Giải đề và bài mẫu IELTS Writing cho chủ đề Work ngày thi 02/03/2019

The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same job or the same working conditions for life. Why is it the case? Can you suggest some ways to prepare people to work in the future?
ZIM Academy
10/01/2022
giai de va bai mau ielts writing cho chu de work ngay thi 02032019

Đề bài

The world of work is rapidly changing and employees cannot depend on having the same job or the same working conditions for life.

Why is it the case? Can you suggest some ways to prepare people to work in the future?

Dàn bài chi tiết

Introduction: Mở bài giới thiệu chủ đề và đưa ra câu trả lời cho câu hỏi.

Body 1: Đoạn thân bài thứ nhất trình bày hai lý do tại sao mọi người không thể phụ thuộc vào một công việc. Lý do thứ nhất là do sự phát triển của máy móc hiện đại và sự thông minh nhân tạo đã làm cho nhiều người mất việc. Ngoài ra ngày nay các công ty đều muốn cắt giảm chi tiêu để tối đa hoá lợi nhuận khiến nhiều nhân viên bị giảm lương.

Body 2: Đoạn thân bài thứ hai đưa ra hai giải pháp giải quyết vấn đề. Đầu tiên nên có những định hướng việc làm cụ thể cho học sinh tốt nghiệp cấp ba để họ sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Ngoài ra người lao động cũng nên cập nhật những kiến thức về công nghệ và sự cải tiến để dễ dàng thích nghi hơn với sự thay đổi trong công việc cái mà phần lớn đều gắn liền với công nghệ.

Conclusion: Kết bài tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết.

Bài mẫu IELTS Writing tham khảo

These days, people’s workplaces are constantly changing and evolving to meet the demands of modern society. Furthermore, the roles and responsibilities of jobs are also undergoing changes to adapt to new ways of working and living. This essay will discuss the possible reasons for these changes, and suggest some ways that people can better prepare themselves for their future careers.

Firstly, due to the developments in hi-tech machines and artificial intelligence, millions of people all around the world are losing their jobs and being replaced by automated processes. For example, millions of factory workers have lost their jobs because they have been replaced by machines that are able to do their job quicker and more effectively. Furthermore, as a result of the ever-increasing desire to cut expenses and increase profits, many jobs are being outsourced to countries where the wages are lower. For instance, when a person calls a tech support help line in an English speaking country, they will most likely be connected to someone in another country, like India or Philippines, where the wages are lower.

However, there are a number of ways that people can prepare for changes in their workplaces in the future. Firstly, students preparing to leave high school need to be advised about the sustainability of the career path they are choosing. To illustrate, autonomous vehicles are predicted to replace most delivery and taxi driver jobs in the very near future, so this is not a job that someone should expect to have for a very long time. Furthermore, while some jobs are being replaced by technology, many jobs are simply incorporating technology into their process, and therefore people will need to be able to keep up to date with these changes. To help achieve this, specific courses could be designed to help educate people on the use of modern technology in their workplaces.

In conclusion, although there are many changes in the workplace these days, educating people to carefully choose their career and to keep up to date with modern technology, is the key to avoiding any major problems.

Từ vựng chủ đề

  1. To change and evolve to meet the demands of modern society: Thay đổi và phát triển để đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại.
  2. To adapt to something: Thích nghi với cái gì đó.
  3. The developments in hi-tech machines and artificial intelligence: Những sự phát triển của máy móc công nghệ cao và trí thông minh nhân tạo.
  4. Be replaced by automated processes: Bị thay thế bởi những quy trình tự động.
  5. The ever-increasing desire to cut expenses and increase profits: Nhu cầu tăng lên về việc cắt giảm chi tiêu và tối đa lợi nhuận.
  6. Outsourced: Thực hiện bởi một bên khác.
  7. Autonomous vehicles: Phương tiện tự động
  8. To incorporate technology into their process: Kết hợp công nghệ vào trong quy trình.
  9. To keep up to date with something: Cập nhật với cái gì đó (xu hướng, công nghệ…

Người học cần làm quen với các thao tác và làm bài thi IELTS trên máy tính để giúp tự tin hơn trước ngày thi chính thức. Đăng ký tham gia thi thử IELTS trên máy tính tại ZIM có ngay kết quả.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu