Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers thuộc nhóm chủ đề Describe a place (miêu tả địa điểm) là đề bài quan trọng trong bài thi nói học thuật như IELTS Speaking Part 2.
Trúc Mai
03/01/2023
describe a place in your country that you would like to recommend to visitorstravelers

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài nói mẫu cho chủ đề “Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers” cùng các câu hỏi thường gặp và cách trả lời lưu loát và gây ấn tượng với giảm khảo cho topic này. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu về các từ vựng cần thiết và cách diễn đạt giúp dễ dàng ghi điểm.

Bài mẫu chủ đề Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

Context (Bối cảnh)

 • Ninh Bình có tất cả những chi tiết mà một thành phố lớn nên có

 • Khu tổ hợp Tràng An rất đẹp

Content (Nội dung)

 • Tràng An được bao bọc bởi địa hình các xtơ

 • Những ngọn núi cao hàng trăm mét

 • Những dòng sông uốn lượn

 • Nước sạch và tinh khiết

Conclusion (Kết thúc)

 • Một địa điểm đẹp nguy nga

 • Nên được biết đến nhiều hơn

bài mẫu Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

Context 

The place that I would recommend to any visitor to my country would certainly be Ninh Binh, and Trang An in particular. The city of Ninh Binh is modern and has all of the niceties that any large city should have, but Trang An complex is so beautiful that it is quite difficult to put into words. 

Content 

Having grown up in north western Vietnam, we were always surrounded by mountains, the large mountains formed by tectonic activity between continents. Trang An however is surrounded by massive karst mountains, which are outcroppings of rock hundreds of meters high that exist because they used to be underground, then everything else around them was eroded away by rivers. The rivers being another beautiful aspect of this place, they wind around, even in and out of these mountainous structures and unlike many other places in the country, the water is kept clean and pure. 

Conclusion 

It is a stunning place that I hope more people get the opportunity to see.

Từ vựng chủ đề Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers

 • Nicety (n) /ˈnaɪ.sə.t̬i/: chi tiết

They spent a lot of time arguing about legal niceties.

 • tectonic (a)  /tekˈtɑː.nɪk/: thuộc về kiến tạo

However, tectonic events exerted the most profound influence.

 • Outcropping (n) / ˈaʊtkrɒpɪŋ /: vùng núi đá nhô cao

The terrain at the western end of the hills consists of a plateau region with sandstone outcroppings and slow-flowing streams.

 • Erode (v)  /ɪˈroʊd/: mài mòn

Wind and rain have eroded the statues into shapeless lumps of stone.

Describe a famous city that you think is interesting

IELTS Speaking Part 3 Sample

Is it important to take photos while traveling?

I think it is very important. However, I almost never do so. When I travel, I tend to be very “in the moment” with the adventure of it all and don’t want to step outside that moment to take photos. But I have come across other peoples photos of places that I had seen, then forgot, so I know the value of photographing your travels.

Can you trust other people’s travel journals on the internet?

To an extent, I don’t see why not. Expectations should be mitigated whenever taking advice from the internet, but that applies to all aspects of life. It is important to be wary of anything that is too ‘done up’ or as if they are just showing off for social media, people doing that are generally willing to distort the truth in order to get a higher view count.

 • Mitigate (v) /ˈmɪt̬.ə.ɡeɪt/: giảm nhẹ

It is unclear how to mitigate the effects of tourism on the island.

 • distort (v) /dɪˈstɔːrt/: làm biến dạng

The map distorted Greenland to appear four times its actual size.

What factors affect how people feel about travel?

There is a wide range of important factors that affect how people feel about travel, ranging from where they are leaving from, where they are going to, what time of year it is, how expensive the travel is, etc. Just like most other things there are a ton of factors to consider before going anywhere and all must be planned for.

 • Range (v) /reɪndʒ/: dao động trong khoảng

Dress sizes range from petite to extra large.

 • Plan (v)  /plæn/: lên kế hoạch

She helped them to plan theirroute.

Tác giả hy vọng qua bài viết, người học có thể áp dụng những cấu trúc và từ vựng được giới thiệu trong bài để giúp bố cục câu trả lời rõ ràng và mạch lạc hơn, cũng như là tối đa điểm thi cho bài thi IELTS Speaking chủ đề “Describe a place in your country that you would like to recommend to visitors/travelers”.

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

4.5 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu