0

IELTS Writing Level 4.5

idea-for-ielts-writing-topic-crime-and-technology-phan-tich-va-len-y-tuong-bai-mau

Idea for IELTS Writing Topic Crime and Technology: Phân tích và lên ý tưởng bài mẫu

Chủ đề Crime and Technology là một chủ đề thường xuyên xuất hiện nhiều lần trong các kỳ thi IELTS Speaking và Writing. Mặc dù là chủ đề xoay quanh cuộ...

Trần Thị Khánh Linh

Writing có thể được xem là kỹ năng khá khó để có thể tự học và cải thiện, tuy nhiên nếu người học có tinh thần tự giác cao thì việc tự học không phải là điều không thể. Trong bài viết này, tác giả sẽ phân tích một số khó khăn khi tự luyện IELTS Writing tại nhà và hướng dẫn cho người đọc một số phươn...

bởi

Võ Thị Duyên

Cụm giới từ trong tiếng Anh được gọi là Prepositional phrase(s) và được định nghĩa là một cụm từ bao gồm một giới từ được theo sau bởi một danh từ hoặc một đại từ. ...

bởi

ZIM Academy

Kỹ năng viết task 1 trong bài thì IELTS được đánh giá là phần thi khó và đặc thù. Thí sinh cần chuẩn bị kiến thức cũng như kỹ năng thật tốt để đạt điểm số (band điểm) như mong muốn. ...

bởi

Trần Khải Nam Sơn