Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 band 7 đề thi ngày 13/03/2021

Dàn bài, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing Task 1 và Task 2 cho đề thi thật ngày 13/03/2021
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 va task 2 band 7 de thi ngay 13032021

Giải đề IELTS Writing Task 1 ngày 13/03/2021

The chart below gives information about the amount of time children spend with their parents.

image-alt

Phân tích bài viết

Phân tích dạng đề: Bar Chart – dạng bài so sánh.

Dàn bài tổng quan: 

Mở bài: Viết lại câu hỏi theo cách khác.

Đoạn tổng quan: Phân tích những đặc điểm chính của cả 2 biểu đồ bar chart. 

 • Bar chart 1: Xuyên suốt cả tuần, trẻ em dành nhiều thời gian với riêng mẹ hơn là với riêng bố.

 • Bar chart 2: Vào cuối tuần, trẻ em dành nhiều thời gian cho cả hai bố mẹ hơn. Tổng thời gian dành với bố mẹ (cả chung lẫn riêng) đều cao hơn so với trong tuần. 


Cấu trúc bài viết

Đoạn miêu tả 1: Miêu tả bar chart thứ nhất, so sánh số liệu chủ yếu giữa hai hạng mục “Mom” và “Dad”

Đoạn miêu tả 2: Miêu tả bar chart thứ hai, đưa ra những so sánh như sau:

 • So sánh thời gian dành chung cho cả “Mom & Dad” những ngày cuối tuần với những ngày trong tuần. 

 • Từ việc đề cập số liệu cho “Mom & Dad” đang cao hơn vào cuối tuần, so sánh tương phản  với số liệu cho mỗi “Mom” hoặc mỗi “Dad” đang thấp lại vào cuối tuần.

 • Trẻ em từ 2 tuổi đến 7 tuổi, được chia ra thành 3 nhóm tuổi như trong hình, dành nhiều thời gian với bố mẹ nói chung hơn vào cuối tuần.

Bài mẫu tham khảo

The bar chart compares how much time children of multiple age groups spend with their parents, as displayed by the amounts of time that children spend with each parent alone and both parents together. 

In general, children of all age groups spend more time with their mother than their father alone throughout the week. On the weekends, children’s time with parents increases and this time is predominantly spent with both parents, rather than with each parent separately. 

For the weekdays, children typically spend around 7 hours with their mother alone. Infants, in particular, have almost 8 hours which strictly involve their mother, which is more or less the same amount of time for children in the 2-3 and 6-7 age group in this regard. The time spent exclusively with their father, on the other hand, is rather limited, which is at most above 2 hours for the 4-5 age group and at least 1 hour for the 2-3 age group. 

Regarding the weekends, the amount of time that children spend with both parents, which is no more than 2 hours during the weekdays, becomes roughly 5.5 hours on average on weekends. This is at the expense of the amount of time that is spent exclusively with mothers and fathers, lowering to an average of 3.8 hours and sub-1 hour respectively. Finally, children from the age of 2 to 7 spend an increased total of around 10 hours with their parents on weekends. 

[Estimated band 7]

Vocabulary

 • Predominantly: chủ yếu, phần lớn

 • Sub – noun/data : dưới mức

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/03/2021

 More people put their personal information online (address, telephone number) for everyday activities such as socializing on social networks or banking purposes. Do you think it is a positive or negative development?

Dàn bài chi tiết

Introduction: 

Body 1: Lợi ích của việc đưa thông tin cá nhân lên các nền tảng trực tuyến. 

 • Idea 1: Ở cương vị người tiêu dùng, việc đưa thông tin cá nhân lên mạng giúp tiếp cận được nhiều nhà cung cấp tiềm năng hơn.

 • Support: Công nghệ data giúp nhu cầu của người tiêu dùng được xác định nhanh hơn, từ đó cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn.

 • Idea 2: Ở cương vị nhà kinh doanh, việc có thông tin cá nhân của người sử dụng giúp các nhà kinh doanh hiểu tình huống thị trường hơn 

 • Support: Các ngân hàng thường sử dụng công nghệ data để hiểu hành vi tiêu dùng của khách hàng hơn, từ đó đưa ra những chiến lược marketing phù hợp với đối tượng khách hàng. 

Body 2: Tác hại của việc đưa thông tin cá nhân lên các nền tảng trực tuyến.

 • Idea 1: Hậu quả của việc mất thông tin cá nhân trên các nền tảng trực tuyến có thể rất nghiêm trọng.

 • Support: Người sử dụng các nền tảng trực tuyến có thể có nguy cơ bị hacker trộm lấy thông tin. Thông tin này có thể bị dùng cho việc tống tiền, lừa đảo tài sản. 

 • Idea 2: Các nhà kinh doanh có thể đem thông tin người sử dụng dịch vụ của mình để bán cho các tổ chức khác.

 • Support: Thông tin người sử dụng có thể rơi vào tay những tổ chức đáng nghi. Người sử dụng có thể trở thành nạn nhân bị thao túng bởi các tổ chức khác. 

Conclusion: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã đề cập trong bài.

Bài mẫu tham khảo

It has become common for people to put their personal data online for communicational and financial purposes. In my opinion, the benefits offered by this trend could hardly justify the potential drawbacks. 

Admittedly, the trend in question presents certain benefits, chiefly in terms of businesses and services. First, from a consumer’s standpoint, having their personal information registered on social networking and digital banking platforms allows an increased exposure to various service offerings. This is because advanced data technologies enable consumers’ needs to be quickly identified based on their personal input. Thus, a list of potentially suitable service providers can be derived therefrom. Second, from a business’ perspective, a database of consumers’ information may help businesses gain insight into the market situation and make better decisions for their operations. For example, banks often analyse trends in consumer shopping behaviour, thereby devising more targeted marketing schemes which can yield higher sales rates. 

However, users may very well find themselves in serious predicaments from putting personal information online. The consequences that may arise from a breach of cyber security can be catastrophic. As has often been the case on social networking sites, unaware users can fall prey to hackers by clicking on links that compromise their security settings. As such, users’ personal data may be extracted and used against their will, for blackmail, property fraud or misinformation. Moreover, there are chances that greedy businesses will commoditize users’ data and sell them to other corporations and industries for a profit. With their personal information in the wrong hands, users may have their needs, tastes and thoughts manipulated by dubious organizations. 

In conclusion, despite its conveniences, the practice of putting personal information online proves to be more of a negative trend. The problems resulting from this practice can be more complicated and far-reaching than expected, especially in today’s digital age.

[Estimated band 7]

Vocabulary

 • Platform (n): nền tảng

 • be derived therefrom: được rút ra từ đó 

 • Insight (n): sự am hiểu, thấu rõ 

 • compromise (v): làm gây tổn hại 

 • blackmail (n): tống tiền

 • property fraud (n): lừa đảo tài sản

 • misinformation (n): thông tin sai lệch

 • commoditize (v): thương mại hoá

 • manipulate (v): thao túng

 • far-reaching (adj): có ảnh hưởng sâu rộng

 • targeted marketing schemes: chiến lược marketing được cụ thể hoá đối tượng

 • predicament (n): tình trạng khó khăn 

 • breach of security: sự rò rỉ an ninh 

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu