Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Education ngày 04/07/2020

As parts of education, students should spend a period of time living in another country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de education ngay 04072020

Đề bài và phân tích chủ đề Education

Đề bài

As parts of education, students should spend a period of time living in another country to learn its language and culture. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích tổng quan

  • Chủ đề: Education

  • Các từ khóa cần lưu ý: living in in another country, language, culture  

  • Dạng bài: Opinion

  • Hướng dẫn tiếp cận: Người viết nêu rõ quan điểm cá nhân về vấn đề được nêu ở đề bài ở phần mở bài và đưa ra lý do chứng minh quan điểm đó ở phần thân bài.

Phân tích ý tưởng

Đề bài yêu cầu người viết đưa ra quan điểm cá nhân về việc “học sinh nên đi du học, để học hỏi thêm về ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia đó”, hay nói cách khác, chúng ta có thể hiểu đề bài theo câu hỏi “du học có phải là một cách tốt để học sinh học hỏi thêm về ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia đó hay không?”.

Chú ý: đề bài không yêu cầu người viết đưa ra các mặt lợi và hại của việc đi du học, và việc xác định sai yêu cầu của đề bài sẽ khiến cho điểm Task Response bị trừ đáng kể.

Bài mẫu tham khảo

Some people say that in order to learn more about the language and culture of a country, students should spend several years studying overseas. Despite some issues regarding cultural shock or language barriers, I still believe that studying abroad is a good way for young people to widen their knowledge of foreign cultures and enhance linguistic ability.

Undeniably, a few years spent in another country would be a golden opportunity to learn new cultures and languages. Compared to reading books and magazines, by which people can only see local traditions through pictures and texts, studying in a foreign nation allows students to experience the locals’ activities directly. For instance, should foreign students studying in Vietnam attend the Flower Festival in Dalat city, they can not only deeply understand about many kinds of flowers, but also give gardening a try. Regarding linguistic ability, students having daily interactions with native people are obviously given countless chances to sharpen their fluency as well as pick up new vocabulary used in different contexts.

Some might say that students studying abroad would be faced with language barriers and culture shocks. Admittedly, there would be those who did not have a good control of the native language, and therefore find it difficult to integrate into the local community. However, the process of absorbing a foreign language takes students a certain amount of time to familiarize themselves, and practice every day, irrespective of their language ability. After only a few months of trial and error, individuals who are persistent enough can overcome language difficulties and confidently pursue more knowledge of cultures and traditions.

In conclusion, it is a great idea to spend a period of time living and studying in a new country. This would help students enhance their knowledge of the country’s culture and improve their language skills.

Từ vựng theo chủ đề

  • widen their knowledge of: mở rộng kiến thức về

  • a golden opportunity: một cơ hội quý báu

  • linguistic ability: khả năng ngôn ngữ

  • pick up new vocabulary: học từ vựng mới

  • be faced with language barriers and culture shock: đối mặt với rào cản ngôn ngữ và sốc văn hóa.

Lưu ý: “face” (động từ) + something, trong khi đó “be faced with + something”.

  • trial and error: quá trình học hỏi từ sai lầm và thử thách

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833