Strong và Weak thesis statement trong IELTS Writing Task 2

Bài viết sẽ cung cấp cái nhìn bao quát về Thesis statement và phân tích xem thế nào là Strong hoặc Weak thesis statement, nhằm giúp người đọc có thể viết được những câu luận đề phù hợp cho bài IELTS Writing task 2.
strong va weak thesis statement trong ielts writing task 2

Kỹ năng viết là kỹ năng được đánh giá là kỹ năng khó nhất của bài thi IELTS vì ngoài khả năng ngôn ngữ, người học còn phải thể hiện được khả năng tư duy logic và mạch lạc. Để đạt được tiêu chí về mạch lạc này, điều đầu tiên mà người học cần chú ý là cách viết câu Thesis statement, hay luận đề.

Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn bao quát về Thesis statement và phân tích xem thế nào là Strong (luận đề mạnh) hoặc Weak (luận đề yếu) thesis statement, nhằm giúp người đọc có thể viết được những câu luận đề phù hợp cho bài IELTS Writing Task 2.

Key takeaways

 • Thesis statement (luận đề) là một câu trình bày mục đích trọng tâm của bài văn nghị luận và lập trường của người viết.

 • Strong thesis statement cần các yếu tố: trả lời được câu hỏi đề bài, có quan điểm nhất quán, cụ thể

 • Để không bị mắc phải Weak thesis statement, người viết cần tránh các lỗi sau: câu luận đề không nêu quan điểm hoặc nêu sự thật hiển nhiên, câu luận đề nêu quan điểm quá rộng hoặc mang tính cảm xúc cá nhân.

Thesis statement là gì?

Thesis statement (luận đề) là một câu trình bày mục đích trọng tâm của bài văn nghị luận và lập trường của người viết. Câu Thesis statement sẽ đưa ra được hình dung khái quát nhất về những nội dung hay luận điểm chính mà bài sẽ giải quyết.

Trong IELTS Writing task 2, câu Thesis statement được nêu ở mở bài và được nhắc lại một lần nữa ở kết bài.

Ta có một mở bài ví dụ như sau:

Opinions diverge on whether the youth of society should conform to traditional customs. Personally, while I acknowledge that young people should rightfully have a certain degree of individualism, I still firmly believe that social traditions should be maintained. 

Nếu câu thứ 1 trong mở bài này có nhiệm vụ nêu lại vấn đề của đề bài, thì câu thứ 2 nêu ra những khía cạnh bài sẽ phân tích (tự do cá nhân của người trẻ và việc giữ phong tục truyền thống). Đồng thời, câu thứ 2 cũng nêu ra được quan điểm của tác giả là thiên về ý thứ 2 (giữ phong tục truyền thống) hơn. Vậy trong mở bài này, câu thứ 2 chính là câu Thesis statement.

image-alt

Gợi ý cách Boost kỹ năng và kiến thức nhanh:

Thế nào là một Strong thesis statement?

Tổng hợp từ các nguồn sách về Academic Writing, một strong thesis statement (luận đề mạnh) cho bài thi IELTS Academic cần có những yếu tố cơ bản như sau:

 • Trả lời được câu hỏi đề bài

 • Có quan điểm nhất quán

 • Cụ thể

Trả lời câu hỏi đề bài

Yếu tố đầu tiên để có được một Strong thesis statement là câu luận đề phải trả lời đúng yêu cầu đề bài. 

IELTS Writing task 2 có các dạng đề chính như sau:

 • Dạng Opinion - hỏi người viết đồng tình hay không đồng tình với quan điểm đưa ra trong đề bài

 • Dạng Discussion - yêu cầu người viết bàn luận về 2 quan điểm đề bài đưa ra và đưa ra quan điểm của mình

 • Dạng Advantages-Disadvantages/Positive-Negative development - yêu cầu người viết phân tích mặt lợi-hại của vấn đề

 • Dạng Nguyên nhân-Giải pháp-Vấn đề - yêu cầu người viết phân tích nguyên nhân/hệ quả và đưa ra giải pháp

 • Dạng câu hỏi hỗn hợp - yêu cầu người viết trả lời 2 câu hỏi được đưa ra

Câu Thesis statement đạt được yêu cầu cơ bản khi trả lời đúng vào yêu cầu của dạng bài.

Ví dụ:

 • Đề bài: It is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree?

 • Thesis statement: Personally, I totally disagree with this idea for several reasons.

Có quan điểm nhất quán

Một Strong thesis statement cần phải nêu ra được quan điểm của người viết. Theo cuốn Writing Analytically của tác giả David Rosenwasser, một Strong thesis statement cần nêu ra được một quan điểm có tính tranh luận, đòi hỏi người viết phải phân tích, lập luận cho quan điểm này thay vì đưa ra sự thật hiển nhiên. Quan điểm này cần xuất hiện xuyên suốt trong bài.

Sự khác nhau giữa một bài viết task 1 và task 2 là task 1 chỉ yêu cầu người viết nêu lại hoặc phân tích số liệu những gì được minh họa trong hình, do đó người viết không được nêu quan điểm của mình để giữ tính khách quan cho việc báo cáo số liệu. Trong khi đó, task 2 là bài nghị luận xã hội, người viết phải đưa ra được quan điểm của mình trong bài.

Nếu như câu thesis statement của bài viết chỉ nêu sự thật hiển nhiên hay chỉ nêu lại quan điểm có sẵn của đề bài thì nó chưa hoàn thành được vai trò nêu quan điểm của người viết.

Ví dụ: 

 • Đề bài: It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environments, such as the South Pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

 • Thesis statement: From my point of view, the benefits that this trend offers can hardly justify the potential catastrophic drawbacks that it poses. 

Cụ thể

Một câu luận đề được coi là mạnh nếu nó có thể nêu ra được các khía cạnh vấn đề sẽ được phân tích trong bài. Một thesis statement quá chung chung sẽ không thể thành công trong việc giới thiệu cho người đọc về những nội dung sẽ có trong bài.

Ví dụ:

 • Đề bài: To succeed in a business, one needs to be good at maths. To what extent do you agree or disagree?

 • Thesis statement: Some people argue that maths is an essential skill in order to do well in business. I partly disagree with this notion because although basic maths is required to properly run a business, more complex maths can be outsourced. 

Đặc điểm của Weak thesis statement

Việc viết một câu luận đề mạnh sẽ giúp người viết nâng tầm được bài viết của mình, khiến phần mở đầu và kết luận rõ ràng hơn, điều này rất quan trọng trong yếu tố chấm điểm Task Response và Coherence và Cohesion của task 2.

Vậy người viết sẽ cần phải tránh những lỗi gì khi viết luận đề để không đưa ra một Weak thesis statement (luận đề yếu)?

image-alt

Không nêu quan điểm

Ví dụ: This essay will discuss both of these views.

Mặc dù câu này có nêu được nhiệm vụ sắp được thực hiện trong bài, nhưng nó lại không cho thấy được lập trường của người viết. Để sửa được câu thesis statement này, người viết cần thêm quan điểm của mình ở phía sau

Có thể sửa lại thành: This essay will discuss both of these views and argue in favor of the latter.

Nêu sự thật hiển nhiên thay vì nêu quan điểm

Ví dụ: In my opinion, exercises are good for you.

Tập thể dục chắc chắn là tốt, do đó đây là một sự thật hiển nhiên, không phải là một quan điểm có tính tranh luận để cho vào luận đề. Để sửa câu này, người viết cần phải thêm vào góc độ cá nhân cũng như nêu cụ thể những gì sẽ phân tích trong bài.

Có thể sửa lại như sau: In my opinion, exercises are beneficial insofar as it improves people’s both physical and mental well-being. 

Nêu ra nhận định quá lớn

Ví dụ: This essay will explain the reasons for this issue, as well as propose all the solutions.

Câu luận đề này đang hứa hẹn giải thích tất cả nguyên nhân và đưa ra mọi giải pháp, điều này là không thể thực hiện được, nhất là trong khuôn khổ một bài văn ngắn. Để sửa câu này, người viết chuyển mạo từ “the” thành “some” để nhấn mạnh về tính giới hạn về ý của bài.

Sửa lại thành: This essay will explain some reasons for this issue, as well as propose a number of feasible solutions.

Nêu ra nhận định dựa trên cảm xúc cá nhân

Ví dụ: In my perspective, animal testing is bad for society.

Câu trên đưa ra một quan điểm quá lớn và chung chung “bad for society” mà không cho thấy rõ góc độ cụ thể của quan điểm. Hơn hết, việc sử dụng từ “bad” - một từ mang tính cảm xúc cá nhân thay vì dùng những cách diễn đạt cho thấy một sự lập luận có cơ sở cũng là lí do khiến câu trên là một Weak thesis statement. 

Có thể chữa lại như sau: In my perspective, animal testing poses a number of threats to animal rights.

Luyện tập ứng dụng Thesis statement vào đề bài Writing task 2

Viết mở bài cho các đề bài sau:

 • In today’s world, private companies rather than the government pay for and conduct most scientific research. Do you think the advantages outweigh disadvantages?

 • Some people think students should study the science of food and how to prepare it. Others think students should spend time on important subjects. Discuss both views and give your opinion.

 • Major cities in the world are growing fast, as well as their problems. What are the problems that young people living in those cities are facing?  Suggest some solutions.


Gợi ý trả lời:

 • These days, most scientific studies are financed and carried out by private enterprises instead of governments. In my opinion, the drawbacks of this trend are greater than its benefits.

 • In today’s time, there are many suggestions being made for the study program for students. While some propose that the science and preparation of food should be added, others insist on giving priority to more important subjects. This essay will discuss both these points of view and explain my preference for the latter.  

 • Big cities around the world are facing many problems these days due to their rapid expansion. The following essay will discuss some of the problems that young people in those cities are facing and some potential solutions to those issues.

Tổng kết

Để được band điểm cao trong tiêu chí chấm điểm Task Respond và Coherence and Cohesion, người học phải có được một câu luận đề - Thesis statement, chặt chẽ và có sức tranh luận. Bài viết đã đưa ra khái niệm cũng như phân tích thế nào là strong và weak thesis statement. Hy vọng qua bài viết này, người học có thể hiểu hơn và nắm chắc về cách hình thành một Strong thesis statement.


Tài liệu tham khảo

Virginia Wesleyan University. https://www.vwu.edu/academics/academic-support/learning-center/pdfs/Thesis-Statement.pdf

David Rosenwasser (1996). Writing Analytically, chapter 12. Cengage Learning.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm