Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Business ngày thi 09/02/2019

In most successful companies, some people think that communication between employers and workers is the most important factor, other people say that other factors are more important. Discuss both views and give your opinion.
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de business ngay thi 09022019

Đề bài

In most successful companies, some people think that communication between employers and workers is the most important factor, other people say that other factors are more important. Discuss both views and give your opinion.

Dàn bài chi tiết

Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra định hướng bài viết.

Đoạn thân bài thứ nhất bàn luận về tầm quan trọng của việc giao tiếp hiệu quả giữa quản lý và nhân viên trong sự thành công của một tổ chức.

Đoạn thân bài thứ hai bàn luận về 2 yếu tố quan trọng hơn đó là khả năng của quản lýchất lượng nguồn lao động.

Kết bài khẳng định lại quan điểm cá nhân.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Some people think that effective communication between managers and subordinate employees is the most important feature of an organization’s success. However, there are other contributing factors to an organization’s success that may be more important. I will discuss both sides of this argument in this essay.

Managers make decisions about the direction of an organization and employees implement those decisions. Consequently, it is important that, when a decision is made, this decision can be communicated effectively to the workers. If the workers misinterpret a decision, the consequences could range from a minor discrepancy, to a serious setback for the organization. Effective communication and implementation of decisions will result in the organization running as the managers want it to be run.

There are many other factors that contribute to a company’s success, some of which could be considered more important than effective communication. For example, the competency of managers themselves contributes significantly to success. It does not matter if a worker can effectively employ a policy if the policy, created by the manager, is useless or detrimental to the organization’s success. Another contributing factor to success is the reliability and availability of good workers. An organization could have the best managers in the world, but if there is not a skilled and reliable work force available to them, progress will be slow and success difficult to come by. I believe that both of these factors are more important than communication between managers and workers itself.

Communication between managers and workers is an important factor in an organization’s success. However, in order for communication to be effective, an organization needs competent managers and a reliable, skilled workforce.

Từ vựng chủ đề

  1. Implement those decisions: Thực thi những quyết định đó
  2. Misinterpret a decision: Hiểu nhầm một quyết định nào đó
  3. Effective communication and implementation of decisions: Sự giao tiếp và thực thi quyết định một cách hiệu quả
  4. The reliability and availability of good workers: Sự đáng tin cậy và có sẵn của người lao động chất lượng tốt
  5. A skilled and reliable work force: Nguồn lao động đáng tin cậy và lành nghề

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu