Cách viết dạng bài so sánh 2 biểu đồ trong IELTS Writing task 1

Hướng dẫn người đọc phương pháp cụ thể để xử lý dạng bài so sánh trong IELTS Writing Task 1 map giúp thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

cach-viet-dang-bai-so-sanh-2-bieu-do-trong-ielts-writing-task-1

Trong IELTS Writing Task 1, bên cạnh những dạng bài miêu tả sự thay đổi của một khu vực hay quy trình sản xuất một sản phẩm, thí sinh còn có thể bắt gặp những đề bài dạng so sánh 2 biểu đồ. Bài viết sau sẽ hướng dẫn người đọc phương pháp cụ thể để tiếp cận và xử lý dạng bài so sánh trong IELTS Writing Task 1 map, từ đó giúp thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi này. 

Giới thiệu đề bài IELTS Writing Task 1 map dạng so sánh và phân biệt với các dạng bài khác

Trước hết, thí sinh cần phân biệt dạng bài IELTS Writing Task 1 map so sánh 2 biểu đồ với các dạng bài IELTS Map truyền thống khác. 

Dạng bài miêu tả sự thay đổi của một khu vực

Đề thi ngày 27/03/2021

Task 1: The maps show a beachfront in Australia in 1950 and today. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1-map-27032021Đề thi ngày 27/03/2021

Đề bài: Hai hình trên cung cấp thông tin về sự thay đổi của một khu vực ven biển từ 1950 đến nay. 

Dạng bài miêu tả quá trình sản xuất của một sản phẩm

Đề thi ngày 09/01​/2021 

Task 1: The diagram shows how chocolate is produced. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1-map-09012021Đề thi ngày 09/01​/2021

Đề bài: Hình trên miêu tả về quá trình sản xuất socola.

Tham khảo hướng dẫn chi tiết và dàn ý bài viết mẫu tại: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2021 kèm bài mẫu | Cập nhật liên tục

Dạng bài IELTS Writing Task 1 map so sánh 2 biểu đồ

The maps below give information about 2 road tunnels in one city in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1-map-de-baiThe maps below give information about 2 road tunnels in one city in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề bài: Hai hình sau cung cấp thông tin về 2 hầm đường ô tô được xây vào 2 thời điểm khác nhau trong cùng một thành phố.

The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1-map-de-bai-2The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Đề bài: Biểu đồ trên cung cấp thông tin về quá trình phát triển của một dụng cụ dùng để cắt vào thời kì đồ đá. 

Điểm khác biệt

Khác với 2 dạng bài truyền thống như trên, dạng bài này yêu cầu thí sinh có sự so sánh 2 đối tượng khác nhau hoặc 2 quá trình phát triển của cùng một đối tượng trong 2 thời điểm khác nhau. Vì vậy, thí sinh cần dành thời gian quan sát và phân tích kỹ đề bài trước khi viết để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của đề bài. 

Hướng dẫn phân tích thông tin IELTS Writing Task 1 map theo từng bước 

Sau khi đã phân biệt dạng bài so sánh 2 biểu đồ với những dạng bài truyền thống khác, thí sinh cần nắm rõ phương pháp tiếp cận và xử lý dạng bài này. Đối với dạng bài này, thí sinh có thể tham khảo những bước phân tích thông tin như sau:

 • Bước 1: đọc đề bài và xác định đối tượng

 • Bước 2: quan sát và xác định sự khác biệt lớn nhất để viết đoạn tổng quan

 • Bước 3: quan sát và xác định những tiêu chí để so sánh

 • Bước 4: tiến hành nhóm thông tin cho các đoạn thân bài dựa trên các tiêu chí so sánh 

Ví dụ cụ thể theo từng bước phân tích thông tin.

Bài viết sẽ hướng dẫn người đọc phân tích thông tin theo từng bước và cung cấp bài mẫu cho 2 đề bài sau đây:

Ví dụ 1

The maps below give information about 2 road tunnels in one city in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts-writing-task-1-map-bai-mauThe maps below give information about 2 road tunnels in one city in Australia. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Tunnel A and Tunnel B)

Phân tích

Bước 1: đọc đề bài và xác định đối tượng

Đối tượng trong đề bài trên là hai đường hầm ô tô được xây dựng tại cùng một thành phố ở Úc.

Bước 2: quan sát và xác định sự khác biệt lớn nhất để viết đoạn tổng quan

Nhìn chung, sự khác biệt dễ nhận ra nhất ở cả 2 đường hầm này là về thời gian, kinh phí xây dựng và sức chứa của chúng.

Bước 3: quan sát và xác định những tiêu chí để so sánh

Đề bài gồm 2 hình ảnh với những tiêu chí so sánh khác nhau. Quan sát theo thứ tự từ trái qua phải, người đọc có thể dễ dàng xác định các tiêu chí so sánh: vị trí đường hầm, kích thước (độ cao và độ sâu), thời điểm xây dựng, kinh phí và sức chứa. 

Bước 4: tiến hành nhóm thông tin cho các đoạn thân bài dựa trên các tiêu chí so sánh

Cách để người đọc có thể dễ theo dõi và thí sinh có thể dễ quan sát khi làm bài nhất là nhóm thông tin theo các tiêu chí so sánh theo hình. Cụ thể, đối với đề bài trên, thí sinh có thể nhóm như sau:

 • Đoạn thân bài 1:  các tiêu chí so sánh trong hình bên trái gồm vị trí và kích thước 

 • Đoạn thân bài 2:  các tiêu chí so sánh còn lại trong hình bên phải gồm thời điểm, kinh phí xây dựng và sức chứa. 

Bài mẫu

The given maps compare the two road tunnels in an Australian city built in different periods of time, one constructed from 1986 to 1998 and the other between 2002 and 2006.

In general, the two tunnels were built in different time with different construction cost. In addition, tunnel B is bigger in size than tunnel A.

In terms of the positions, while the earlier tunnel was located beneath the bridge and the two layers namely water and sand, the other tunnel was situated underneath the highway and a layer of stone and clay. In addition, the tunnel built later was 1,4 kilometer longer and had 1-meter deeper underground space than the earlier one whose length and depth were 2,2 kilometer and 1.5 meter in turn. 

Regarding the capacity, the second tunnel was larger than the first one, which allowed 6 lanes of vehicles to travel, while there are only 4 lanes in tunnel A. Although the construction cost of the tunnel in 1986 was two times cheaper than that of the second tunnel which was 1,1 billion dollars, it took a longer time to build the earlier tunnel (12 years), compared to only 4 years to complete the latter one. 

Từ vựng: 

 • Layer (n): (tầng) lớp 

 • Capacity (n): sức chứa

Ví dụ 2

The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích

Bước 1: đọc đề bài và xác định đối tượng

Đối tượng trong đề bài trên là một dụng cụ dùng để cắt vào thời kì đồ đá và cách nó phát triển qua 0.6 triệu năm. 

Bước 2: quan sát và xác định sự khác biệt lớn nhất để viết đoạn tổng quan

Nhìn chung, sự khác biệt dễ nhận ra nhất là Tool B có vẻ ngoài sắc nhọn hơn giúp cho việc cắt trở nên hiệu quả hơn.

Bước 3: quan sát và xác định những tiêu chí để so sánh

Đề bài gồm 2 hình ảnh với những tiêu chí so sánh đơn giản hơn ví dụ 1. Quan sát theo thứ tự từ trái qua phải, người đọc có thể dễ dàng xác định các tiêu chí so sánh: mặt trước (front view), mặt bên (side view), mặt sau (back view) và kích thước (độ dài và độ rộng). 

Bước 4: tiến hành nhóm thông tin cho các đoạn thân bài dựa trên các tiêu chí so sánh

Cách để người đọc có thể dễ theo dõi và thí sinh có thể dễ quan sát khi làm bài nhất là nhóm thông tin theo các tiêu chí so sánh theo thứ tự. Cụ thể, đối với đề bài trên, thí sinh có thể nhóm như sau:

 • Đoạn thân bài 1:  mặt trước và mặt bên 

 • Đoạn thân bài 2:  mặt sau và kích thước

Bài mẫu

The diagram illustrates how the cutting tool in the Stone Age was advanced from 1.4 million years ago to 0.8 million years ago. 

Overall, there were some improvements in the shape and size of the tool so that it could become a sharper and more refined cutting tool. 

1,4 million years ago, the shape of the tool still resembled a natural stone with its primeval appearance. From the front and side view, Tool A had an oval shape, rougher surface and duller edges than its much upgraded version 0.6 million years later.

After 0.6 million years, the tool was developed into a spear-shaped instrument with a much sharper tip and edges. While tool A and tool B shared the same length (10 centimeters), the surface of tool B was crafted to be smoother, In addition, tool B was larger in width compared to its earlier version. All of the changing features made tool B more efficient to use. 

Từ vựng:

 • Advance (v): nâng cao, phát triển, cải tiến

 • Refined (adj): được cải thiện/ hoàn thiện hơn 

 • Resemble (v): có sự tương đồng với

 • Primeval (adj): nguyên sơ 

 • Efficient (adj): hiệu quả

Tổng kết

Qua việc giới thiệu phương pháp tiếp cận và xử lý dạng bài so sánh 2 biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, bài viết hi vọng người đọc đã có sự định hướng rõ ràng về cách viết Map trong IELTS và từ đó tự tin chuẩn bị cho bài thi Viết nói chung. Việc xác định tiêu chí so sánh rất quan trọng đối với dạng bài so sánh 2 biểu đồ, vì vậy người đọc nên dành thời gian đọc kỹ đề bài và phân tích các tiêu chí này. 

Nguyễn Hồ Ngọc Anh

 

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.