classroom-pre-ielts-ielts-zim-q-dong-da-2340

[ZIM Yên Lãng] ClassRoom] IELTS Pre-IELTS Level 3.5

Hình thức:

ClassRoom

Điểm đầu ra:

3.5

Ngày khai giảng:

05/12/2022

Thời lượng:

24 buổi / 3 tháng

Ca học:

19:00 - 21:00

Buổi học:

Thứ 2, 4

Quyền lợi học viên:

Xem chi tiết

Địa chỉ trung tâm:

Q. Đống Đa, Số 65 đường Yên Lãng, Phường Trung Liệt

Thông tin khóa học

Thông tin khóa học

1. Đối tượng

Cung cấp kiến thức từ vựng - ngữ pháp trọng tâm dùng cho 4 kỹ năng trong bài thi IELTS.

2. Mục tiêu khóa học

 • Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS.
 • Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.
 • Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

3. Nội dung chương trình

IELTS Beginner Level 2024
Khung chương trìnhNội dung
Speaking

Mục tiêu

 • Học viên có thể giao tiếp linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống.

Nội dung:

 • Từ vựng các chủ điểm quen thuộc trong văn nói
 • Luyện tập giao tiếp tiếng Anh

Giao tiếp linh hoạt trong các tình huống:

 • Sử dụng các phương tiện giao thông
 • Tình huống ăn uống
 • Tình huống khẩn cấp
 • Tình huống khám sức khỏe
 • Tham quan, du lịch
Writing

Mục tiêu:

 • Học viên nhận biết cấu trúc và viết được câu đơn, phức, ghép thông dụng trong IELTS.
 • Học viên có thể viết lại câu văn theo nhiều cách.

Nội dung:

 • Từ vựng học thuật
 • Luyện viết câu phức – ghép
 • Kỹ năng viết lại câu

Mệnh đề - Cấu trúc câu đơn (SVOCA)

Chủ ngữ và cụm danh từ.

 • Bổ ngữ trước của danh từ
 • Bổ ngữ sau của danh từ

Động từ và cụm động từ.

 • Bổ ngữ trước của động từ
 • Bổ ngữ sau của động từ

Câu ghép

 • Các từ nối FANBOYS
 • not only… but also…
 • neither… nor/ either… or

Câu phức (1)

 • Mệnh đề chính và mệnh đề phụ
 • Mệnh đề trạng ngữ (1): mệnh đề thời gian
 • Mệnh đề trạng ngữ (2): mệnh đề nhượng bộ

Câu phức (2)

 • Mệnh đề trạng ngữ (3): mệnh đề nguyên nhân
 • Mệnh đề trạng ngữ (4): mệnh đề mục đích

Câu phức (3)

Mệnh đề trạng ngữ (5): rút gọn các mệnh đề trạng ngữ

Câu phức (4): Câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 1
 • Câu điều kiện loại 2
 • Câu điều kiện loại 3
 • Câu điều kiện hỗn hợp

Câu phức (5): Mệnh đề quan hệ (1)

 • Các từ quan hệ
 • Cấu tạo mệnh đề quan hệ

Câu phức (6): Mệnh đề quan hệ (2)

 • Rút gọn mệnh đề quan hệ
 • Lỗi sai khi sử dụng mệnh đề quan hệ

Câu phức (7): Mệnh đề danh từ

 • Wh- + S + V
 • Whether
 • That + S + V

Paraphrasing (1)

 • Synonyms
 • Norminalisation & Word forms

Paraphrasing (2): Các bước paraphrase

Khoá học cùng địa điểm

Hiện tại chưa có khóa học

Đánh giá học viên

Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833