Những lỗi thường gặp trong IELTS Writing Task 1 thí sinh cần lưu ý

Khi viết IELTS Writing Task 1, nhiều thí sinh đã từng gặp trường hợp bài viết rất tốt, cấu trúc bố cục cân bằng, nội dung hợp lý, từ vựng đa dạng, ngữ pháp với độ chính xác cao, song vẫn chưa thể đạt điểm số như mong muốn. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một lỗi thường gặp trong IELTS Writing Task 1 mà nhiều thí sinh mắc phải, song lại bỏ qua - khiến điểm kỹ năng này chưa được như ý.
ZIM Academy
15/07/2022
nhung loi thuong gap trong ielts writing task 1 thi sinh can luu y

Key takeaways

 • Thí sinh thường mắc lỗi không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài trong IELTS Writing Task 1, khiến bài viết bị mất điểm Task Achievement

 • Để khắc phục vấn đề này, thí sinh nên áp dụng Mô hình Sandwich (mô tả - so sánh - mô tả) để đảm bảo thực hiện đủ cả 2 yêu cầu về summarize (tóm tắt) và compare (so sánh)

 • Mô hình Sandwich có thể thực hiện theo 2 cách: Tóm tắt và so sánh ở 2 vế khác nhau trong 1 câu; Tóm tắt và so sánh ở 2 câu liền nhau

Lỗi viết bài phổ biến trong IELTS Writing Task 1 và ảnh hưởng đối với bài viết

IELTS Writing được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: Task Achievement – TA (Trả lời được đề bài); Coherence and Cohesion – CC (Liên kết ý tưởng và nội dung); Lexical Resources – LR (Cách sử dụng từ vựng); Grammatical Range and Accuracy – GR (Độ chính xác và đa dạng của ngữ pháp). Nếu một bài viết Task 1 đã đáp ứng các tiêu chí từ từ vựng, ngữ pháp, nội dung, đến liên kết, mà vẫn chưa thể đạt band điểm cao, thì có khả năng rất lớn bài viết đó đã bị trừ điểm Task Achievement – Trả lời đầy đủ câu hỏi của đề bài.

Cùng xét một số đề bài IELTS Writing Task 1 dưới đây:

 1. The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (27/06/2020)

 2. The diagram shows how chocolate is produced. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. (09/01/2021)

 3. The bar chart shows the number of people who visited different museums in London. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (08/05/2021)

 4. The maps below show a plan of a city in 1950 and at the present. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. (13/11/2021)

Trong tất cả các đề bài trên, và gần như toàn bộ các đề bài IELTS Writing Task 1 hiện tại, yêu cầu của đề bài luôn là “Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant”. Như vậy, đề bài Writing Task 1 thường có 2 yêu cầu là:

 • Summarize the information (Tóm tắt thông tin)

 •  Make comparisons (So sánh)

Tuy nhiên, khi đọc và phân tích đề bài, nhiều thí sinh chỉ chú trọng vào yêu cầu thứ nhất mà bỏ qua lệnh thứ 2, tức chỉ tập trung vào việc “summarize” – tóm tắt thông tin, báo cáo số liệu, mà quên mất “compare” – so sánh sự tương quan giữa các thông tin, số liệu đó, khiến bài viết thiếu đi sự khách quan, toàn diện. Ngoài ra, việc chỉ làm một yêu cầu đề bài có thể dễ dẫn tới việc các cấu trúc trong bài bị lặp lại, gây ra sự nhàm chán, lủng củng. Do đó, điểm số của những bài viết không đáp ứng đủ yêu cầu đề bài thường chỉ nằm ở khoảng 4.0 đến 5.0 đối với tiêu chí Task Achievement.

Gợi ý tránh những lỗi sai cho người mới học tăng tốc đạt điểm Writing tối đa:

 • Chấm và chữa IELTS Writing Task 1 - Đánh giá chi tiết các lỗi làm bài giúp cải thiện kỹ năng viết nhanh nhất

 • Khóa luyện đề IELTS cơ bản

  - Cung cấp nền tảng từ vựng cơ bản theo chủ đề, chủ điểm ngữ pháp nền tảng, định hình và luyện tập phát âm chuẩn. Diễn đạt các ý tưởng của mình và đọc/nghe hiểu được ý chính.

Ví dụ & Phân tích lỗi sai trong thực tế

Question: The line graph below shows the production of paper, wood pulp and sawn-wood in the UK from 1980 to 2000.

ví dụ line graph

Cùng phân tích ví dụ dưới đây cho đề bài trên:

As can be seen from the chart, starting at approximately 240 million tonnes, the amount of paper devised in the UK witnessed a significant increase of 10 million tonnes in 1990 before hitting the highest point of 350 million tonnes two years later.

Looking at the chart in more detail, in 1980, a great deal of the production of wood-pulp stood at exactly 200 million tonnes. The next two years experienced the substantial decline to the same point of precisely 150 million tonnes in the amount of these two forest industries. From 1990 to 2000, while the figure for wood-pulp produced mounted slightly over 150 million tonnes, that for the last category decreased moderately by about 10 million tonnes.(IELTSPracticeOnline)

Trong đoạn thân bài trên, người viết gần như chỉ tập trung hoàn toàn vào sự thay đổi, chuyển biến của số liệu theo thời gian của từng đối tượng, chủ yếu chỉ sử dụng các từ chỉ xu hướng (“increase”, “decrease”, “decline”, “stood at”, etc.), mà quên mất phải so sánh, đặt các đối tượng đó trong một sự tương quan, để người đọc có thể hình dung ra bức tranh toàn cảnh của biểu đồ. Vì vậy, bài viết này chưa được đánh giá cao, đặc biệt là ở tiêu chí TA (Task Achievement). 

Cách khắc phục lỗi sai và ví dụ

Nhìn chung, cách khắc phục rõ ràng và hiệu nhất cho lỗi sai này, chính là bổ sung, kết hợp được cả hai nhiệm vụ trong bài viết, bằng cách lồng ghép những mô tả về thay đổi cùng những so sánh về số liệu. Ví dụ, thí sinh có thể tham khảo và áp dụng “Mô hình Sandwich” (tên do tác giả tự đặt). 

Nội dung: Giống như kết cấu của một chiếc sandwich (bánh mì – thịt – bánh mì), thí sinh có thể kết cấu đoạn văn của mình đan xen theo cấu trúc: mô tả - so sánh - mô tả - …, giúp hoàn thành một cách linh hoạt và hiệu quả cả 2 nhiệm vụ mà đề bài đưa ra.

Mục đích: Khi sử dụng mô hình này, thí sinh có thể hoàn thành được cả 2 yêu cầu đề bài Task 1 là tóm tắtso sánh thông tin, từ đó đáp ứng tốt tiêu chí Task Achievement trong IELTS Writing Task 1. 

Phương pháp áp dụng:

 • Cách 1: Thành lập một câu văn gồm 2 vế, 1 vế thể hiện việc tóm tắt thông tin, 1 vế thể hiện sự so sánh dữ liệu

VD: “There was a switch in the position of sawn-wood and wood-pulp (So sánh vị trí), with the former’s figure decreasing nonstop and the latter’s remaining relatively unchanged. (Mô tả sự thay đổi)” (Testbig)

 • Cách 2: Sử dụng 2 câu văn liên tiếp, 1 câu tóm tắt thông tin, 1 câu so sánh dữ liệu

VD: “In 2000, the amount of paper and packaging leaped to a high of 350 million tonnes while sawnwood saw a continual drop in production to just over 125 million tonnes. (Tóm tắt xu hướng) The production of wood pulp, on the other hand, recovered and exceeded the figure for sawn-wood by roughly 30 million tonnes. (So sánh số liệu)(Testbig)

Trong cả 2 ví dụ trên, người viết đã đan xen việc tóm tắt, báo cáo số liệu với việc so sánh, đánh giá tổng thể các thông tin với nhau, sử dụng nhiều các từ ngữ, cấu trúc chỉ sự so sánh (“highest position”, “switch in the position”, “the former”, “the latter”, “while”, “exceeded”, etc.). Nhờ đó, người đọc có thể biết rằng việc đối tượng này tăng trong khi đối tượng kia giảm thì có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào trong suốt quá trình, hay sự chênh lệch giữa các số liệu là ít hay nhiều. Điều này sẽ mang đến một hình dung đầy đủ, bao quát và khách quan hơn cho người đọc bài, và bài viết cũng sẽ đa dạng, phong phú hơn, nhờ góc nhìn đa chiều, đánh giá được nhiều đối tượng một cách tổng thể. 

Bài viết này, do đó, cũng sẽ được đánh giá cao hơn ví dụ ở phần 2. Cách áp dụng mô hình trên còn có thể được hệ thống bằng sơ đồ dưới đây:

A picture containing text, businesscard

Description automatically generated

Thực hành

Viết phần thân bài cho đề bài dưới đây sử dụng Mô hình Sandwich:

The line graph shows the percentage of New Zealand population from 1950 to 2050. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

image-alt

Gợi ý làm bài:

In 1950, the over-65 group topped the table with 60%, tailed by the 38-45 and 25-37 ones with 25% and 20% respectively. Simultaneously, accounting for only 5%, the 0-14 was at the bottom of the list. (So sánh) In the next 40 years, the New Zealand population aged rapidly when the two oldest groups reached the peak of 70% and 50% respectively. (Mô tả) In contrast, the proportion of juveniles remained at the lowest position. (So sánh) In particular, the ratio of people aged 25-37 fell by 10%, widening the gap among all groups in 1990. (Mô tả)

Predictably, from 1990 to 2050, the number of New Zealanders aged 38-45 and over 65 will have a slight decrease of 10% (Mô tả), but they will remain as the 2 crowdest groups and leave the 2 others behind with a considerable disparity. (So sánh) Regarding the figures for people 0-14 years old, they are projected to overcome those for the 25-37 by a 15% growth. (Mô tả) It also means that the statistics of 25-to-37-years-of-age people will be pushed to the bottom and they will only account for 1% of the total population in 2050. (So sánh)

Tổng kết

Khi viết IELTS Task 1, thí sinh nên tập trung vào cả 2 yêu cầu của đề bài, bao gồm “summarize” – tóm tắt thông tin, và “compare” – so sánh số liệu, để bài viết được khách quan, tổng thể nhất. Không nên chỉ chú trọng 1 trong 2 yếu tố mà bỏ quên yêu cầu còn lại. Để khắc phục lỗi trên, thí sinh có thể tham khảo và áp dụng “Mô hình Sandwich”, đan xen việc mô tả thông tin và so sánh số liệu trong bài. Ngoài Mô hình Sandwich, thí sinh cũng có thể tự nghiên cứu, tìm kiếm cho mình những phương pháp phù hợp để kết hợp hoàn thành được cả 2 yêu cầu của đề bài IELTS Writing Task 1. Việc kết hợp mô tả và so sánh cũng giúp bài viết Task 1 đa dạng, phong phú hơn về cả mặt nội dung và cấu trúc, giảm thiểu sự nhàm chán, lặp lại từ vựng và ngữ pháp trong quá trình viết bài.

Phạm Hà Anh

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833