

41. C

42. D

43. D

44. C

45. C

46. C

47. D

48. B

49. C

50. C

Mã đề 423

1. B

2. A

3. D

4. C

5. C

6. D

7. B

8. D

9. C

10. B

11. D

12. D

13. A

14. A

15. D

16. D

17. A

18. C

19. A

20. A

21. C

22. D

23. B

24. D

25. A

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31. C

32. B

33. B

34. A

35. C

36. C

37. B

38. B

39. B

40. C

41. B

42. A

43. A

44. B

45. A

46. A

47. C

48. B

49. C

50. C

Mã đề 424

1. B

2. B

3. A

4. B

5. C

6. C

7. D

8. B

9. D

10. D

11. A

12. D

13. A

14. A

15. A

16. C

17. A

18. B

19. A

20. B

21. B

22. C

23. A

24. B

25. B

26. A

27. A

28. B

29. C

30. A

31. C

32. D

33. B

34. A

35. B

36. C

37. C

38. A

39. A

40. A

41. C

42. C

43. C

44. B

45. C

46. B

47. C

48. B

49. C

50. A

Trên đây là toàn bộ đáp án Tiếng Anh THPT Quốc gia 2024 chính thức cho 24 mã đề do bộ Giáo dục và đào tạo cung cấp. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho thí sinh thông tin hữu ích để tra cứu điểm số và đánh giá năng lực bản thân sau kỳ thi. Anh Ngữ ZIM chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024 và đạt được mục tiêu học tập của bản thân. Đừng quên tham gia diễn đàn ZIM Helper để cùng cộng đồng học tập và được hỗ trợ bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm của Anh Ngữ ZIM.

Xem thêm: Chiến lược ôn thi tiếng Anh đầu vào đại học hiệu quả

Đánh giá

5.0 / 5 (6 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu