Thông tin khóa học

Đối tượng học viên

Người học đã có vốn từ vựng tiếng Anh cơ bản để giao tiếp nhưng vẫn còn hạn chế. Các cấu trúc ngữ pháp vẫn còn nhiều lỗi sai khi hình thành câu.

Mục tiêu khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Intermediate

Sử dụng đa dạng cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thuộc nhiều chủ đề khác nhau khi giao tiếp.

Phát âm chính xác và bắt đầu có ngữ điệu khi nói.

Truyền đạt thông tin dài, đa dạng và dễ hiểu để phục vụ nhiều mục đích giao tiếp trong cuộc sống cá nhân và trong công việc.

Thời lượng và cấu trúc khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Intermediate

Thời lượng: 20 buổi; 1.5h/buổi

Cấu trúc:

 • Chuyên đề 1 (5 chủ đề): Các tình huống giao tiếp hàng ngày
 • Chuyên đề 2 (3 chủ đề): Các tình huống giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài
 • Chuyên đề 3 (4 chủ đề): Các tình huống giao tiếp tại nơi làm việc

Tài liệu tham khảo:

 • Basic Grammar Coursebook - ZIM Academy
 • Writing Sentences Coursebook - ZIM Academy
 • English for Communication Articles - ZIM Academy
 • Real Listening and Speaking 2 - Cambridge University Press

Nội dung chương trình

Intermediate Level | English for daily communication
LessonMục tiêuNội dung
1
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống gặp gỡ xã giao (1)
 • Hiểu định nghĩa mệnh đề và cấu trúc đầy đủ của câu đơn.
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Thực hiện lời mời hoặc đáp lại lời mời
  • Bắt đầu cuộc hội thoại
  2. Ngữ pháp:
  • Thành phần câu cơ bản
2
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống gặp gỡ xã giao (1)
 • Hiểu định nghĩa và các trường hợp hòa hợp chủ ngữ - động từ
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Tham gia các cuộc trò chuyện xã giao
  2. Ngữ pháp:
  • Hòa hợp chủ ngữ động từ
3
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống sử dụng phương tiện giao thông (1)
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và cách dùng thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Hiểu được thông tin về giao thông công cộng
  • Hỏi thông tin di chuyển
  2. Ngữ pháp:
  • Hiện tại đơn - hiện tại tiếp diễn
4
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống sử dụng phương tiện giao thông (2)
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và cách dùng thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Kiểm tra lại thông tin chuyến xe (xe buýt, tàu,..)
  2. Ngữ pháp:
  • Hiện tại hoàn thành - quá khứ đơn
5
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống đi ăn uống (1)
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và phân biệt cách dùng thì tương lai đơn và tương lai gần
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Gợi ý chọn món
  • Hiểu nội dung mô tả món ăn
  2. Ngữ pháp:
   Thì:
  • Tương lai đơn
  • Tương lai gần
6
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống đi ăn uống (2)
 • Nhận biết các dạng thức và ý nghĩa ngữ pháp của động từ khuyết thiếu
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Nói về những món đã ăn ở nhà hàng
  2. Ngữ pháp:
  • Động từ khuyết thiếu
7
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống khẩn cấp (1)
 • Hiểu dạng thức và cấu trúc so sánh hơn/kém, so sánh nhất
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Nói lược bỏ những từ không cần thiết
  • Hiểu thông tin chi tiết cá nhân
  2. Ngữ pháp:
  • So sánh hơn
  • So sánh nhất
8
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống khẩn cấp (2)
 • Hiểu dạng thức và cấu trúc so sánh bằng
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Đưa ra mô tả chi tiết và tổng quát
  2. Ngữ pháp:
  • So sánh bằng
9
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống khám sức khỏe (1)
 • Hiểu định nghĩa và cấu trúc thể chủ động và câu bị động
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Hiểu các chỉ dẫn sử dụng thuốc
  • Đưa hướng dẫn và lời khuyên
  2. Ngữ pháp:
  • Câu bị động
10
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống khám sức khỏe (2)
 • Hiểu định nghĩa và vai trò của câu ghép trong việc diễn đạt thông tin. Hiểu vai trò và các mối quan hệ giữa các mệnh đề trong câu ghép
 • Nhận biết các từ nối trong câu ghép và có thể nói sử dụng câu ghép với các từ nối
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Giải thích vấn đề sức khỏe
  2. Ngữ pháp:
  • Câu ghép
  • Các từ nối FANBOYS
11
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống về nơi nghỉ dưỡng (1)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Hỏi về các hình thức chỗ ở khác nhau
  • Hiểu thông tin về chỗ ở
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (1) - Mệnh đề thời gian
12
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống về nơi nghỉ dưỡng (2)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề chỉ nguyên nhân
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Mô tả phòng và đồ vật
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (2) - Mệnh đề nguyên nhân
13
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khi đi tham quan (1)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề chỉ mục đích
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Thể hiện việc hiểu và hứng thú với thông tin
  • Nói về những việc muốn làm và sẽ làm
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (3) - Mệnh đề mục đích
14
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khi đi tham quan (2)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề nhượng bộ
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Đặt dịch vụ/hoạt động du lịch
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (4) - Mệnh đề nhượng bộ
15
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khi đi du lịch nước ngoài (1)
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và viết được câu điều kiện loại 1,2
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Hiểu thông tin về du lịch và đi lại
  • Đặt câu hỏi lịch sự
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (5) - Câu điều kiện loại 1, 2
16
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh khi đi du lịch nước ngoài (2)
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và viết được câu điều kiện loại 3
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Đưa lý do cho tình huống
  2. Ngữ pháp:
  • Câu phức (6) - Câu điều kiện loại 3
17
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống dẫn dắt đoàn khách nước ngoài
 • Hiểu vai trò của từng người trong đoàn khách
 • Giải thích và hiểu về lịch trình
18
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống bàn luận công việc
 • Hiểu những cuộc hội thoại về công việc ở chỗ làm
 • Nói về việc hoàn thành công việc
 • Đưa và hiểu phản hồi
19
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống tổ chức sự kiện tại chỗ làm
 • Hiểu chỉ dẫn
 • Đưa ra chỉ dẫn cho người khác làm việc
 • So sánh
20
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống tham gia hội nghị
 • Hiểu chi tiết trong hội nghị
 • Lên kế hoạch và thực hiện các buổi nghiên cứu
 • Đặt câu hỏi trong hội nghị

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

 5. Giảng viên bản ngữ tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên

Đánh giá của học viên