Idea for IELTS Writing Task 2: Topic Tourism and Travel - Phân tích ý tưởng, từ vựng và bài mẫu theo chủ đề

Tác giả đã cung cấp Idea for IELTS Writing Task 2: Topic Tourism and Travel - Phân tích ý tưởng, từ vựng và bài mẫu theo chủ đề kèm theo bài mẫu để áp dụng khi làm bài thi.
ZIM Academy
17/05/2022
idea for ielts writing task 2 topic tourism and travel phan tich y tuong tu vung va bai mau theo chu de

Du lịch là một hoạt động quen thuộc trong đời sống hàng ngàycũng là một trong những chủ đề cần lưu ý trong đề thi IELTS Writing Task 2. Chủ đề Tourism and Travel từng được đưa ra dưới nhiều dạng đề bài khác bài khác nhau trong kỳ thi IELTS, yêu cầu thí sinh khai thác nhiều khía cạnh của chủ đề như: Quan điểm về các quốc gia đang phát triển mở rộng ngành du lịch; Xu hướng du lịch hiện nay; Lợi ích và bất lợi của việc đi du lịch;... Mặc dù đây là chủ đề khá phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, thí sinh vẫn cần lưu ý chuẩn bị kỹ ý tưởng và từ vựng cần thiết để làm được bài thi IELTS Writing một cách tốt nhất. Trong bài viết dưới đây, tác giả đã cung cấp các ý tưởng, đưa ra từ vựng cần thiết và câu trả lời mẫu cho chủ đề Tourism and Travel.

Key takeaways 

 1. Ý tưởng về vấn đề nhiều quốc gia đang phát triển (developing countries) mở rộng ngành du lịch của họ

 • Lý do: các quốc gia đang phát triển mong muốn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập quốc gia, đẩy mạnh nhận thức về văn hoá; tăng doanh thu để phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống 

 • Tác động: tỷ lệ tội phạm (cướp giật, móc túi,...) gia tăng; ô nhiễm môi trường do các hành vi xả rác bừa bãi hoặc phá hoại cảnh quan; doanh thu quốc gia giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng khi ngành du lịch gặp thiên tai, biến đổi khí hậu

 1. Ý tưởng về xu hướng đi du lịch đến những vùng xa xôi hẻo lánh (remote areas)

 • Lợi ích: khách du lịch có thể trau dồi thêm kiến thức về môi trường sống tự nhiên, có cơ hội trao đổi văn hoá với người dân bản địa; sự phát triển của du lịch tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương

 • Bất lợi: khách du lịch có thể gặp các rủi ro về sức khoẻ nếu không chuẩn bị trước vì dịch vụ y tế và bệnh viện không có sẵn; sự sinh sản của động vật và hệ sinh thái có thể bị ảnh hưởng do sự xuất hiện của khách du lịch

 1. Ý tưởng về quan điểm cách tốt nhất khi đi du lịch là thuê hướng dẫn viên du lịch

 • Đồng ý: hướng dẫn viên du lịch giúp khách du lịch xoá bỏ rào cản ngôn ngữ; giúp người tham quan tiết kiệm nhiều thời gian với lịch trình đã được sắp xếp sẵn; đem đến những thông tin hữu ích về văn hoá địa phương và kiến thức lịch sử cho du khách tham quan

 • Không đồng ý: thời gian tham quan và địa điểm tham quan bị giới hạn; chi phí thuê hướng dẫn viên sẽ rất cao khi đi nhóm ít người và du lịch trong mùa cao điểm 

Giới thiệu về chủ đề Tourism and Travel

Một số đề bài liên quan đến chủ đề Tourism and Travel

 • Đề bài 1: Many developing countries are currently expanding their tourist industries. Why is this the case? What are the problems?

 • Đề bài 2: It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environments, such as the South pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

 • Đề bài 3: It is not necessary to travel to other places to learn the culture of other people. We can learn just as much from books, films, and the internet. To what extent do you agree or disagree?

 • Đề bài 4: More people than ever before are traveling to other countries now. Why? Is this a positive or negative development? 

 • Đề bài 5: Some people believe that to protect local culture, tourism should be banned in some areas whereas others think that change is inevitable and banning tourism will have no benefits. Discuss both sides and give your opinion.

 • Đề bài 6: International travel has many advantages for both travelers and the country visited. Do the advantages outweigh the disadvantages?

 • Đề bài 7: Nowadays, international tourism is the biggest industry in the world. Unfortunately, international tourism creates tension rather than understanding between people from different cultures. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

 • Đề bài 8: The best way to travel is traveling in a group led by a tour guide. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Một số vấn đề trong chủ đề Tourism and Travel

 • Vấn đề 1: Nhiều quốc gia đang phát triển (developing countries) mở rộng ngành du lịch của họ

 • Vấn đề 2: Xu hướng đi du lịch đến những vùng xa xôi hẻo lánh (remote areas)

 • Vấn đề 3: Cách tốt nhất khi đi du lịch là thuê hướng dẫn viên du lịch

Các từ vựng cần lưu ý trong chủ đề Tourism and Travel

 • Hospitality (n): sự hiếu khách

 • Indigenous people = the locals = native resident (n) : người dân địa phương

 • Heritage site (n): khu di sản

 • Culture shock (n): sốc văn hóa

 • Go sightseeing: đi ngắm cảnh

 • Peak time (n): mùa cao điểm

 • Cuisine (n): nền ẩm thực

 • Local specialty: đặc sản địa phương

 • Green tourism = sustainable tourism = eco-tourism (n): du lịch sinh thái

 • National park (n): vườn quốc gia

 • Cultural activities: những hoạt động văn hóa

Ý tưởng cho Writing Task 2 chủ đề Tourism and Travel

Vấn đề 1: Nhiều quốc gia đang phát triển (developing countries) mở rộng ngành du lịch của họ

idea-for-ielts-writing-task-2-topic-tourism-and-travel-phan-tich-y-tuong-tu-vung-va-bai-mau-theo-chu-de-quoc-gia-phat-trien

Reasons (Lý do):

 • Developing countries can create job opportunities in many different sectors for local citizens, generate national income and promote cross-cultural awareness by expanding their tourism industry. (Các quốc gia đang phát triển có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho người dân địa phương, gia tăng thu nhập quốc gia và thúc đẩy nhận thức văn hoá giữa các quốc gia thông qua việc mở rộng ngành du lịch.)

 • The local authority and government could use the revenue from the travel industry to foster other administration areas like streets and schools or develop public infrastructure for improving citizens’ living standards. (Chính phủ và chính quyền địa phương có thể sử dụng doanh thu từ ngành du lịch để phát triển các khu vực hành chính khác như đường phố, trường học hoặc phát triển cơ sở hạ tầng công cộng nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của công dân.)

Effects (Tác động):

 • The crime rate (robbery, pickpocketing, etc.) might increase accordingly. (Tỷ lệ tội phạm (cướp giật, móc túi,...) có thể cũng gia tăng theo.)

 • Tourism development could pose a threat to the environment due to littering behavior or causing damage to the landscape of visitors. (Sự phát triển du lịch có thể gây ra mối đe doạ cho môi trường do những hành vi xả rác bừa bãi hoặc gây thiệt hại cho cảnh quan của du khách.)

 • Loss of national revenue as well as unemployment would happen when the tourism industry unfortunately copes with risks, such as natural disasters, or climate change which often occur in developing countries. (Sự suy giảm về doanh thu quốc gia cũng như tình trạng thất nghiệp có thể xảy ra khi ngành du lịch không may đối mặt với các rủi ro như thiên tai, biến đổi khí hậu - những sự kiện thường xảy ra tại các nước đang phát triển.)

Vấn đề 2: Xu hướng đi du lịch đến những vùng xa xôi hẻo lánh (remote areas)

Advantages (Lợi ích):

 • When visiting remote areas, visitors might acquire more knowledge about the natural habitat as well as have opportunities for cultural exchanges between communities. (Khi du lịch tới những vùng xa xôi hẻo lánh, khách du lịch có thể trau dồi thêm kiến thức về môi trường sống tự nhiên cũng như có cơ hội trao đổi văn hoá với người dân bản địa.)

 • The trend of traveling to remote areas could help develop the tourism industry in these locations, which might create more job opportunities for local people such as become tour guides or work in hotels and restaurants. (Xu hướng đi du lịch đến những vùng xa xôi hẻo lánh có thể giúp những địa điểm này phát triển ngành du lịch, từ đó tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương như trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc làm việc trong các khách sạn và nhà hàng.)

Disadvantages (Bất lợi):

 • Traveling to remote natural areas could involve risks related to visitors’ health if they do not adequately prepare because health services or hospitals in these places might not be available or limited. (Du lịch đến các khu vực tự nhiên xa xôi có thể gặp rủi ro liên quan đến sức khỏe của du khách nếu họ không chuẩn bị đầy đủ vì dịch vụ khám sức khoẻ hoặc bệnh viện ở những nơi này có thể không có sẵn hoặc bị hạn chế.)

 • Animal life in these remote areas would be affected as tourism increases, animal could abandon their normal places of habitation if they are regularly disturbed by tourists, which have the potential to negatively impact their breeding and the balance of the surrounding ecosystem. (Cuộc sống động vật ở những vùng xa xôi hẻo lánh này sẽ bị ảnh hưởng khi ngành du lịch phát triển, động vật có thể rời bỏ nơi ở tự nhiên của chúng nếu chúng thường xuyên bị làm phiền bởi con người, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự sinh sản của chúng và hệ sinh thái xung quanh.)

Vấn đề 3: Cách tốt nhất khi đi du lịch là thuê hướng dẫn viên du lịch 

idea-for-ielts-writing-task-2-topic-tourism-and-travel-phan-tich-y-tuong-tu-vung-va-bai-mau-theo-chu-de-huong-dan-vien-du-lich

Agree (Đồng ý):

 • When traveling in other countries, tour guides will help visitors remove language barriers, they can communicate with locals or street vendors during the tour. (Khi đi du lịch ở các quốc gia khác, hướng dẫn viên du lịch sẽ giúp du khách xoá bỏ rào cản ngôn ngữ, họ có thể giao tiếp với những người dân địa phương, những người bán hàng rong trong chuyến tham quan.)

 • Tour guides could help visitors save time because they would plan the schedule, making reservations and travel arrangements such as vehicles, accommodations in a convenient way. (Hướng dẫn viên có thể giúp người tham quan tiết kiệm thời gian vì họ sẽ giúp chúng ta lên sẵn lịch trình, sắp xếp địa điểm, phương tiện, chỗ ở một cách thuận tiện.)

 • Visitors could enhance their experience and acquire more knowledge about culture and heritage sites when traveling with a tour guide because they would be able to explain the local culture and traditions and give visitors useful details about the places they visit. (Du khách có thể nâng cao trải nghiệm và có được nhiều kiến ​​thức về các địa điểm văn hóa và di sản khi đi du lịch với một hướng dẫn viên du lịch vì họ có thể giải thích văn hóa và truyền thống địa phương và mang đến cho khách du lịch thông tin hữu ích về những nơi họ ghé thăm.)

Disagree (Không đồng ý):

 • A travel with tour guide often lacks flexibility because it has a time limit and visitors must follow a set route or visit only the main attractions of a site, it can be frustrating for visitors when they have to stick to a timeline or experience unexpected locations. (Một chuyến du lịch có hướng dẫn viên thường thiếu sự linh động vì chuyến du lịch đó thường giới hạn về thời gian và du khách phải tuân theo những cung đường đã sắp đặt trước hoặc chỉ tham quan những địa điểm chính có trong gói du lịch, điều này có thể gây khó chịu cho du khách khi họ phải tuân thủ theo timeline hoặc trải nghiệm những địa điểm không mong muốn.)

 • Employing a tour guide could be expensive, especially when you do not travel in a crowd but only in a small number during the peak season. (Việc thuê một hướng dẫn viên du lịch có thể tốn rất nhiều chi phí, nhất là khi bạn không đi theo nhóm đông người mà chỉ đi với số lượng nhỏ trong mùa cao điểm.)

Áp dụng vào bài thi IELTS Writing Task 2

Đề bài: The best way to travel is traveling in a group led by a tour guide. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Phân tích:

 • Chủ đề: Tourism

 • Keywords: the best way, travel, group, a tour guide

 • Dạng bài: Opinion Essay - Agree or Disagree - dạng bài này yêu cầu thí sinh nêu ý kiến cá nhân của bản thân (đồng ý/không đồng ý) đối với nhận định được nêu ra trong đề bài và giải thích cho ý kiến đó 

 • Hướng dẫn tiếp cận: Đối với dạng bài này, phần mở bài, thí sinh cần giới thiệu vấn đề được nêu ra trong đề bài: cách tốt nhất khi đi du lịch là đi du theo nhóm có hướng dẫn viên, đồng thời nêu ý kiến cá nhân của thí sinh đối với vấn đề này (đồng ý/không đồng ý). Ở hai phần thân bài, thí sinh cần nêu rõ những lý do giải thích cho ý kiến cá nhân của mình. Tại phần kết bài, thí sinh khẳng định lại ý kiến mình đã nêu ra 

Dàn bài gợi ý:

Introduction - Mở bài: Giới thiệu vấn đề nêu ra trong đề bài và đưa ra ý kiến đồng ý với chủ đề được đưa ra. (Lưu ý: thí sinh nên viết lại những từ khoá quan trọng trong đề bài theo cách diễn đạt khác, tránh sao chép y nguyên để bài viết được chất lượng hơn.)

Body 1:

 • Topic sentence (câu chủ đề): lý do thứ nhất là du lịch với hướng dẫn viên có thể giúp du khách tiếp thu thêm nhiều kiến thức về địa điểm tham quan

 • Main ideas (các luận điểm): những người hướng dẫn viên du lịch đã được đào tạo bài bản về truyền thống và lịch sử địa phương; du khách có thể tiết kiệm thời gian với những kiến thức về địa lý và lịch trình có sẵn của hướng dẫn viên

 • Supporting ideas (các luận cứ): hướng dẫn viên du lịch có thể giải thích rõ ràng cũng như cung cấp những thông tin cần thiết về các địa điểm tham quan; họ hiểu rõ địa hình khu tham quan cũng như biết những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất

Body 2:

 • Topic sentence (câu chủ đề): lý do thứ hai là hướng dẫn viên du lịch giúp người du khách loại bỏ rào cản ngôn ngữ khi đi du lịch nước ngoài

 • Main ideas (các luận điểm): Người đi du lịch nước ngoài hay gặp gánh nặng về rào cản ngôn ngữ và văn hoá do đó cần sự trợ giúp của hướng dẫn viên vì họ có khả năng về ngôn ngữ và có thể giao tiếp với người bản địa 

 • Supporting ideas (các luận cứ): người châu Á khi đi du lịch châu Âu có thể giao tiếp với các nhà buôn bán châu Âu và mua những sản phẩm họ muốn nhờ sự phiên dịch của hướng dẫn viên 

Conclusion - Kết luận: Tóm tắt đại ý chung của những lý do đã nêu ra trong 2 phần thân bài dẫn đến quan điểm đồng ý của người viết

IELTS Writing Sample:

Nowadays, the role of tour guides in tourist industries is widely debated, with some people claiming that the most convenient way to travel is traveling in groups with a tour guide. Personally, I agree that this trend is a sensible idea for two main reasons, and I will explain why in this essay.

To begin with, traveling with a tour guide would help visitors acquire more knowledge about the places they visit. The tour guides are specially trained about the local culture and traditions or history of heritage sites. Therefore they would be able to explain clearly as well as provide useful details for visitors about the places. In addition, visitors could save time by not having to find sightseeing places because tour guides know thoroughly about geographical areas and could plan a set route about the most attractive places for visitors during the trip. Consequently, visitors could enhance their experience and broaden their horizons about local culture and history.

Furthermore, when traveling in other countries, a tour guide could help us remove language barriers. The burden of languages or cultures would make visitors face difficulties in communication with local people. Meanwhile, employing a tour guide could solve this problem because they have a better skill in a language which is extremely helpful during traveling abroad. For example, Asian visitors who do not speak English would be able to understand and communicate with European merchants by translating from a guide when they want to buy specific products.

To conclude, I believe that hiring a tour guide during the trip is the best way to travel because visitors could acquire more knowledge as well as remove language barriers.

(277 words)

Từ vựng:

 • Tour guide (n): hướng dẫn viên du lịch

 • Acquire more knowledge (v): tiếp thu thêm kiến thức

 • Local culture and traditions (n): văn hoá và truyền thống địa phương

 • Heritage site (n): khu di sản

 • Sightseeing place (n): địa điểm tham quan

 • Geographical area (n): khu vực địa lý

 • A set route (n): một lộ trình đã định sẵn

 • Attractive (adj): hấp dẫn

 • Broaden (sb) horizon (v): mở mang kiến thức/đầu óc

 • Language barrier (n): sự rào cản ngôn ngữ

 • Burden (n): gánh nặng

 • Traveling abroad (n): du lịch nước ngoài

 • Merchant (n): người buôn bán/thương gia

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã cung cấp cho thí sinh những vấn đề và ý tưởng xoay quanh chủ đề IELTS Writing topic Tourism and Travel. Mặc dù đây là chủ đề đã xuất hiện nhiều lần trong kỳ thi IELTS, thí sinh không nên chủ quan mà cần phải ôn tập và rèn luyện kỹ các ý tưởng, từ vựng và luyện tập thường xuyên trước khi tham dự kỳ thi IELTS để bài thi đạt kết quả tốt nhất. Thí sinh có thể áp dụng cách phân tích bài mẫu cũng như những kiến thức được đưa ra trong bài viết trên để luyện tập viết những bài IELTS Writing Task 2 chủ đề Tourism and Travel.

Vũ Khánh Linh

Để biết thêm phương pháp tư duy và làm bài trong kì thi IELTS, người học có thể tham khảo các khoá học IELTS tại ZIM. Khóa học sẽ giúp học viên củng cố từ vựng, ngữ pháp cũng như phát triển tư duy logic ứng dụng vào triển khai ý.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu