Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 16/02/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 16/02/2023.
ZIM Academy
01/03/2023
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 16022023

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/02/2023

Đề bài: The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

giai-de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-16022023

Phân tích biểu đồ

Dạng biểu đồ: biểu đồ đường

Đặc điểm tổng quan: 

 • Lượng thắc mắc qua điện thoại và thắc mắc trực tiếp tăng theo giai đoạn.

 • Lượng thắc mắc qua thư và thư điện tử giảm dần.

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả số liệu của thắc mắc qua điện thoại và trực tiếp vào cùng một đoạn và miêu tả số liệu của thắc mắc qua thư/thư điện tử vào đoạn còn lại.

Đoạn 1 - Thắc mắc qua điện thoại và trực tiếp

 • Vào tháng 1, có 800 thắc mắc qua điện thoại, lượng thắc mắc trực tiếp chỉ bằng khoảng một nửa.

 • Lượng thắc mắc qua điện thoại dao động nhẹ đến tháng 4, từ đó tăng đáng kể đạt mốc khoảng 1100 vào tháng 6.

 • Lượng thắc mắc trực tiếp lớn hơn qua điện thoại từ tháng 3, tiếp tục tăng đạt mốc khoảng 1200 vào tháng 6.

Đoạn 2 - Thắc mắc qua thư/thư điện tử

 • Lượng thắc mắc qua thư/thư điện tử giảm nhẹ từ tháng 1 đến tháng 3.

 • Số lượng giảm mạnh hơn qua các tháng sau đó.

 • Đến tháng 6 đạt mốc khoảng 200 thắc mắc.

Bài mẫu

The chart shows the number of enquiries that were made to the Tourist Information Office in a particular city from January to June of 2011. Enquiries were received in person, via telephone, or through email or written correspondence.

Overall, while telephone and in-person enquiries increased over the period, the number of emails and letters received by the office decreased.

In January, the Tourist Information Office received approximately 800 enquiries via telephone, while only half as many enquiries were made in person. The number of telephone enquiries slightly fluctuated until April, from where it started to increase substantially, reaching approximately 1100 enquiries in June. In-person enquiries became more common than telephone enquiries by March, and continued an upward trend, hitting around 1200 enquiries in June.

Meanwhile, the number of enquiries received by email and letter declined slightly from January to March, before decreasing more significantly over the following months. By June, the figure for email and letter enquiries had dropped to around 200.

Band điểm ước lượng: 7.5

Phân tích từ vựng:

 • Increased over the period: tăng dần qua giai đoạn

 • Only half as many: chỉ có số lượng bằng một nửa

 • Slightly fluctuated: dao động nhẹ

 • From where it started to increase substantially: từ đó bắt đầu tăng đáng kể

 • Reaching approximately 1100 enquiries: đạt số lượng khoảng 1100 thắc mắc

 • Became more common than: trở nên phổ biến hơn

 • Continued an upward trend: tiếp tục có xu hướng tăng

 • Hitting around 1200 enquiries: đạt mốc khoảng 1200 thắc mắc

 • Declined slightly: giảm nhẹ

 • Before decreasing more significantly: trước khi giảm mạnh hơn

 • Had dropped to around 200h đã giảm xuống còn khoảng 200

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/02/2023

Đề bài: In the modern world it is possible to shop, work and communicate with people via the internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development in your opinion?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Opinion essay

Từ khóa: shop, work and communicate, via the internet, live without any face-to-face contact

Phân tích yêu cầu: Chủ đề đưa ra viễn cảnh mua sắm, làm việc, giao tiếp qua mạng - sống không có sự tương tác trực tiếp và yêu cầu người viết đánh giá đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực. Với loại chủ đề này, người viết có thể phát triển bài luận theo 3 hướng khác nhau:

 • Đây là sự phát triển tích cực và và đưa ra luận điểm chứng minh bằng các lợi ích từ viễn cảnh trong đề.

 • Đây là sự phát triển tiêu cực và đưa ra luận điểm chứng minh qua các tác hại từ viễn cảnh trong đề.

 • Đây không hoàn toàn là sự phát triển tích cực hay tiêu cực và phân tích cả hai mặt lợi - hại từ viễn cảnh trong đề bài.

Lưu ý: Người viết cần nêu rõ quan điểm cá nhân khi trả lời câu hỏi trong đề bài nhằm tránh mất điểm ở tiêu chí Task Response. Vì đây vẫn là dạng bài Opinion essay, người viết không cần hướng tới sự cân bằng trong cả hai khía cạnh của chủ đề mà cần tập trung vào phân tích luận điểm chứng minh cho quan điểm cá nhân của mình.

phan-tich-de-bai

Bài mẫu

Sự phát triển tích cực

Dàn ý

Mở bài

Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: Đây là sự phát triển tích cực

Thân bài

Đoạn 1 - Sự tiện lợi qua việc mua sắm và làm việc online

 • Tiết kiệm hàng giờ cho việc di chuyển

 • Không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn cả chi phí đi lại

 • Hạn chế sự ảnh hưởng tới môi trường

Đoạn 2 - Lợi ích của việc sống và giao tiếp không cần tương tác trực tiếp

 • Mạng xã hội giúp người dùng kết bạn thêm với bạn bè quốc tế và tham gia vào mạng lưới những người có chung sở thích và lý tưởng

 • Không thể làm được điều trên khi chỉ sống và tương tác trực tiếp

 • Mọi người có thể gắn bó sâu sắc hơn mà không có định kiến vô thức khi giao tiếp

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài

Bài mẫu

Thanks to the wonders of the internet and computer technology, it has become possible in many places around the world to live and work without having to have any face-to-face contact with others. Although there may be some drawbacks to this development, I believe it is positive overall.

One of the main benefits of being able to shop, work, and communicate via the internet is the sheer convenience. Being able to order your groceries, buy new clothes, and even work from home on your computer has saved people countless hours of boredom sitting in their cars, dealing with traffic, commuting to and from their workplace or shops. This has freed up hours in people’s days, making their lives more productive and fulfilling. Furthermore, people can save thousands of dollars in transportation costs each year by staying at home to work or shop online, not to mention the decreased impacts on the environment from the reduced usage of automobiles.

In addition, living without face-to-face contact also has its benefits too. Thanks to social media applications, people are able to develop friendships and networks of like-minded people from all over the world without having to leave their home. Creating these kinds of large networks of people in person is actually not possible to do on a practical level, and requires the use of the internet and non-face-to-face communication. Moreover, people can actually develop much deeper relationships with one another without the complications of face-to-face contact. By not knowing the colour of somebody’s skin, or their gender, people can communicate without any unconscious bias affecting their thoughts and words.

In conclusion, living and working without face-to-face communication can save people a lot of time and money, make their lives more productive and fulfilling, and improve their relationships and communication with people.

Band điểm ước lượng: 7.0

Phân tích từ vựng

 • Sheer convenience: hoàn toàn tiện lợi

  • Sheer (adj): dùng để nhấn mạnh mức độ mạnh mẽ, rõ ràng của một tính chất hoặc cảm giác

 • Countless hours: hàng giờ đồng hồ

  • Countless (adj): vô số, nhiều vô kể

 • Boredom (n): sự nhàm chán

 • Dealing with traffic: chạm trán và tiếp xúc với các vấn đề khi tham gia giao thông như tắc đường,...

 • Commuting to and from: di chuyển cả đi và về

 • Free up: làm thứ gì đó trở nên khả dụng

  • Ex: I need to free up some time this weekend to finish the report.

 • More productive and fulfilling: có hiệu suất cao hơn và mang lại cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn hơn

 • Transportation costs: các chi phí đi lại

 • Not to mention: được dùng khi cần nhấn mạnh một yếu tố được thêm vào

  • Ex: He's one of the kindest and most intelligent, not to mention handsome, men I know.

 • To develop friendships: phát triển, bồi đắp tình bạn

 • Networks of like-minded people: mạng lưới những người có chung sở thích, lý tưởng

 • On a practical level: xét trên thực tế

 • Develop much deeper relationships: phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn

 • Unconscious bias: định kiến vô thức - những giả định, kỳ vọng được hình thành dựa trên nhận thức về bối cảnh xã hội, ngoại hình, trình độ văn hóa,.. của một người

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity