IELTS Writing Sample Task 2 chủ đề Environment

Một chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS. Với chủ đề này, thí sinh thường được hỏi những câu hỏi như nguyên nhân và giải pháp cho những vấn đề về môi trường, trách nhiệm của các bên khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.
ZIM Academy
10/01/2022
ielts writing sample task 2 chu de environment

Đề bài và phân tích

Đề bài

Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích chủ đề

Đây là một chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS Writing task 2. Với chủ đề này, thí sinh thường được hỏi những câu hỏi như nguyên nhân và giải pháp cho những vấn đề về môi trường, trách nhiệm của các bên khác nhau trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.

Dàn bài

 • Mở bài giới thiệu chủ đề và nêu ra ý kiến của người viết.

 • Đoạn thân bài thứ nhất nêu ra những điều chính phủ và các chính trị gia có thể làm và phản biện rằng ngoài việc nêu luật thì họ không thể làm gì khác để bảo vệ môi trường.

 • Đoạn thân bài thứ hai nêu ra những điều mà người dân có thể đóng góp thông qua những hành động nhỏ hàng ngày để bảo vệ môi trường.

 • Kết luận nhấn mạnh lại quan điểm của người viết.

Bài mẫu tham khảo

Some people think that politicians should be responsible for protecting the environment as there is nothing much that individuals can do about this problem. In my opinion, the responsibility to protect the environment should not fall upon politicians alone because ordinary citizens can make a significant contribution.

Firstly, politicians can urge the government to impose new laws against actions that damage the environment. For instance, one of the major factors leading to environmental pollution is the overuse of plastic products, like bottles and bags, and this can be stopped if the government issues an official ban on all companies from using plastic packaging. In addition, the rate of deforestation can also be reduced if high-ranking bureaucrats agree to impose strict punishments, such as long-term imprisonment and heavy fines, on those who cut down trees illegally. However, besides introducing and enforcing new laws and regulations, I doubt that there is any further action that politicians can take to protect the environment.

On the other hand, I believe that ordinary people, through small, everyday actions, can also greatly contribute to protecting the environment. First, citizens in many countries, like the Netherlands, have now shifted towards using bicycles and subway trains for their daily travel instead of cars, which has so far helped reduce a tremendous amount of CO2 released into the air, and improved air quality. Second, the problem of polluted oceans has also been tackled in many places thanks to groups of young people who voluntarily spend their time cleaning up beaches, or even diving into water to pick up trash. For example, many students in Nha Trang, a coastal city of Vietnam, spent nearly their whole summer holiday in 2018 keeping the beaches of their hometown clean by collecting all the trash from tourists, and even banned Chinese people from entering certain areas to prevent them from littering.

In conclusion, I hold the view that politicians alone cannot deal with all environmental problems, and therefore individuals should also make a contribution to protecting our environment.

Từ vựng theo chủ đề

 1. The responsibility falls upon something/someone: trách nhiệm đổ lên đầu ai hoặc cái gì đó

 2. Impose new laws against something: ban hành luật chống lại việc gì đó

 3. The overuse of plastic products: việc sử dụng quá nhiều sản phẩm nhựa

 4. Long-term imprisonment: việc bỏ tù dài hạn

 5. Shift towards something: chuyển hướng sang việc gì đó

 6. Dive into water to pick up trash: lặn xuống nước để nhặt rác

Xem thêm: Tổng hợp IELTS Writing sample Task 2

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) One of the major factors leading to environmental pollution is the overuse of plastic products, like bottles and bags, and this can be stopped if the government issues an official ban on all companies from using plastic packaging

Ý nghĩa: đây là một câu ghép với 2 mệnh đề chính. Mệnh đề đầu tiên nói rằng một trong những nguyên nhân chính cho việc ô nhiễm môi trường là việc sử dụng quá nhiều đồ nhựa. Mệnh đề thứ 2 nói rằng điều này có thể được ngăn chặn nếu chính phủ cấm công ty sử dụng giấy gói bằng nhựa.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “issue an official ban on something” dùng để diễn đạt việc ban hành lệnh cấm cho việc gì đó.

 • Cấu trúc “one of the major factors leading to something” là một mệnh đề quan hệ rút gọn dùng để diễn đạt một trong các yếu tố dẫn đến vấn đề gì đó.

Câu (2) For example, many students in Nha Trang, a coastal city of Vietnam, spent nearly their whole summer holiday in 2018 keeping the beaches of their hometown clean by collecting all the trash from tourists, and even banned Chinese people from entering certain areas to prevent them from littering.

Ý nghĩa: đây là một câu phức với ý nghĩa chính là các học sinh ở Nha Trang dành phần lớn kỳ nghỉ hè vào năm 2018 để làm sạch bãi biển bằng cách nhặt rác và cấm du khách Trung Quốc vào một vài khu vực để ngăn không cho họ xả rác.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cấu trúc “spend time doing something” dùng để diễn đạt việc dành thời gian làm một việc gì đó.

 • Cấu trúc “prevent someone from doing something” dùng để diễn đạt việc ngăn chặn ai đó làm việc gì.

Xem thêm: Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc, cam kết đầu ra bằng văn bản

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu