0

Phrasal verbs Carry | Những cụm động từ phổ biến với Carry và bài tập

Phrasal verbs được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày và cũng thường xuất hiện trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Tuy nhiên, ý nghĩa của các phrasal verbs này thường ít liên quan đến ý nghĩa ban đầu của động từ, dẫn đến khó khăn cho người học khi sử dụng chúng. Bài viết này sẽ giới thiệu một số phrasal verbs Carry thông dụng nhất, cũng như cách sử dụng và bài tập ứng dụng.
Published on
phrasal-verbs-carry-nhung-cum-dong-tu-pho-bien-voi-carry-va-bai-tap

Key takeaways

Các Phrasal verbs Carry:

 • Carry over: tiếp tục, duy trì; trì hoãn

 • Carry off: thành công làm gì đó

 • Carry on: tiếp tục

 • Carry out: thực hiện, tiến hành

 • Carry back: gợi nhắc về quá khứ

 • Carry around: mang theo

Carry over

Theo từ điển Cambridge, To carry over (hoặc To be carried over) có những nghĩa sau:

Được tiếp tục, được duy trì

Ví dụ: The bad experience she had with her previous boss carried over into her new job, making it difficult for her to trust her new manager. (Những trải nghiệm không tốt với sếp cũ được cô ấy mang theo vào công việc mới, khiến việc tin tưởng quản lý mới trở nên khó khăn.)

To carry something over: làm điều gì đó muộn hơn dự định

Ví dụ: I didn't have time to finish all the tasks yesterday, so I'll have to carry them over to today's to-do list. (Tôi không có thời gian hoàn thành tất cả mọi thứ hôm qua, nên tôi sẽ phải rời chúng sang kế hoạch hôm nay.)

image-alt

Carry off

Theo từ điển Collins, To carry off có những nghĩa sau: 

Làm thành công điều gì đó

Ví dụ: Despite the difficulties and challenges, she managed to carry off the project and deliver it on time. (Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, cô ấy đã thành công hoàn thành dự án và giao nó đúng thời hạn.)

Thắng giải thưởng

Ví dụ: She was determined to carry off the gold medal at the upcoming national championship. (Cô ấy quyết tâm giành được huy chương vàng tại giải vô địch quốc gia sắp tới.)

Carry on

Theo từ điển Collins, To carry on có những nghĩa sau: 

Tiếp tục

Ví dụ: If you want to become a successful musician, you need to carry on practicing every day. (Nếu bạn muốn trở thành một nhạc sĩ thành công, bạn cần tiếp tục luyện tập mỗi ngày.)

Làm/tham gia vào một việc gì đó trong một khoảng thời gian

Ví dụ: I need you to carry on with your work and finish the report by the end of the day. (Tôi cần bạn tiếp tục với công việc và hoàn thành báo cáo vào cuối ngày.)

Tobe carrying on: Nói lải nhải

Ví dụ: Please stop carrying on and get to the point, I don't have all day to listen to your irrelevant stories. (Xin đừng nói lan man như vậy và đi vào vấn đề chính, tôi không có cả ngày để lắng nghe những câu chuyện không liên quan.)

Carry out

Theo từ điển Collins, To carry out mang nghĩa là thực hiện.

Ví dụ:

 • The research team will carry out a series of experiments to determine the effectiveness of the new drug. (Nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính hiệu quả của loại thuốc mới.)

 • Please make sure to carry out all the instructions carefully to avoid any potential hazards. (Vui lòng thực hiện tất cả các chỉ dẫn một cách cẩn thận để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra.)

Carry back

Theo từ điển The Free Dictionary, To carry back có những nghĩa sau:

To carry somebody back (to something): Gợi nhắc ai về quá khứ

Ví dụ: 

 • As the old song played on the radio, it carried me back to my childhood and all the memories. (Khi bản nhạc cũ phát ra trên đài, nó đưa tôi trở lại tuổi thơ và tất cả những ký ức lúc đó.)

 • Seeing the photos from our last vacation together carried me back to that beautiful beach where we spent long lazy days soaking up the sun. (Nhìn lại những bức ảnh của chuyến đi nghỉ trước đó của chúng ta đưa tôi trở lại bãi biển tuyệt đẹp nơi chúng ta đã dành những ngày dài thư giãn dưới nắng.)

To carry something back: mang trả lại

Ví dụ:

 • Please carry back the bottles after finishing them. (Xin hãy mang trả lại chai sau khi uống xong.)

Carry around

To carry (something) around có nghĩa là mang theo.

Ví dụ: 

 • It can be quite tiring to carry around a heavy backpack all day while hiking. (Mang ba lô nặng suốt cả ngày khi leo núi có thể rất mệt mỏi.)

 • He always carries his lucky charm around with him wherever he goes. (Anh ấy luôn mang theo vật may mắn của mình tới bất cứ nơi nào.)

các phrasal verbs carry

Bài tập áp dụng phrasal verbs Carry

Bài 1: Điền Phrasal verbs Cut thích hợp vào chỗ trống: 

 1. The company decided to _____ a market analysis before launching the new product.

 2. He _____ with his work, even though he was feeling tired.

 3. She always _____ a book with her to read during her commute.

 4. I'm sorry, I can't _____ a conversation right now, I'm in a hurry.

 5. He was asked to _____ the instructions clearly to avoid any confusion.

 6. The little boy wanted to _____ his toy car to show his friends.

 7. The waiter offered to _____ the drinks _____  to the table.

 8. I can't believe they're still _____ with that silly argument.

 9. The aroma of freshly baked cookies _____ me _____ to my childhood when my grandma would make them for me.

Bài 2: Chọn đáp án thích hợp

 1. The government hopes to _________ its plans for introducing cable TV.

A. turn out

B. carry out

C. carry on

D. keep on

 1. The crowd were carried ___________ by his passionate speech.

A. out

B. away

C. up

D. about

 1. I try not to let my problems at work carry ___________ into my private life.

A. down

B. out

C. over

D. about

 1. The hospital is carrying __________ tests to find out what's wrong with her.

A. up

B. off

C. down

D. out

 1. I'm sorry for all the interruptions—please, carry ___________ with your story.

A. upon

B. about

C. to

D. on

Đáp án: 

Bài 1: 

 1. Carry out

 2. Carried on

 3. Carries around

 4. Carry on

 5. Carry out

 6. Carry around

 7. Carry/over

 8. Carry on

 9. Carry back

Bài 2: 

 1. B

 2. B

 3. C

 4. D

 5. D

Tổng kết

Trong bài viết trên, tác giả đã giới thiệu các Phrasal verbs Carry thường được sử dụng phổ biến nhất cùng với cách sử dụng và bài tập ứng dụng. Việc học và trau dồi về phrasal verbs sẽ giúp bổ sung vốn từ vựng, tránh lặp từ và cấu trúc, đồng thời giúp ngôn ngữ trở nên tự nhiên hơn. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn đọc sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về phrasal verbs trong tiếng Anh và có thể sử dụng chúng thành thạo trong giao tiếp hàng ngày hay vận dụng trong các bài thi tiếng Anh.


Trích dẫn nguồn tham khảo

"Carry Something over." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/carry-over.

"carry off." Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carry-off.

"carry on." Collins dictionary , www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carry-on.

"carry out." Collins Dictionary , www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carry-out.

"Carry Back." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/carry+back.

"Carry Around." TheFreeDictionary.com, idioms.thefreedictionary.com/carry+around.

0 Bình luận
(0)