Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Environment ngày 25/04/2020

Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de environment ngay 25042020

Đề bài và phân tích chủ đề Environment

Đề bài

Environmental protection should be the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little. To what extent do you agree or disagree?

Phân tích chủ đề Environment

  • Chủ đề: Environment

  • Key words: Environmental protection, responsibility of politicians, individuals

  • Dạng bài: Opinion essay – Đưa ra ý kiến cá nhân về một vấn đề đưa ra ở câu hỏi.

  • Hướng dẫn tiếp cận: Với dạng câu hỏi này, người viết có thể đưa ra quan điểm theo các hướng: hoàn toàn đồng ý / hoàn toàn không đồng ý

Cấu trúc bài viết

Introduction

Paraphrase lại đề bài: 1 câu.Thesis Statement (Giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Body 1

Mỗi cá nhân trong xã hội có thể bảo vệ môi trường như thế nào (nhấn mạnh là có thể đóng góp rất lớn chứ không là đóng góp rất ít như đề bài nói) à Bảo vệ môi trường bằng cách làm việc này cùng nhau.

Body 2

Tại sao trách nhiệm bảo vệ môi trường đều là của cả chính trị gia lẫn mỗi công dân trong xã hội.

  • Vì nếu môi trường bị ô nhiễm, hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, bất kể nghề nghiệp là gì.

  • Vì đây cũng là cách bảo vệ cho thế hệ tương lai chứ không phải chỉ bảo vệ cho chính họ.

Conclusion

Paraphrase lại Thesis Statement và nêu lại quan điểm.

Bài mẫu tham khảo

Many people believe the responsibility for protecting the environment should belong to politicians rather than individuals who are hardly capable of doing anything. In my opinion, individuals can actually do a lot so they should share such responsibility with politicians.

To begin with, individuals can contribute greatly to environmental protection by doing it together. For instance, they can protect wildlife by encouraging each other to boycott companies that make money at the expense of animals. The effect of such an action could be little if performed by a few citizens but once everyone joins hands, their impacts on the environment would suffice to make changes. One single post on Facebook reporting Vaseline’s use of rabbits and monkeys for testing purposes may not matter, but with thousands of shares, internet users across the globe have successfully forced this company to abandon animal testing and release those animals to the wild.

Therefore, not only politicians but also individuals should assume this responsibility. Because both of them are living on the same planet, any problem resulting from environmental degradation would negatively affect everybody no matter who they are. For example, in case of air pollution, people are all at higher risk of respiratory diseases regardless of their occupations. Even their children’s well-being is also threatened if they are born and raised in such a polluted atmosphere. Therefore, preserving their habitats is synonymous with protecting their future generation.

In conclusion, the responsibility of safeguarding the environment should fall on all people in society whether they are politicians or not, as every individual is able to do this.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833