Phân biệt Especially và Specially trong tiếng Anh và bài tập áp dụng

Tác giả sẽ hướng dẫn người học cách phân biệt Especially và Specially bằng cách nêu ra định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập minh hoạ cuối bài
Nguyễn Thùy Dương
25/11/2022
phan biet especially va specially trong tieng anh va bai tap ap dung

Especially và Specially đều là những trạng từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Tuy nhiên, một số người học gặp khó khăn trong việc phân biệt và sử dụng chúng một cách chính xác và hiệu quả để truyền tải thông điệp đến cho người nghe và người đọc.

Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn người học cách phân biệt Especially và Specially bằng cách nêu ra định nghĩa, cách sử dụng, ví dụ và bài tập minh hoạ cuối bài.

Key takeaways:

Giống nhau:

 • Especially và Specially đều đóng vai trò là trạng từ trong tiếng Anh và mang ý nghĩa là đặc biệt

 • Ngoài ra, hai từ này còn được sử dụng với một nghĩa khác là cho một mục tiêu cụ thể nào đó

Khác nhau: 

 • Cấu trúc: Especially + Adj/ V/ N (Tính từ/Động từ/ Danh từ)  -  Specially + Adj/ V (Tính từ/Động từ)

 • Specially với ý nghĩa rất nhiều được sử dụng trong những văn phong, ngôn ngữ thân mật, không trang trọng

 • Specially sử dụng với nghĩa "cho một mục đích cụ thể" và thường được theo sau bởi một phân từ trong quá khứ (Past participle)

 • Especially sử dụng thay thế cho từ Particular với nghĩa là, đặc biệt là.

Especially

Especially là gì?

Theo từ điển Oxford, từ này mang nghĩa là: 

 • “more with one person, thing, etc. than with others, or more in particular circumstances than in others” (Từ điển Oxford)- nghĩa: nhiều hơn với một người, một sự vật, v.v. hơn là với những người khác, hoặc nhiều hơn trong những hoàn cảnh cụ thể hơn những người khác - Đồng nghĩa: Particularly

 • “ for a particular purpose, person, etc.” - nghĩa: cho một mục đích cụ thể, con người, v.v.

 • “very much; to a particular degree” - nghĩa: rất nhiều; ở một mức độ cụ thể

Đọc thêm bài viết: Hướng dẫn phân biệt Thief, Robber, Burglar, Pickpocket và Shoplifter trong tiếng Anh

Cách sử dụng Especially

Cấu trúc: 

 • Especially + adv./prep

 • Especially if

 • Especially for somebody/something

Ví dụ: 

image-alt

 • Visitors are very conscious, especially about history.

(Dịch: Du khách rất có ý thức, đặc biệt là về lịch sử.) => Visitors are very conscious, particularly about history.

 • The table was designed especially for family use.

(Dịch: Bàn được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong gia đình.)

 • A plentiful supply of wood is especially important in the winter.

(Dịch: Nguồn cung gỗ dồi dào cực kỳ quan trọng vào mùa đông.)

Specially

Specially là gì?

Theo từ điển Oxford, từ này mang nghĩa là: 

 • “for a particular purpose, person, etc.” (Từ điển Oxford)

Nghĩa: cho một mục đích cụ thể, con người, v.v.

 • “(informal) more than usual or more than other things”

Nghĩa: (thân mật) nhiều hơn bình thường hoặc nhiều hơn những thứ khác

Cách sử dụng Specially

Ví dụ:

image-alt

 • This skirts was specially made for Anna.

(Dịch: Chiếc váy này được làm đặc biệt cho Anna.)

 • It will be hard to teach children — specially an infant.

(Dịch: Sẽ rất khó để dạy trẻ em - đặc biệt là trẻ sơ sinh)

Phân biệt Especially và Specially trong tiếng Anh

Giống nhau

 • Especially và Specially đều đóng vai trò là trạng từ trong tiếng Anh và mang ý nghĩa là đặc biệt.

 • Ngoài ra, hai từ này còn được sử dụng với một nghĩa khác là cho một mục tiêu cụ thể nào đó.

Ví dụ:

 • I chose this picture specially for your new apartment. = I chose this picture especially for your new apartment.

(Dịch: Tôi đã chọn bức tranh này đặc biệt cho căn hộ mới của bạn)

 • They invited Lyn to speak specially because of her great experience in this field = They invited Lyn to speak especially because of her great experience in this field.

(Dịch: Họ mời Lyn nói chuyện đặc biệt vì kinh nghiệm tuyệt vời của cô ấy trong lĩnh vực này)

Khác nhau

Sự khác nhau của Especially và Especially được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Especially

Specially

Ý nghĩa

Sử dụng thay thế cho từ Particularly với nghĩa là “cụ thể là”

Chỉ được sử dụng với 2 nghĩa đã được liệt kê ở mục 3.1

Cấu trúc

Especially + Adj/ V/ N (Tính từ/Động từ/ Danh từ)

Specially + Adj/ V (Tính từ/Động từ)

Tình huống sử dụng

Especially với ý nghĩa rất nhiều được sử dụng phổ biến trong các đoạn văn

Specially với ý nghĩa rất nhiều được sử dụng trong những văn phong, ngôn ngữ thân mật, không trang trọng

Specially sử dụng với nghĩa "cho một mục đích cụ thể" và thường được theo sau bởi một phân từ trong quá khứ (Past participle)

Ví dụ:

 • Đúng: My friend loves all flowers, especially daisy.

(Dịch: Bạn tôi thích tất cả loài hoa, đặc biệt là hoa cúc họa mi)

 • Sai: My friend loves all flowers, specially daisy. (specially chỉ đứng trước tính từ và động từ, không đứng trước danh từ)

Bài tập

Lựa chọn Especially hoặc Specially để điền vào những chỗ trống phù hợp trong các câu sau đây:

1. Emily has her dress …………….(especially/specially ) designed in France.

2. The party was  …………….(especially/specially ) well attended this afternoon.

3. William has his suit made  …………….(especially/specially ) for him by a famous tailor in Paris.

4. My sister loves all cakes,  …………….(especially/specially ) tiramisu.

5. This book was  …………….(especially/specially ) created to make it easy for a disabled person to read.

6. My mother loves plants,  …………….(especially/specially ) catus.

7. I came there  …………….(especially/specially ) to see my parents.

8. Helen has glasses that was  …………….(especially/specially ) made for her.

9. I enjoy watching movies,  …………….(especially/specially) K-drama.

10 He had some homework to do,  …………….(especially/specially ) Maths problems.

Đáp án:

1. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa “đặc biệt” trong câu

2. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa đặc biệt là trong câu

3. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa “đặc biệt” trong câu

4. Especially vì chỉ có Especially đứng trước Noun (danh từ) còn Specially thì không

5. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa “đặc biệt” trong câu

6. Especially vì chỉ có Especially đứng trước Noun (danh từ) còn Specially thì không

7. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa đặc biệt là trong câu

8. Cả Specially và Especially đều được vì sử dụng như trạng từ mang nghĩa “đặc biệt” trong câu

9. Especially vì chỉ có Especially đứng trước Noun (danh từ) còn Specially thì không

10. Especially vì chỉ có Especially đứng trước Noun (danh từ) còn Specially thì không

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cách phân biệt Especially và Specially trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể vận dụng và luyện tập kiến thức này thường xuyên để có được hiệu quả cao trong quá trình sử dụng của mình.

Bạn muốn mở cửa cho những cơ hội mới trong học tập, công việc hay đơn giản là yêu thích giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi TOEIC ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu