Phân tích bài mẫu IELTS Writing task 2 topic Environment

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?
ZIM Academy
10/01/2022
phan tich bai mau ielts writing task 2 topic environment

Đề bài và phân tích

Đề bài

The increase in the production of consumer goods results in damage to the natural environment. What are the causes of this? What can be done to solve this problem?

Phân tích đề bài

Đề bài yêu cầu người viết đưa ra hậu quả của việc gia tăng sản xuất sản phẩm tiêu dùng lên môi trường. Do đó, bài viết cần nói đưa được ra được 2 ideas về hai nguyên nhân mà môi trường ô nhiễm do việc sản xuất mà ra, sau đó đưa tiếp ra hai giải pháp để giúp việc sản xuất này ko còn gây hại cho môi trường nữa. Nếu người viết đưa ra hậu quả của gia tăng sản xuất nhưng không liên quan đến môi trường, hoặc ảnh hưởng lên môi trường không đến từ gia tăng sản xuất, bài viết sẽ lạc đề và TR (Task Response) sẽ không quá 6.0 IELTS.

Một số ví dụ về idea

Cause

Solution

 • Industrial activities → air pollution + water pollution

 • Deforestation for wooden or agricultural products → soil erosion.

 • Oil production → depletion of natural resources

 • Government impose punishment on companies that harm the environment during the production process

 • Heighten companies’ awareness of the environmental impacts of their practices.

 • Encourage the use of eco-friendlier products.

Bài mẫu tham khảo

Nowadays, as more consumer goods are manufactured, more damage has been inflicted to the environment. I will outline several reasons for this and put forward some measures to this issue.

First of all, the increase in the production of consumer products harms the environment in two ways: the chemical by-products from the manufacturing process and the mass production of disposable goods. As more goods are produced, more toxic wastes and emissions are released from factories into nature. Water sources are contaminated, and the air is severely polluted, which results in the deaths of many marine and terrestrial animals. Also, to accommodate customers’ ever-increasing demands, more single-use products are introduced, most of which are non-biodegradable. Though having a short lifespan, these products can remain as wastes for thousands of years, turning our planet into a huge landfill and posing a threat to the living habitats of all creatures.

Actions must be taken as soon as possible to minimize the negative impacts on environment arising from the increasing amount of consumer goods. First, companies should promote the use of eco-friendlier materials. For example, the giant coffee chain Starbucks has recently replaced plastic straws with reusable alternatives made of materials like paper or bamboo. In addition, many governments are also encouraging the development of more sustainable manufacturing processes. For instance, many states in the U.S offer tax breaks and incentives for businesses using renewable energy, and some firms are even allowed to purchase green energy at cheaper prices than traditional fossil fuels.

In conclusion, there are two main reasons why the environment is severely impacted by the increase in production of consumer goods. To address this issue, governments and companies must join hands to make the production lines more environmentally friendly by switching to greener materials.

Từ vựng theo chủ đề

 • Chemical by-products: sản phẩm hóa học phụ (trong quá trình sản xuất).

 • manufacturing process / production lines: quy trình sản suất

 • marine and terrestrial animals: động vật trên cản và dưới nước

 • single-use product: sản phẩm dùng một lần.

 • non-biodegradable: không phân hủy được.

 • short lifespan: vòng đời ngắn.

 • landfill: bãi rác.

 • eco-friendlier materials: vật liệu thân thiện với môi trường.

 • tax breaks: khoản miễn thuế.

Cấu trúc ngữ pháp

Câu (1) First of all, the increase in the production of consumer products harms the environment in two ways: the chemical by-products from the manufacturing process and the mass production of disposable goods.

Ý nghĩa: Ý chính của câu nói về 2 nguyên nhân chính sự phá hủy môi trường từ việc gia tăng sản xuất các sản phẩm hàng tiêu dùng là các sản phẩm hóa học phụ trong quá trình sản xuất và sự sản xuất hàng loạt của hàng hóa sử dụng ngắn hạn.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Cụm từ “first of all” dùng để mở đoạn hoặc ý, thường đứng đầu câu.

 • Dấu “:” được dùng để nối 2 nguyên nhân cụ thể với cụm từ “two ways” đằng trước.

Câu (2) Water sources are contaminated, and the air is severely polluted, which results in the deaths of many marine and terrestrial animals.

Ý nghĩa: Câu trên có 2 mệnh đề chính nói về hậu quả của việc khí thải tăng lên (từ câu trước) là ô nhiễm nguồn nước và không khí. Mệnh đề phụ dùng để đưa ra hậu quả của 2 mệnh đề chính là cái chết của nhiều loài động vật dưới nước và trên cạn.

Cấu trúc cần lưu ý

 • Từ nối “and” được dùng để nối 2 mệnh đề chính với nhau.

 • Từ “which” dùng để mở ra mệnh đề quan hệ, nối mệnh đề phụ với 2 mệnh đề chính.

 • Cụm từ “result in” dùng để đưa ra một cặp quan hệ nguyễn nhân- kết quả.

Câu (3) For instance, many states in the U.S offer tax breaks and incentives for businesses using renewable energy, and some firms are even allowed to purchase green energy at cheaper prices than traditional fossil fuels.

Ý nghĩa: Câu trên có 2 mệnh đề chính. Mệnh đề thứ nhất mang nghĩa một số bang ở Hoa Kỳ tạp điều kiện cho các công ty sử dụng năng lượng sạch bằng hỗ trợ thuế hoặc tiền, mệnh đề thứ 2 nói về một số công ty được mua năng lượng sạch với giá rẻ hơn các loại năng lượng hóa thạch truyền thông.

Cấu trúc cần lưu ý:

 • Từ nối “for instance” được dùng khi người viết muốn đưa ra ví dụ minh họa cho thông tin trước đó.

 • Cụm từ “using renewable energy” sử dụng mệnh đề quan hệ rút gọn thể chủ động, bố sung thông tin về các thông tin được miễn thuế.

Giảng viên tại ZIM

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833