Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Children development ngày thi 12/01/2019

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Đề bài

The best way to ensure the growth of children is to make parents take parenting courses. Do you agree or disagree?

Dàn bài chi tiết

Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến cá nhân không đồng ý với quan điểm đưa ra ở đề bài.

Đoạn thân bài thứ nhất bàn luận rằng tham gia vào những khóa học này sẽ trang bị nhiều kĩ năng và kiến thức trong việc nuôi dạy trẻ. Ngoài ra giúp bố mẹ hiểu được cách giải quyết với những đứa trẻ cứng đầu, đặc biệt là trong độ tuổi vị thành niên.

Đoạn thân bài thứ hai đưa ra một lập luận đối nghịch. Thứ nhất, bố mẹ có thể học được cách chăm sóc con cái một cách tự nhiên khi làm cha mẹ. Thứ hai, nhiều bố mẹ đã có kinh nghiệm chăm sóc con cái qua quá trình nuôi dưỡng và sự ảnh hưởng văn hoá của họ. Cuối cùng, bố mẹ nên có quyền được tự do chọn lựa có tham gia khoá học.

Kết bài khẳng định và tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bạn đã cập nhật lịch thi thử IELTS tháng này chưa?

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Xem thêm

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

Some people believe that parents should be made to undertake parenting courses in order to guarantee that their children develop well. Personally, I disagree with this idea and will outline the reasons below.

On the one hand, parenting courses could equip parents with necessary skills and knowledge to help them deal with raising their children. For example, many first-time parents can be overwhelmed by the responsibility of caring for their new born infant. Without proper instruction, they do not know how to handle or care for their baby most effectively. Parenting courses could help parents to overcome these common problems. Similarly, many parents have a great deal of trouble dealing with troublesome teenagers who are misbehaving while going through adolescence. Parenting courses could also help parents to better understand and deal with these issues.

However, while parenting courses could provide a lot of good skills and information to parents, many people would argue that parenting is an innate skill that every mother and father can naturally access once they have a child. For example, many mothers instinctively know how to hold and care for their child as soon as it is born. In addition, many people have their own ideas about what good parenting involves due to their own upbringing, and cultural influences. Lastly, many people would consider it ridiculous that people should be forced to attend parenting courses as people should be free to make their own decisions.

In conclusion, although parenting courses could provide some beneficial outcomes for both parents and children, I believe that it should be up to the parents to decide whether or not they wish to participate in such courses.

Từ vựng tham khảo theo chủ đề

1. To undertake parenting courses: tham gia khoá học nuôi dạy trẻ
2. Equip parents with necessary skills and knowledge: trang bị cho bố mẹ kỹ năng và kiến thức cần thiết
3. Proper instruction: sự hướng dẫn đúng đắn
4. New born infant: trẻ sơ sinh
5. Adolescence: giai đoạn thanh thiếu niên
6. An innate skill: một kĩ năng bẩm sinh
7. Their own upbringing: quá trình nuôi dưỡng
8. Cultural influences: những ảnh hưởng về văn hoá

Tư vấn và giải đáp chương trình học