Thông tin khóa học

Đối tượng học viên

Người học có thể giao tiếp linh hoạt trong các tình huống hàng ngày nhưng còn thiếu kỹ năng giao tiếp trong công việc như kỹ năng thuyết trình, gửi email.

Mục tiêu khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Master

 • Phát âm chính xác, ít bị ảnh hưởng bởi cách phát âm của ngôn ngữ mẹ đẻ. Ngữ điệu khi nói phù hợp với mục đích giao tiếp và tự nhiên.
 • Sử dụng đa dạng và linh hoạt các cấu trúc ngữ pháp, từ vựng văn nói, thành ngữ tục ngữ tiếng Anh để tăng tính tự nhiên khi giao tiếp.
 • Truyền đạt thông tin chính xác, linh hoạt và tự nhiên. Có thể ứng phó với những tình huống giao tiếp bất ngờ, khó xử. Thành thạo kỹ năng truyền đạt thông tin các tình huống tại nơi làm việc như xử lý vấn đề, họp nhóm, giao tiếp với đối tác, hay thuyết trình.
  • Đầu ra của khóa tương đương:
   • TOEIC Speaking: 160 - 180
   • IELTS Speaking: 6.0 - 7.0
   • CEFR: B2 - C1

Thời lượng và cấu trúc khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp trình độ Master

Thời lượng: 16 buổi; 1.5h/buổi

Tài liệu tham khảo:

 • Writing Sentences Coursebook - ZIM Academy
 • English for Communication Articles - ZIM Academy
 • Oxford Business English - Express series:
  • English for socializing
  • English for meetings
  • English for presentation

Nội dung chương trình

Master Level | English for daily communication
LessonMục tiêuNội dung
1
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống tham dự hội thảo
 • Nhận biết các dạng thức và ý nghĩa ngữ pháp của động từ khuyết thiếu
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Bắt chuyện với người lạ ở hội thảo
  • Trò chuyện về công ty, sản phẩm của công ty
  • Trao đổi thông tin liên lạc
  2. Ngữ pháp:
  • Động từ khuyết thiếu
2
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống sắp xếp lịch họp (1)
 • Hiểu dạng thức và cấu trúc so sánh hơn/kém, so sánh nhất, so sánh bằng
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Sắp xếp thời gian cuộc họp
  • Xác nhận thông tin qua email
  2. Ngữ pháp:
  • So sánh hơn
  • So sánh nhất
  • So sánh bằng
3
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống sắp xếp lịch họp (2)
 • Hiểu định nghĩa và cấu trúc thể chủ động và câu bị động
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Dời lịch họp
  2. Ngữ pháp:
  • Chủ động - Bị động
4
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống bắt đầu cuộc họp
 • Hiểu định nghĩa và vai trò của câu ghép trong việc diễn đạt thông tin. Hiểu vai trò và các mối quan hệ giữa các mệnh đề trong câu ghép
 • Nhận biết các từ nối trong câu ghép và có thể nói sử dụng câu ghép với các từ nối
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Giới thiệu và bắt đầu cuộc họp
  • Nêu mục đích cuộc họp
  2. Ngữ pháp:
  • Câu ghép: các từ nối FANBOYS
5
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống nêu ý kiến trong cuộc họp (1)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Giải thích nguyên nhân - kết quả của vấn đề
  2. Ngữ pháp:
  • Mệnh đề nguyên nhân
6
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống nêu ý kiến trong cuộc họp (2)
 • - Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề chỉ thời gian
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Cách xen ngang và nêu ý kiến lịch sự trong cuộc họp
  2. Ngữ pháp:
  • Mệnh đề thời gian
7
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống bày tỏ quan điểm trong cuộc họp (1)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề chỉ mục đích
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Hỏi ý kiến mọi người trong cuộc họp
  2. Ngữ pháp:
  • Mệnh đề mục đích
8
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống bày tỏ quan điểm trong cuộc họp (2)
 • Nhận biết cấu trúc và nói được câu phức với mệnh đề nhượng bộ
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Bày tỏ quan điểm đồng ý/không đồng ý đối với vấn đề
  2. Ngữ pháp:
  • Mệnh đề nhượng bộ
9
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong tình huống thương lượng
 • Hiểu định nghĩa, cấu trúc và viết được câu điều kiện loại 1, 2
  1. Tình huống giao tiếp:
  • Phản hồi với lời đề nghị
  • Câu giờ
  • Tổng hợp kết quả cuộc họp
  2. Ngữ pháp:
  • Câu điều kiện loại 1, 2
10
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong tình huống mở đầu phần thuyết trình
 • Chào hỏi người tham dự
 • Giới thiệu bản thân và chủ đề thuyết trình
11
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh giữa các phần trong bài thuyết trình
 • Sử dụng từ/cụm từ báo hiệu chuyển phần thuyết trình
 • Bổ sung thông tin trong bài thuyết trình
12
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh khi thuyết trình về số liệu
 • Giới thiệu nội dung số liệu
 • Nhấn mạnh số liệu quan trọng
 • So sánh số liệu
13
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh khi thuyết trình sử dụng biểu đồ
 • Mô tả biểu đồ
 • Mô tả đặc điểm, xu hướng biểu đồ
14
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh khi kết thúc bài thuyết trình
 • Tóm tắt những ý quan trọng
 • Kết thúc bài thuyết trình hiệu quả
15
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở phần trả lời câu hỏi sau thuyết trình
 • Dự đoán câu hỏi
 • Xử lý và trả lời câu hỏi một cách lịch sự
16
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở phần trả lời câu hỏi sau thuyết trình
 • Luyện tập giao tiếp theo các nhóm chủ đề đã học trong khóa

Cam kết chất lượng

 1. Kiểm tra trình độ đầu vào chính xác và miễn phí: ZIM đánh giá chính xác trình độ của học viên trước khi xếp lớp

 2. Học thử trải nghiệm khách quan trước khi đăng ký: Học viên an tâm thử nghiệm trước khi quyết định đăng ký học

 3. Cam kết đảm bảo đầu ra Zero-risk uy tín: Học viên được đào tạo lại miễn phí nếu không đạt đầu ra

 4. Hệ thống học liệu hoàn thiện và phương pháp giảng dạy cá nhân hoá: đảm bảo học viên được trải nghiệm chất lượng chuyên môn tốt nhất

 5. Giảng viên bản ngữ tại ZIM có trình độ chuyên môn ưu tú và đã tham gia các dự án phát triển nguồn học liệu và phương pháp sư phạm tại ZIM

Giảng viên khoá Master Level

Đánh giá của học viên

Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity