Giải đề IELTS Writing Task 1 và Task 2 ngày 29/10/2022

Phân tích đề, các bước lập dàn bài, bài mẫu IELTS Writing task 1 và task 2 kèm từ vựng ghi điểm cho đề thi thật ngày 29/10/2022
An Trịnh
03/11/2022
giai de ielts writing task 1 va task 2 ngay 29102022

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/10/2022

The maps below show the layouts of nature Museum between 2010 and 2013.

image-alt

Dàn bài

Mở bài

Giới thiệu nội dung chính của bản đồ

Đoạn tổng quát (Overview)

Cải tạo,  bổ sung một số khu vực trưng bày và công trình tiện ích

Thân bài 1

Nói về đặc điểm năm 2010

 • Bảo tàng có ba phòng triển lãm chính và sảnh đợi có bàn bán vé.

 • Dinosaur display nằm bên trái của lobby area, ocean hall nằm phía sau lobby

 • Mammal exhibition được đặt trong căn phòng phía sau sau dinosaur display.

Thân bài 2

Mô tả những gì đã thay đổi đến năm 2013.

 • Phía bên phải tòa nhà, trước đây là một khu vườn, đã được mở rộng bao gồm shop và cafe mới.

 • một khu trung bày mới về human origins và một mammal display mới.

 • Căn phòng có mammal display trước đây đã được thêm display on the Ice Age.

 • Cùng với một căn phòng có insect display.

Bài mẫu

The maps illustrate the changes to a natural museum between 2010 and 2013.

Overall, the museum underwent several changes, with the most noticeable being a major extension to the building, along with several new displays and facilities.

In 2010, the museum housed three main exhibition rooms and a lobby which contained the ticket desk. The dinosaur display was located in the room directly to the left of the lobby area, while the ocean hall was found directly behind the lobby. Meanwhile, the mammal exhibition was located in the room behind the dinosaur display.

By 2013, an extension had been built on the right side of the building, which was previously a garden. The new section of the building contained a new shop and cafe, along with a new display about human origins, and a new mammal display room. The room which previously housed the mammal display was fitted out with a new display on the Ice Age, along with a new room containing an insect display.

Band điểm ước lượng

TR: 8

CC: 8

LR: 8

GRA: 8

Overall: 8.0

Các cấu trúc dùng để diễn tả vị trí

 • underwent several changes

 • a major extension 

 • housed 

 • was located 

 • directly to the left of 

 • was found directly behind 

 • was located 

 • behind 

 • an extension had been built 

 • on the right side of the building

 • was previously 

 • contained 

 • previously housed 

 • fitted out with

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/10/2022

Đề bài: As well as making money, businesses also have social responsibilities. To what extent do you agree or disagree?
Các đề bài liên quan

 • The purpose of businesses is to make money and they should concentrate only on this. Do you agree or disagree?

 • Businesses often ignore their social responsibilities and focus on making money. What are the reasons? What are the solutions for this problem?

Dàn bài

image-alt

Các ý tưởng khác có thể sử dụng

Việc trụ vững được trong thị trường cạnh tranh là một điều rất khó

Công ty thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua việc đối xử và đãi ngộ nhân viên tốt

Công ty cần ưu tiên đầu tư vào các mảng sinh lời và tạo ra lợi nhuận cho công ty. Việc cống hiến cho xã hội chỉ nên làm khi công ty vững về mặt tài chính

Về lâu dài, điều này nâng cao hình ảnh công ty và giúp công ty có 1 đội ngũ gắn bó hơn

Bài mẫu

Some people believe that businesses should bear some responsibility to society in addition to making profits. I personaly agree with this viewpoint as I believe that without such responsibilities, private companies can cause too much harm to people and the planet for the sake of money.

On the one hand, it is essential for businesses to generate profits in order to survive in today’s competitive markets. Firstly, the primary objective of any firm should be to deal with the company's day to day running costs, including staff salaries, property rental fees, and other necessary expenses. Any social responsibility would be meaningless, if a company is unable to cover its basic expenses to supply their products or services to the public. Secondly, profits are also required to be reinvested back into the company in order for improvements and innovations to be successful. In other words, an enterprise must be in good financial health before it can make any positive contribution to society. 

On the other hand, there are several compelling reasons why businesses should also give back to the societies in which they operate. The chief reason among these is that companies need to be concerned about the detrimental effects that their operations may be having on the environment. Furthermore, by contributing to society, businesses can enhance their image, which in the long term may also enhance their business sales. Donating to local charities, educational programs or environmental projects are practical contributions that firms can make to both fulfill their social duties and promote their image among citizens and residents. 

In conclusion, while making profits should be prioritized, it is also important to consider the social contribution.

Band điểm ước lượng

TR: 8

LR: 8

CC: 8

GR: 8

Overall: 8.0

Từ vựng:

 • for the sake of: vì lợi ích của

 • to generate profits: tạo ra lợi nhuận 

 • primary objective: mục tiêu chính

 • day to day running costs: chi phí thực mỗi ngày

 • cover its basic expenses: trang trải các chi phí cơ bản

 • be in good financial health: ở trạng thái sức khỏe tài chính tốt

 • compelling reasons: lý do thuyết phục

 • chief reason: lý do chính

 • detrimental effects: ảnh hương bất lợi/ gây hại

 • contributing to society: đóng góp cho xã hội

 • Fulfill: hoàn thành

 • promote their image: quảng bá hình ảnh

Lộ trình ôn luyện IELTS cụ thể và hiệu quả là yếu tố then chốt giúp người học đạt được điểm cao. Học thử khóa học luyện thi IELTS tại ZIM để trải nghiệm hôm nay.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity