Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Food ngày thi 01/08/2020

Nowadays people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de food ngay thi 01082020

Đề bài và phân tích

Đề bài

Nowadays people waste a lot of food that was bought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?

Phân tích tổng quan

 • Chủ đề: thực phẩm

 • Các từ khóa cần lưu ý: waste a lot of food, shops and restaurants.

 • Dạng bài: Causes and Solutions (nguyên nhân và giải pháp)

 • Hướng dẫn tiếp cận: Người viết cần đưa ra lý do tại sao nhiều người hiện giờ lại lãng phí lượng lớn thức ăn được mua từ các cửa hàng và nhà hàng, và kèm theo đó là những biện pháp để giảm thiểu tình trạng này.

Phân tích ý tưởng

Lý do tại sao nhiều người hiện giờ lại lãng phí lượng lớn thức ăn được mua từ các cửa hàng và nhà hàng:

 • Công nghệ nông nghiệp trở nên tiên tiến hơn => việc sản xuất thức ăn trở nên đơn giản và ít tốn kém hơn => giả cả thức ăn giảm => người tiêu dùng mua được nhiều thức ăn hơn và lãng phí nhiều hơn. 

 • Không lên kế hoạch chi tiết những đồ thực sự cần mua => mua phải những thực phẩm không bao giờ dùng đến.

 Những biện pháp để giảm thiểu tình trạng này:

 • Nhà hàng nên đưa ra một mức tiền phạt cho những khách hàng đặt nhiều đồ ăn nhưng không ăn hết.

 • Người tiêu dùng nên hình thành thói quen lập một danh sách những thực phẩm thực sự cần phải mua trước khi đi đến cửa hàng.

Bài mẫu tham khảo

These days, a great amount of food bought from shops and restaurants is being thrown away irresponsibly. This situation is occurring due to a number of reasons, and there are several feasible solutions that could be adopted to mitigate this problem.

There are two major reasons why food is being wasted. To begin with, thanks to advanced agricultural technologies, farming has become increasingly mechanised, which accelerates production and helps to maximize harvests. At the same time, the way food is transported, stored and distributed has also become more and more streamlined than ever before. As a result, the price of food in shops and restaurants has reduced significantly, making it all the easier for consumers to purchase large quantities of food, and waste it without a second thought. Another reason for this situation is because consumers are failing to make a detailed plan of what they are going to buy before they shop. Consequently, their shopping carts are often full of food products that they might never use.

Some effective measures could be implemented to alleviate this situation. The first solution would be for restaurants to make their customers think twice about what dishes they are going to order. This can be done by imposing a heavy fine on diners who order too many dishes but cannot finish them. Another feasible solution is that people should develop a habit of making a list of ingredients and foodstuffs that they really need before going shopping. This would help consumers to have time to prepare carefully and decide wisely what food items should be bought, which would prevent a great deal of food from being thrown away. 

In conclusion, increasingly cheaper food products and poor meal planning are two primary reasons contributing to the huge amount of food waste occurring these days. Fortunately, there are various effective solutions to tackle this issue, including penalizing restaurant customers who waste food and making detailed shopping lists.

Từ vựng theo chủ đề

 • throw away: vứt đi

 • feasible solutions: những biện pháp khả thi

 • advanced agricultural technologies: công nghệ nông nghiệp tiên tiến

 • streamlined: được cải tiến hoặc làm cho đơn giản hơn

 • a detailed plan: một kế hoạch chi tiết

 • food products = food items = foodstuffs: thực phẩm

 • imposing a heavy fine: đưa ra một hình phạt nặng (tiền phạt)

 • ingredients: nguyên liệu

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833