Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 19/01/2023

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 19/01/2023.
ZIM Academy
31/01/2023
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 19012023

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/01/2023

Đề bài: The diagram shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Summarise the information by selecting and reporting the main features of the graph and make comparisons where relevant.
giai-de-thi-ielts-writing-task-1-ngay-19012023

Phân tích biểu đồ

Dạng biểu đồ: biểu đồ quy trình

Đặc điểm tổng quan: 

 • Có 5 giai đoạn quan trọng trong quy trình

 • Bắt đầu với việc hứng nước mưa và kết thúc với nước sạch được sử dụng trong các hộ gia đình.

Sắp xếp thông tin:

Miêu tả các bước để lấy và tích trữ nước vào đoạn thân bài 1 và miêu tả các bước còn lại ở đoạn thân bài 2.

Đoạn 1 - Mô tả các bước đầu tiên trong quy trình

 • Đầu tiên, nước mưa chảy từ mái nhà của người dân vào các máng xối, sau đó chảy vào các ống thoát nước gắn bên hông nhà. 

 • Nước từ các ống này chảy vào một bộ lọc. 

 • Sau khi được lọc, nước sẽ chảy vào các bể chứa lớn.

Đoạn 2 - Mô tả các bước sau của quy trình

 • Nước từ bể chứa được chuyển sang bể xử lý, nơi các hóa chất được thêm vào. 

 • Cuối cùng nước sạch sẽ được phân phối qua các đường ống để các hộ gia đình sử dụng.

Bài mẫu

The diagram depicts how rainwater is harvested, treated, and stored for the purpose of drinking water.

Overall, there are five key stages in the process of harvesting rainwater for drinking, beginning with the capture of water when it rains, and ending with clean drinking water available inside people’s homes.

Firstly, when it rains, water is captured on the roofs of people’s homes. The water runs down the roof and into the gutters, where it then flows into drainage pipes attached to the side of the houses. All drainage pipes from the houses flow into one larger system, from where the water is then run through a water filter. Once the water is filtered, it then flows into large storage tanks where it is held until a later time. 

From the storage tanks, the water is transferred to a treatment tank where chemicals are added to it. The water is then ready to be delivered via pipes that flow from the treatment tanks to the taps inside people’s homes.

Band điểm ước lượng:

TA: 8.0

CC: 8.0

LR: 7.0

GRA: 8.0

Overall: 7.5

Từ vựng và cấu trúc cần lưu ý:

 • Depict (v): miêu tả

 • Harvest (v): thu hoạch

 • For the purpose of: cho mục đích

 • There are five key stages: có năm giai đoạn chính

 • The capture of water: việc lấy nước

 • The gutters, where it then flows …: các máng xối, nơi nước sau đó chảy

 • Drainage pipes attached to the side of the houses: ống thoát nước gắn liền với các bên của ngôi nhà

 • From where the water is then run through: từ đó nước chảy qua

 • Once + S + V: Một khi …

 • The taps inside people’s homes: các vòi bên trong nhà của mọi người

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 19/01/2023

Đề bài: The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích đề bài

Dạng bài: Opinion essay

Từ khóa: best way, cooperate, team sports

Phân tích yêu cầu: Đây là loại chủ đề có yếu tố so sánh nhất (the best way) - một cách đặt vấn đề thường xuyên xuất hiện trong các dạng Opinion essay. Cụ thể với đề bài trên, người viết cần khẳng định việc chơi thể thao đồng đội ở trường có phải là cách tốt nhất để dạy trẻ em khả năng cộng tác với nhau hay không. Nếu không cẩn thận, người viết có thể mất điểm khi triển khai luận điểm như sau:

 • Đưa ra lợi ích nói chung của việc chơi thể thao đồng đội tại trường mà không hướng những lợi ích đó về khả năng cộng tác của trẻ.

 • Không làm rõ yếu tố so sánh nhất trong bài viết mà chỉ đơn thuần bàn luận đến các lợi ích của việc chơi thể thao đồng đội.

Đối với chủ đề này, người học có thể chọn triển khai bài luận theo những cách sau: 

 • Đồng ý hoàn toàn và đưa ra các lợi ích vượt trội của việc chơi các môn thể thao đến khả năng cộng tác của trẻ.

 • Không đồng ý và đưa ra những giải pháp khác tốt hơn giải pháp ở đề bài. 

 • Không đồng ý và phản biện rằng việc chơi thể thao đồng đội không có giá trị nhiều trong việc dạy trẻ cách cộng tác.

Lưu ý: Với những chủ đề như trên, nếu người viết chọn đồng ý một phần thì sẽ rất khó để triển khai và làm rõ quan điểm trong phần thân bài. Với thời gian làm bài là khoảng 40 phút, người viết chỉ nên chọn cách viết này trong trường hợp đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về ý tưởng và cách triển khai bài.

phan-tich-de-ielts-writing-task-1

Dàn ý

Mở bài

Giới thiệu chủ đề

Đưa ra quan điểm cá nhân: chơi thể thao đồng đội tại trường là cách tốt nhất để dạy trẻ em cách cộng tác.

Thân bài

Đoạn 1 - Chơi thể thao đồng đội tại trường giúp trẻ em phát triển khả năng giao tiếp

 • Khi chơi các môn thể thao như đá bóng hay bóng rổ, trẻ em học được cách giao tiếp hiệu quả.

 • Trẻ em sẽ phải sử dụng và liên tục luyện tập nhiều hình thức giao tiếp khác nhau bằng lời nói, ngôn ngữ cơ thể, ra hiệu bằng tay.

Đoạn 2 - Chơi thể thao đồng đội tại trường giúp trẻ em học được tính hiệu quả của việc cộng tác nhằm đạt được mục tiêu chung

 • Khi tập luyện các môn thể thao đồng đội, trẻ em liên tục phải thực thi chiến lược cùng nhau để đạt mục tiêu.

 • Trẻ em có thể trực tiếp trải nghiệm và thấu hiểu cách để phối hợp với người khác.

Kết bài

Khẳng định lại quan điểm cá nhân như đã nhắc đến ở mở bài

Bài mẫu

Some people believe that the most effective way for children to learn how to cooperate with one another is to engage them in team sports at school. Personally, I completely agree with this idea and will outline several reasons why in the following essay.

Firstly, participating in team sports at school helps children to improve their communication skills, which are essential for effective cooperation. When children are engaged in team sports, whether it be basketball, football, or any other team sport that requires communication between the players, it is essential that they learn how to communicate with one another effectively in order to win the match. This can be achieved through verbal communication, body language, hand signals, or other forms of communication, and by regularly practising the many forms of communication involved in playing team sports, children are improving their ability to cooperate with one another simply through an improved ability to communicate.

Secondly, by taking part in team sports at school, children learn the effectiveness of working together in order to reach a common goal, which is the basis of cooperation. By playing team sports, children are forced to learn how to work together in order to win a match. In many team sports, training sessions focus on drills that train students how to execute certain strategies that require them to cooperate with one another, and by doing so, they get to experience the benefits of working together firsthand. If children do not have a good understanding of exactly how working together to reach a common goal is far more effective than working independently, then they will not have the desire or enthusiasm to cooperate with others. 

In conclusion, team sports help students improve their communication skills and allow them to experience first-hand the results of working together, which will then inspire and motivate them to cooperate better with others in the future.

Band điểm ước lượng:

TR: 7.0

CC: 7.0

LR: 7.0

GRA: 9.0

Overall: 7.5

Phân tích từ vựng:

 • To engage them in team sports: cho trẻ em tham gia các môn thể thao đồng đội

  • To engage somebody in something ~ make somebody take part in something: khiến ai phải tham gia vào hoạt động gì

 • To participate in team sports ~ To take part in team sports ~ To be engaged in team sports: tham gia vào các môn thể thao đồng đội

 • To improve their communication skills: cải thiện kĩ năng giao tiếp

  • Cụm từ tương tự: to enhance their communication skills

 • Whether it be basketball, football, or any other team sport: cho dù là bóng rổ, bóng đá hay bất cứ môn thể thao đồng đội nào khác

  • Whether it be + nouns: Sử dụng khi muốn đưa ra các ví dụ có tầm quan trọng như nhau, chọn cái nào cũng không có sự khác biệt.

 • Verbal communication: giao tiếp bằng lời nói

 • Body language: ngôn ngữ cơ thể

 • Hand signals: ra hiệu bằng tay

 • To reach a common goal: đạt được mục tiêu chung

 • The basis of cooperation: nền tảng của sự cộng tác

  • Cụm từ tương tự: the foundation of cooperation

 • Drills: các bài tập giả lập tình huống thực tế

 • To execute certain strategies: thực thi những chiến lược nhất định

 • Experience the benefits of working together firsthand: trải nghiệm trực tiếp những lợi ích của việc phối hợp

  • To experience something: trải nghiệm điều gì

  • Firsthand: trạng từ, mang nghĩa trực tiếp làm điều gì

Xem thêm các đề thi IELTS Writing và bài mẫu khác tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và rèn luyện kỹ năng làm bài. Hãy tham gia thi thử IELTS online tại ZIM nhận ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (3 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity