Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 15/04/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing Task 1 và Task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 15/04/2023.
ZIM Academy
24/04/2023
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 15042023

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023

Đề bài: The graph below shows the production of three forest industry products in a European country, namely timber, pulp, and paper from 1980 to 2000.

IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023

Phân tích biểu đồ

Dạng biểu đồ: biểu đồ đường

Đặc điểm tổng quan:

 • Cả ba phân loại đều có sự dao động qua thời kì

 • Sản lượng Pulp và Paper có xu hướng tăng, trong khi đó Timber có xu hướng giảm

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả số liệu của Pulp - Paper vào cùng một đoạn và số liệu của Timber vào đoạn còn lại.

Đoạn 1 - Số liệu của Pulp - Paper

 • 1980: Pulp: gần 6 triệu tấn, cao hơn Paper (4 triệu tấn)

 • 1985: Pulp tăng từ 7 triệu tấn và đạt 10 triệu tấn vào cuối giai đoạn

 • Sản lượng Paper tăng đều và giảm nhẹ vào 1995, sau đó tăng mạnh đạt mức 12 triệu tấn (2000)

Đoạn 2 - Số liệu của Timber

 • Tăng từ 5 triệu tấn (1980) lên 10 triệu tấn (1985)

 • 15 năm sau sản lượng Timber giảm đều, đạt 8 triệu tấn vào cuối giai đoạn

Bài mẫu

The line chart demonstrates the production trends of three forest industry products - timber, pulp and paper - in an European country over a 20-year period, from 1980 to 2000. 

Overall, it can be observed that all three categories had fluctuated throughout the period. Pulp and paper, in particular, experienced an upward trend, while timber saw a downward trend.

In terms of pulp and paper production, pulp was marginally higher than paper in 1980, with nearly 6 million tonnes and 4 million tonnes, respectively. Following a sharp decline, pulp production began to recover in 1985, climbing from 7 million tonnes to 10 million tonnes by the end of the period. Similarly, paper production rose steadily until a slight fallback in 1995, and then increased rapidly, peaking at 12 million tonnes in 2000.

Regarding timber, the production started at 5 million tonnes in 1980 and rose sharply to 10 million tonnes in 1985. However, over the following 15 years, the production figure saw a gradual decrease and eventually reached nearly 8 million tonnes at the end of the period.
Word count: 176

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng:

 • marginally higher: cao hơn một chút

 • Following a sharp decline: sau biến động giảm mạnh

 • pulp production began to recover in 1985: sản lượng bột giấy bắt đầu hồi phục từ 1985

 • paper production rose steadily until a slight fallback in 1995: sản lượng giấy tăng đều cho đến khi giảm nhẹ vào năm 1995

 • peaking at 12 million tonnes: đạt mức cao nhất tại 12 triệu tấn

 • the production figure saw a gradual decrease: sản lượng giảm dần đều

 • eventually reached nearly 8 million tonnes: cuối cùng đạt mức gần 8 triệu tấn

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023

Đề bài: It is the responsibility of schools to teach children good behavior in addition to providing formal education. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Opinion essay

Từ khóa: responsibility of schools, teach children good behaviour, providing formal education

Phân tích yêu cầu: Chủ đề yêu cầu người viết bày tỏ quan điểm với ý kiến: nhà trường có trách nhiệm giáo dục ứng xử cho trẻ em cùng với việc giảng dạy chính quy. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau:

 • Đồng ý với quan điểm ở đề bài và đưa ra các luận điểm chứng minh rằng nhà trường có trách nhiệm giáo dục ứng xử cho trẻ em cùng với việc giảng dạy chính quy

 • Không đồng ý với quan điểm ở đề bài vì nhà trường không có trách nhiệm phải giáo dục ứng xử cho trẻ em cùng với việc giảng dạy chính quy

 • Đồng ý một phần với quan điểm ở đề bài: Dù nhà trường có một phần trách nhiệm giáo dục ứng xử cho trẻ em cùng với việc giảng dạy chính quy, vẫn còn các nhóm đối tượng khác cần san sẻ trách nhiệm này

Lưu ý: Người viết cần nêu rõ quan điểm cá nhân khi trả lời câu hỏi trong đề bài nhằm tránh mất điểm ở tiêu chí Task Response. Với dạng bài bày tỏ quan điểm cá nhân, người viết không bắt buộc phải hướng tới sự cân bằng khi đề cập đến cả hai khía cạnh: nhà trường có/không có trách nhiệm mà cần tập trung vào phân tích luận điểm chứng minh cho quan điểm cá nhân của mình.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023

Dàn ý

Mở bài

Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Nhà trường có trách nhiệm giáo dục ứng xử cho trẻ em cùng với việc giảng dạy chính quy

Thân bài

Đoạn 1 - Trường học có nhiều sức ảnh hưởng trong việc hình thành nên cách ứng xử

 • Trẻ em dành lượng lớn thời gian bên bạn bè và thầy cô

 • Nhà trường có bộ quy tắc và quy định xử phạt riêng, có tầm ảnh hưởng lớn đến học sinh

 • Nhà trường cần thường xuyên duy trì cân bằng giữa giáo dục chính quy và hoạt động ngoại khóa

Đoạn 2 - Xây dựng ứng xử tốt góp phần tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh

 • Phát triển ứng xử tốt giúp giảm thiểu các hành vi không phù hợp, có thể cải thiện kết quả học tập

 • Phổ cập giá trị cốt lõi giúp học sinh trở thành những công dân trách nhiệm, tạo nên xã hội hài hòa và công minh

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài

Bài mẫu

In addition to offering formal education, it is generally believed that schools have a duty to teach students proper behaviour. In my opinion, I completely agree with this statement and this essay will provide evidence that supports my viewpoint.

Unlike parents, learning institutions have a unique opportunity to shape children's behaviour. As a matter of fact, it is evident that children spend an excessive amount of time in school, where they are surrounded by their teachers and peers. Owing to their great influence on students, schools should be entrusted with the duty of developing good behaviour since they are in charge of enforcing a school-wide code of conduct and punishment policy. Given this responsibility, schools ought to devote sufficient resources and time, ensuring that behaviour training becomes an integral part of the curriculum. To accomplish this, educators should regularly maintain the balance between formal education and extracurricular activities like athletics, music, art, and volunteer work.

Good behaviour also contributes to the development of a welcoming and supportive school culture, which is widely recognised as one of the school's primary duties. When schools prioritise positive behaviour, it can assist in mitigating bullying, aggression, and other inappropriate behaviours that pose a threat to students' mental health and well-being. Since those who feel safe and respected at school are more likely to be actively involved and invested in their schoolwork, this strategy would not only help establish a welcoming and secure environment but also give rise to better academic performance. In addition, instilling core values in children such as honesty, integrity, respect, empathy, and kindness helps them be better equipped for their future roles as responsible members of the community, resulting in a more harmonious and inclusive society. 

In conclusion, I strongly believe that along with delivering formal education, schools should be entrusted with the responsibility to teach their students proper behaviour.

Word count: 309

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • formal education: giáo dục chính quy

 • have a duty: có trách nhiệm

  • Duty ~ responsibility ~ role ~ obligation (n): Trách nhiệm làm việc gì

 • As a matter of fact: trên thực tế

  • Ex: As a matter of fact, I have already completed the assignment and submitted it yesterday.

 • spend an excessive amount of time in school: dành lượng lớn thời gian ở trường

 • teachers and peers: thầy cô và bạn bè

 • be entrusted with the duty: được tin tưởng giao cho trách nhiệm

  • Be entrusted with something: được phân phó, tin tưởng làm việc gì

Ex: I've been entrusted with the task of getting him safely back.

 • in charge of: chịu trách nhiệm làm gì

  • Ex: He is in charge of managing the entire project.

 • school-wide code of conduct and punishment policy: bộ quy tắc và quy định xử phạt cấp toàn trường

  • School-wide (adj): thuộc phạm vi toàn trường, cấp trường

  • Code of conduct: bộ quy tắc ứng xử

 • maintain the balance between formal education and extracurricular activities: duy trì sự cân bằng giữa giáo dục chính quy và hoạt động ngoại khóa

 • contributes to the development of a welcoming and supportive school culture: góp phần tạo nên văn hóa trường học thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau

  • Contribute to ~ result in ~ lead to ~ give rise to something: (góp phần) tạo nên cái gì

 • primary duties: những trách nhiệm chính

 • Mitigate (v): giảm thiểu tác hại, ảnh hưởng tiêu cực

  • Mitigate ~ alleviate (v)

 • pose a threat to students' mental health and well-being: đe dọa tới tâm lý và sức khỏe của học sinh

  • Pose a threat to something: đe dọa tới ai, cái gì

 • be actively involved and invested in their schoolwork: chủ động tham gia và đầu tư kĩ càng vào việc học

 • give rise to better academic performance: góp phần tạo nên kết quả học tập tốt hơn

 • core values: những giá trị cốt lõi

 • be better equipped: được trang bị kĩ càng hơn

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu