IELTS Writing Level 4.5

phan-tich-brainstorm-y-tuong-va-phat-trien-y-cho-ielts-writing-task-2-topic-cities

Phân tích - brainstorm ý tưởng và phát triển ý cho IELTS Writing Task 2 – Topic Cities

Bài viết sẽ giới thiệu những từ vựng chủ đề Cities và các kiến thức nền cần biết để người học có thể vận dụng vào việc phân tích, brainstorm ý tưởng ...

bởi

Bùi Thị Tố Khuyên

Đề bài của IELTS Writing Task 2 thường bao quát các vấn đề vĩ mô và xã hội như con người, môi trường, tội phạm. Khi làm bài, thí sinh thường xuyên phải sử dụng các cụm từ chỉ kết quả để nói đến tác động của một sự vật, sự việc lên một đối tượng nào đó nhằm chứng minh quan điểm của mình. Một số từ vự...

bởi

Anh Ngữ ZIM

Trong bài IELTS Writing Task 2, người học thường xuyên sử dụng động từ tường thuật để trình bày một hiện tượng, quan điểm hoặc sự đồng tình, phản đối. Tuy nhiên, một vấn đề người học thường xuyên gặp phải là vốn từ hạn chế, dẫn tới việc sử dụng lặp lại 1-3 ...

bởi

Anh Ngữ ZIM

Trong một bài Writing, người viết cần đảm bảo nội dung rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Để làm được điều này, không chỉ các thông tin cần có giá trị mà các câu văn cũng cần được trình bày một cách có logic. Tuy nhiên, nhiều người học tiếng Anh thường gặp khó khăn...

bởi

Anh Ngữ ZIM