Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Entertainment

Cung cấp bài mẫu IELTS Writing và từ vựng tham khảo theo chủ đề Entertainment. Đề bài này có 2 đối tượng cụ thể là các cá nhân và xã hội.
ZIM Academy
04/08/2020
giai de va bai mau ielts writing cho chu de entertainment

Đề bài và phân tích

Đề bài

The availability of entertainment such as video games on handheld devices are harmful to individuals and to the society they live in. To what extent do you agree and disagree?

Phân tích đề bài

Đề bài này có 2 đối tượng cụ thể là các cá nhân và xã hội. Người viết phải đưa ra ưu và nhược điểm cho cả hai đối tượng này. Thiếu một trong hai sẽ làm cho band điểm task response không quá 6.0.

Xem thêm: Cách viết IELTS Writing Task 2: Những lỗi thường gặp khi đưa ra ví dụ và giải pháp

Gợi ý về ý tưởng

Positive

Negative

For individuals

 • Serve as a relaxation tool → help people destress during breaks at work

 • Cultivate soft skills → teamwork skills,communication skills, creativity.

For society:

 • Create global communities → connect millions of online players together.

 • Expand the gaming industry → promote economic growth.

For individuals:

 • Distance themselves from families and friends

 • To be prone to mental and physical issues like depression, obesity.

For society:

 • Lead to a society of people living sedentary lifestyles.

 • Deterioration of health and burdening many countries’ healthcare systems.

Bài mẫu tham khảo

The increasing popularity of entertainment on portable devices is believed to have a negative effect on individuals and society. In my opinion, I think this development has both benefits and drawbacks.

To begin with, the availability of entertainment on handheld devices is advantageous in many ways. From an individual perspective, video games and other types of entertainment serve as excellent relaxation tools for people who suffer from high levels of work-related stress. These convenient sources of entertainment allow people to destress whenever they want, either during breaks or after a long day at work, without having any impact on their productivity. Also, many mobile games help to create global communities for people sharing the same interests. For example, PUBG mobile has successfully hosted international events and competitions, and thus connected millions of players together from all around the world. 

Beneficial as it may be, too much easily accessible entertainment on handheld devices can bring about several negative impacts. Since video games could be addictting, many young people these days spend too much time on their devices, and therefore isolate themselves from their families and friends. This lack of face-to-face interaction not only hurts many real-life relationships but also increases the risk of mental health issues among the youth. In addition, when people waste large amounts of time on video games, they tend to be less active, which can eventually lead to a society of people living sedentary lifestyles. Lack of exercise over a long period of time makes people vulnerable to metabolic diseases such as obesity, causing the deterioration of health and burdening a countries healthcare system. 

In conclusion, although the accessibility of entertainment on portable devices can result in many health risks, they can also be effective stress relievers for many people, and encourage the networking of like-minded individuals across the globe.

Từ vựng theo chủ đề

 • Relaxation tools /stress relievers: công cụ giải trí/ xả stress

 • Face-to-face interaction: tương tác trực tiếp

 • A society of people living sedentary lifestyles: một xã hội của những người với lối sống thụ động

 • Makes people vulnerable to: làm ai đó trở nên dễ nhiễm (bệnh)

 • Deterioration of health : sự xuống cấp tình hình sức khoẻ

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) For example, PUBG mobile has successfully hosted international events and competitions, and thus connect millions of its players together from all around the world.

Ý nghĩa: Câu trên có hai mệnh đề chính. Mệnh đề chính thứ nhất mang nghĩa một số game mobile đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, mệnh chính thứ hai nói về kết quả của việc này, đó là gắn kết hàng triệu người chơi toàn cầu.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Từ nối ”for example” được dùng khi người viết muốn đưa ra ví dụ minh hoạ cho thông tin trước đó

 • Từ nối “thus” được dùng khi người viết muốn đưa ra hệ quả của mệnh đề trước.

Câu (2) A lack of exercising over a long period of time makes people vulnerable to metabolic diseases such as obesity, causing the deterioration of health and burdening a countries healthcare system. 

Ý nghĩa: Ý chính của câu nói về mệnh hậu quả của việc thiếu vận động là những vấn đề sức khoẻ. Mệnh đề phụ còn lại bổ sung ý nghĩa cho toàn bộ mệnh đề chính bằng việc đưa ra một thông tin bổ sung về sự xuống cấp của tình trạng sức khoẻ ở nhiều quốc gia.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Cấu trúc “make people become vulnerable to” mang nghĩa dễ bị tổn thương/nhiễm cái gì đó (thường là bệnh tật).

 • Cấu trúc “causing” viết tắt cho which causes, hay còn nói là mệnh đề quan hệ rút gọn thể bị động

 • Cấu trúc “causing the deterioration of health and burdening a countries healthcare system” mang nghĩa sự xuống cấp của tình trạng sức khoẻ và trở thành thánh nặng cho nhiều quốc gia. Cấu trúc được đưa vào để nhấn mạnh hiểm hoạ sức khoẻ ở mức xã hội, đối tượng cố định thứ hai của đề bài.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833