Phương pháp phân tích bar chart, graph và pie chart Writing Task 1

Nếu như ở Writing task 2 (nghị luận xã hội) sau bước đọc đề bài là tìm ý thì ở writing task 1 (phân tích biểu đồ) sẽ là bước đọc và phân tích biểu đồ. Thời gian thường được dành cho giai đoạn này là 3 đến 5 phút. Trong bài viết này, tác giả sẽ chỉ rõ cách đọc và phân tích biểu đồ dạng graph (line graph) và chart (pie và bar chart) để tối ưu hóa hiệu quả cho khoảng thời gian này.
Huỳnh Nhân
21/11/2023
phuong phap phan tich bar chart graph va pie chart writing task 1

Tầm quan trọng của việc xác định thông tin trọng yếu (key features) 

Thứ nhất, nếu liệt kê hết tất cả các thông tin trong biểu đồ thì giới hạn thời gian 20 phút là không đủ do số lượng dữ liệu quá nhiều. Thứ hai, trong 4 tiêu chí đánh giá bài Writing Task 1, tiêu chí Task Achievement từ band 4 trở lên nhấn mạnh cần có thông tin trọng yếu (key features)  (minh chứng ở hình dưới):

image-alt

image-alt

image-alt

image-alt

image-alt

Cách đọc biểu đồ

Để đọc biểu đồ hiệu quả nhất, cần xác định được những điều sau: 

Đối tượng phân tích

Đối tượng phân tích thường được thể hiện trong câu hỏi hay dòng chữ lớn trên biểu đồ:

Ví dụ: Đối tượng của biểu đồ đường được gạch dưới cũng như khoanh tròn đỏ.  Ngoài ra cũng cần chú ý các đối tượng trong phần chú thích biểu đồ (đóng khung đỏ) 

The pie charts indicate changes in the proportions of energy produced in a country from 1983 to 2003.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

image-alt

Thời gian biểu đồ

Thời gian của biểu đồ thường được ghi trong câu hỏi. Tùy vào thời gian, có 2 loại biểu đồ như sau:

Loại tĩnh (static) : Thời gian cố định hay không có thời gian 

Ví dụ:

Câu hỏi không có thời gianimage-alt

Câu hỏi có thời gian cố định là 2009image-alt

Loại động (dynamic): Thời gian trải dài, từ quá khứ đến hiện tại, hiện tại đến tương lai, quá khứ đến tương lai hay đều trải dài trong quá khứ 

Câu hỏi có thời gian trải dài trong quá khứimage-alt

Những đặc điểm khác

Ngoài ra, cần xác định những thông tin khác tùy loại biểu đồ như sau:

Biểu đồ đường

Cần xác định trục đứng, trục dọc và đơn vị mỗi trục:

Ví dụ:

image-alt

Trục đứng chỉ distribution of household income as percentage với đơn vị là %

Trục ngang chỉ thời gian với đơn vị là năm

Biểu đồ cột

Cần xác định trục dục, trục ngang, đơn vị của mỗi trục, đối tượng của từng cột (đối với dynamic chart) hay nhóm cột (đối với static chart)

Ví dụ 1:

image-alt

Trục đứng chỉ average amount of waste disposal với đơn vị là million tones

Trục ngang chỉ thời gian với đơn vị là năm

Ngoài ra, có 3 loại cột là landfill, burning và dumping at sea

Ví dụ 2:

image-alt

Trục đứng chỉ  percentage of suveryed British people với đơn vị là %

Trục ngang chỉ housing preferences 

Ngoài ra, có 3 loại cột là Liverpool, London và Manchester cùng 4 nhóm cột là Apartments, terraced houses, detached houses và semi-detached houses. 

Biểu đồ bánh

Cần xác định tên các mảnh bánh 

Ví dụ:

Có 5 mảnh bánh là Hydro, Oil, Nuclear power, Coal và Natural gas. image-alt

Xem thêm: Trọn bộ bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar Chart Band 8

Những thông tin trọng yếu

Điểm cao nhất và điểm thấp nhất

Một trong những chi tiết trọng yếu mà thí sinh IELTS cần ưu tiên đó chính là số liệu lớn nhất và thấp nhất trong bài. Đối với từng dạng bài, những số liệu nêu trên có thể được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau.

Đối với Bar chart, thí sinh sẽ quan sát cột cao nhất và cột thấp nhất

Như trong bar graph trên, thí sinh có thể nhanh chóng nhận thấy rằng cột thấp nhất là cột B và cột cao nhất là cột a, tương đương với số liệu thấp nhất là gần 400 và số liệu cao nhất là 1000.

image-alt

Đối với Graph, số liệu cao nhất sẽ được thể hiện qua điểm nằm ở vị trí cao nhất và số liệu thấp nhất sẽ có thể được quan sát qua điểm ở vị trí thấp nhất.

Như ví dụ ở trên, thí sinh có thể quan sát được rằng đường của castle đạt được điểm cao nhất ở xấp xỉ 45% và đường hiển thị cho zoo thể hiện vị trí thấp nhất xấp xỉ 10%.

image-alt

Cuối cùng, đối với Pie chart thì mảng nào lớn nhất sẽ cho ta biết được số liệu lớn nhất và mảng nhỏ nhất thì sẽ tương đương số liệu nhỏ nhất

image-alt

Qua hình pie chart trên, ta có thể thấy rằng mảng lớn nhất (42%) sẽ thuộc về oil và mảng nhỏ nhất (4%) thuộc về hydropower.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Mẫu ielts writing task 1 Pie Chart Band 7+

Những đặc điểm có thể so sánh

Thông thường, dạng bài writing task 1 sẽ cho chúng ta nhiều số liệu với mục đích xem ta có thể thấy được điểm tương đồng hay có sự khác biệt to lớn nào giữa các số liệu được đề ra hay không. Chẳng hạn như dề bài có thể đưa ra số liệu của ba quốc gia hoặc ba thành phố khác nhau và yêu cầu chúng ta phân tích để thấy sự khác biệt giữa chúng.

Ví dụ trong bar chart trên, ta có thể thấy rằng đề bài cho chúng ta số liệu phần trăm về chi tiêu của chính phủ cho phương tiện giao thông và đường xá trong 4 năm tại 4 thành phố khác nhau. Ở đây chúng ta có thể lấy số liệu từng năm của mỗi thành phố và so sánh xem số liệu phần trăm nào lớn hơn.

image-alt

Tuy nhiên, thí sinh cần phải chọn lọc thông tin để đưa vào so sánh vì không thể so sánh mọi chi tiết được thể hiện trong đề trong thời gian quy định và sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu chí coherence và cohesion do lặp từ và lặp cấu trúc quá nhiều.

Đầu tiên, các thí sinh cần chú ý những điểm tương đồng giữa các các số liệu được cho nếu có. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần tìm thấy những sự khác sau giữa những con số nổi bật trong biểu đồ

image-alt

Qua biểu đồ này chúng ta có thể thấy rằng:

 • Giá thành của khách sạn ở trung tâm giữ nguyên ở mức $300 vào tháng 7 và tháng tám và giữ vị trí cao nhất ở cả tháng 11 và tháng 1 ở mức $400

 •  Giá thành khách sạn ở biển không đổi vào tháng 3 và tháng 1. 

 • Có sự chênh lệch rất lớn giữa giá cả của vùng biển và trung tâm vào những tháng 11, 3 và 1.

Điểm đặc biệt

 • Trong các dạng đề graph và chart của Writing task 1 sẽ thường xuyên xuất hiện những đặc điểm đặc biệt ở nhiều hình thức khác nhau.

image-alt

Chẳng hạn như trong graph này, ta có thể thấy được hai điểm giao nhau giữa các đường của coal và gas cũng như nuclear và hydro. Đây có thể được xét như là hai điểm đặc biệt của biểu đồ này.

Điểm bắt đầu và kết thúc (đối với biểu đồ đường hay cột)

Một trong những đặc điểm thí sinh luyện thi IELTS thường bỏ quên đó chính là việc so sánh điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một biểu đồ đường hoặc cột để cho thấy sự thay đổi theo thời gian của cột hoặc đường đó. Đây là một chi tiết quan trọng cho thấy thí sinh đã quan sát biểu đồ một cách toàn thể.

Về điểm này, thí sinh có thể nói thêm về vị trí của cột hay đường đó đã thay đổi như thế nào:

 • Cột (hoặc đường) đó từ vị trí thứ mấy lên vị trí thứ mấy?

 • Cột (hoặc đường) đó đã tăng lên hoặc hoặc giảm xuống bao nhiêu so với con số ban đầu?

Xu hướng chung của mỗi đối tượng:

 • Đối với những dạng bài cho những biểu đồ nằm ở những mốc thời gian khác nhau, việc cho thấy được sự thay đổi qua từng mốc thời gian đó của từng đối tượng là một yếu tố không thể thiếu trong bài writing task 1.

 • Những sự thay đổi này có thể là sự tăng vọt, sự giảm sút hoặc là sự dao động không nhất định.

 • Trong khi phân tích biểu đồ, thí sinh không nên nói quá chi tiết vào sự thay đổi của tất cả mọi mốc thời gian, thay vào đó chỉ nên chỉ ra xu hướng tổng quát của đối tượng và chỉ đưa ra nhận xét thêm nếu có một sự thay đổi bất ngờ.

image-alt

Chẳng hạn như đối với bar chart này: 

 • Sự thay đổi lớn nhất là đối với cột landfill giảm gần một nửa từ năm 2005 tới 2006 và có xu hướng giảm dần đều ở những năm kế tiếp. 

 • Cột burning có xu hướng tăng dần

 • Cột dumping at sea dao động không tăng lên cao cũng không giảm nhiều

Ví dụ minh hoạ

Line graph:

The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011.

image-alt

 • Khoảng thời gian: từ tháng 1-6

 • Tên 3 loại đường:

 • In person (hỏi trực tiếp)

 • By letter/email (hỏi qua bưu điện/email)

 • By telephone (hỏi bằng điện thoại)

 • Thì sử dụng: các thì quá khứ (in 2011)

Xu hướng chung:

 • Số lượng người hỏi trực tiếp và bằng điện thoại có xu hướng tăng, ngược lại số lượng câu hỏi được gửi qua bưu điện hoặc email có xu hướng giảm

 • Số lượng người hỏi trực tiếp cho thấy sự thay đổi vượt bậc và rõ rệt nhất so với hai phương pháp còn lại

Cách viết overall:

It is clear that visitors to the city made more inquiries in person and via telephone, while letters or emails became less common choice. Also, the number of enquiries in person experienced the most dramatic change among the given methods.

Bar chart

The chart below shows the results of a survey about people’s coffee and tea buying and drinking habits in five Australian cities.

image-alt

 • Đơn vị đo lường: phần trăm

 • Tên các thành phố: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Hobart

 • Tên 3 loại cột:

 • Bought fresh coffee in last 4 weeks (mua cà phê tươi trong 4 tuần qua)

 • Bought instant coffee in last 4 weeks (mua cà phê uống liền trong 4 tuần qua)

 • Went to a cafe for coffee or tea in last 4 weeks (tới quán cà phê để uống cà phê hoặc trà trong 4 tuần qua)

 • Thì sử dụng: các thì quá khứ (the last four weeks)

Xu hướng chung:

 • Thói quen ra quán cà phê để uống cà phê hoặc trà của mọi thành phố đều tương đối cao, trừ Adelaide

 • Ở cả 5 thành phố, phần trăm số người mua ‘’instant coffee’’ luôn cao hơn phần trăm số người mua ‘’fresh coffee’’ ở cả 5 thành phố

Cách viết Overall:

 • In general, going to a cafe to have coffee or tea was the most common habit, except in Adelaide. Additionally, the percentage of people buying instant coffee was always higher than that of those purchasing fresh coffee in all cities.

Pie chart

image-alt

The charts detail the proportion of Australian secondary school graduates who were unemployed, employed or further education in 1980, 1990, and 2000.

 • Đơn vị đo lường: phần trăm

 • Khoảng thời gian: 1980, 1990 và 2000 

 • Tên 3 mảnh bánh

 • Unemployed (thất nghiệp)

 • Employes (có việc)

 • Further education (học cao) 

 • Thì sử dụng: các thì quá khứ 

Xu hướng chung:

 • Tỉ lệ % HS có việc tăng trong khi các loại còn lại giảm trong khoảng thời gian đưa ra. 

Cách viết Overall:

 • Overall, from 1980 to 2000, the proportion of Australian students who were employed grew, while there was a decline in both the proportion of those pursuing higher levels of education and those who were unemployed.

Tổng kết

Việc xác định được những thông tin cần có trong bài sẽ có sức ảnh hưởng to lớn đến khả năng trình bày thông tin một cách rõ ràng và đầy đủ của thí sinh. Thí sinh cần xác định được những thành phần cấu tạo nên một chart hoặc graph và đồng thời phân tích những đặc điểm đáng chú ý như điểm cao nhất, thấp nhất, những điểm có thể so sánh, những điểm đặc biệt, điểm bắt đầu và kết thúc và xu hướng chung của từng đối tượng được thể hiện trong biểu đồ.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM đang miễn phí 5 lượt chấm và chữa bài IELTS Writing Task 1 với IELTS Correct by Chat GPT. Công cụ được cấu hình và bảo trợ chuyên môn bởi ZIM, giúp người học phân tích các lỗi sai, nhận xét và chấm điểm 4 tiêu chí: TR, CC, LR, và GRA theo IELTS Writing Band Descriptors bản cập nhật mới nhất năm 2023. Dùng ngay!


Nguồn: 

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833