Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 8 đề thi ngày 26/02/2022

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 26/02/2022
ZIM Academy
28/02/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 8 de thi ngay 26022022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 26/02/2022

The bar chart shows the percentage of school children learning to play different musical instrument in 2005, 2010, 2015.

de-ielts-writing-task-1-ngay-26022022

Dàn bài chi tiết

Mở bài

 • Giới thiệu nội dung chính của bảng số liệu

Đoạn tổng quát (Overview)

 • Đến năm 2015, phần trăm người học 4 dụng cụ đều tăng trừ violin

 • Guitar và Piano là những dụng cụ được chọn nhiều nhất trong 3 mốc thời gian, và năm 2015, 2 dụng cụ này được chọn nhiều hơn nhiều so với drum & violin

Thân bài 1

 • Mô tả số liệu của năm 2005 và 2010 của 4 dụng cụ

 • Năm 2005, người học các dụng cụ ở khoảng 10%, trống thì 5%

 • Năm 2010, khoảng 20% học sinh học guitar và piano, phần trăm của trống giữ nguyên, của violin giảm nhẹ

Thân bài 2

 • Mô tả số liệu của năm 2015 của 4 dụng cụ

 • Phần trăm học sinh học guitar và piano tăng

 • Phần trăm của trống tăng nhẹ, của violin giảm nhẹ

Bài mẫu tham khảo

The bar chart compares the percentages of students learning to play four kinds of musical instruments in three different years; 2005, 2010, and 2015. 

In general, the instruments in the study were being learnt by far more students in 2015 than in the previous years, with the exception of the violin. Furthermore, the guitar and the piano remained the most popular instruments to learn in all surveyed years.

In 2005, approximately 11% of school children were learning to play the guitar, the piano, and the violin, while only 5% of students were learning to play the drums. By 2010, the guitar and piano had almost doubled in popularity, with about 20% and 18% of students learning to play them. In the same year, the proportion of school kids learning to play the drums stayed the same, while the percentage of those learning the violin decreased marginally. 

In 2015, the percentage of school children learning the guitar saw an increase of approximately 10%, while that of piano learners more than doubled to reach approximately 40%. Furthermore, although the percentage of children learning the drums increased slightly to 8%, there was a moderate decrease in the figures for the violin, at only 5%. 

Các cấu trúc có thể sử dụng để diễn đạt các số liệu trong bài

 • In 2005, approximately 11% of school children were learning to play the guitar

 • …, while only 5% of students were learning to play the drums.

 • In the same year, the proportion of school kids learning to play the drums stayed the same

 • Although the percentage of children learning the drums increased slightly to 8%, there was a moderate decrease in the figures for the violin, at only 5%.

 • a moderate decrease in the figures for

Band điểm ước lượng

 • TR: 8

 • CC: 8

 • LR: 8

 • GRA: 9

 • Overall: 8.0

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/02/2022

Some people say that too much time and resources are spent on the protection of wild animals and birds. To what extent do you agree or disagree?

Các đề bài liên quan

 • Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree?

 • Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Phân tích đề

Phạm vi chủ đề: bảo vệ động vật hoang dã

Nhiệm vụ: 

 • Bày tỏ quan điểm đồng tình hay phản đối

 • Xây dựng luận điểm, luận cứ để chứng minh quan điểm trên

Định nghĩa các khái niệm có trong đề:

 • too much time and resources spent: dành quá nhiều thời gian và tài nguyên

 • protection of wild animals and birds: việc bảo vệ động vật và chim hoang dã

Sơ đồ hệ thống ý tưởng:

de-ielts-writing-task-2-ngay-26022022-dan-bai

Bài mẫu tham khảo

Some people argue that protecting wild animals and birds is a waste of time and money. I completely disagree with this point of view.

Many current practices involving the use of animals illustrate that governments have not invested enough time in the issue of animal welfare. For example, lawmakers have banned the use of wild and exotic animals for entertainment purposes, yet wild animals are still kept  in captivity for circuses. This inconsistency between law-making and law enforcement suggests that the issue is not being taken seriously enough by those in power. Furthermore, it seems that an educational approach is unlikely to change people’s awareness about the issue. For many years, people have underestimated the role of wild animals, and many today still hold a belief that wild animal products have exceptional powers. To re-educate such people requires patience and consistency.

In addition to this, resources spent on wildlife protection are still limited. Many authorities believe that wild animal and bird conservation is only of minor importance, and human welfare is far more of a priority. This is why governments are not willing to allocate large amounts of funds and resources to the conservation of wild animals, which makes it difficult for organisations that are actually trying to make a difference. For instance, in Vietnam, we do not see any long-lasting bird conservation campaigns due to a lack of funding from the government, and it is non-governmental organizations that currently raise the funds to take care of existing wild birds.

In conclusion, while there is some time and resources spent on wild animal and bird protection, I believe that far more resources are needed to achieve that ultimate goal.

Vocabulary

 • current practice: các biện pháp thi hành hiện thời

 • animal welfare: phúc lợi động vật

 • lawmaker (n) nhà lập pháp

 • ban the use of: cấm việc sử dụng

 • kept  in captivity: bị giam cầm

 • Inconsistency (n) sự thiếu nhất quán

 • taken seriously: được coi trọng

 • those in power: những người nắm quyền

 • an educational approach: cách tiếp cận giáo dục

 • Underestimate (v) đánh giá thấp

 • hold a belief: giữ niềm tin

 • wildlife protection: bảo vệ động vật hoang dã

 • of minor importance: thứ yếu, không quan trọng

 • are not willing to: không sẵn lòng làm gì

 • the conservation of: việc bảo tồn cái gì

 • to make a difference: tạo ra thay đổi

 • Long-lasting (a) lâu dài

 • a lack of funding: thiếu quỹ trợ cấp

 • non-governmental organizations (n) các tổ chức phi chính phủ

 • raise the funds: gây quỹ

Band điểm ước lượng

 • TR: 8

 • CC: 8

 • LR: 8

 • GRA: 8

 • Overall: 8.0

Xem thêm:

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833