Sự khác biệt IELTS Speaking giữa band 6.0 và 8.0 - Tiêu chí Grammar Range and Accuracy

Bài viết này nhằm mục đích đi sâu vào việc phân tích và so sánh sự khác biệt giữa IELTS Speaking Band 6.0 và Band 8.0 trong tiêu chí ngữ pháp, tập trung vào phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp.
su khac biet ielts speaking giua band 60 va 80 tieu chi grammar range and accuracy

Bài viết này nhằm mục đích đi sâu vào việc phân tích và so sánh sự khác biệt giữa IELTS Speaking Band 6.0 và Band 8.0 trong tiêu chí ngữ pháp, tập trung vào phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng và chi tiết hơn về yêu cầu ngữ pháp tại hai mức điểm này, từ đó hỗ trợ người học trong quá trình chuẩn bị và cải thiện kỹ năng thi IELTS Speaking.

Key takeaways

Tầm Quan Trọng của Kỳ Thi IELTS trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa

IELTS là một công cụ đánh giá quan trọng trong bối cảnh toàn cầu hóa, yêu cầu đầu vào của nhiều trường đại học, tổ chức quốc tế, quy trình nhập cư và xin việc làm.

Giới Thiệu Bốn Tiêu Chí Đánh Giá Chính

Kỳ thi IELTS Speaking được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chính:

 • Fluency and Coherence (Độ trôi chảy và sự liên kết)

 • Lexical Resource (Vốn từ vựng)

 • Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp)

 • Pronunciation (Phát âm).

Ngữ pháp giúp thí sinh thể hiện ý tưởng rõ ràng và chính xác.

So Sánh Giữa Band 6.0 và Band 8.0

 • Band 6.0: Sử dụng cấu trúc cơ bản, gặp nhiều lỗi.

 • Band 8.0: Sử dụng linh hoạt, chính xác, ít lỗi, cấu trúc phức tạp.

Cấu Trúc Ngữ Pháp Quan Trọng

 • Câu Điều Kiện: "If I had known, I would have attended."

 • Câu So Sánh Phức: "The more you practice, the better you become."

 • Câu Bị Động: "The report was completed by the team."

 • Câu Đảo Ngữ: "Never have I seen such beauty."

 • Câu Liên Quan Đến Mục Đích: "She studies hard so that she can succeed."

 • Câu Phức Hợp: "Although it was raining, we went hiking."

Giới thiệu các tiêu chí đánh giá trong IELTS Speaking

Trong thời đại của sự toàn cầu hóa và nhu cầu ngày càng tăng về khả năng giao tiếp trong tiếng Anh, kỳ thi IELTS (International English Language Testing System) đã trở thành một trong những công cụ đánh giá quan trọng nhất để đo lường khả năng sử dụng tiếng Anh của người học và người sử dụng tiếng Anh trên toàn thế giới. Hệ thống Kiểm Tra Tiếng Anh Quốc Tế (IELTS) là một kỳ thi được công nhận rộng rãi được thiết kế để đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh của người học không phải là người bản xứ. Nó bao gồm bốn tiêu chí đánh giá:

 • Fluency and Coherence

 • Lexical Resource

 • Grammar Range and Accuracy

 • Pronunciation

Để hiểu rõ hơn tổng quan cả 4 tiêu chí, người học có thể xem viết: IELTS Speaking Band Descriptors: 4 tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking

Trong IELTS, phần thi Speaking không chỉ đánh giá khả năng giao tiếp mà còn đặc biệt chú trọng vào sự sử dụng đúng và linh hoạt của ngữ pháp.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đạt được điểm số cao trong phần thi Speaking của IELTS là khả năng sử dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt. Điều này đặc biệt quan trọng khi so sánh giữa hai mức điểm khác nhau, như Band 6.0 và Band 8.0.

Bài viết này nhằm mục đích đi sâu vào việc phân tích và so sánh sự khác biệt giữa IELTS Speaking Band 6.0 và Band 8.0 trong tiêu chí ngữ pháp, tập trung vào phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp một cái nhìn rõ ràng và chi tiết hơn về yêu cầu ngữ pháp tại hai mức điểm này, từ đó hỗ trợ người học trong quá trình chuẩn bị và cải thiện kỹ năng thi IELTS Speaking.

1. Định nghĩa về Ngữ Pháp trong Kỳ Thi IELTS

Ngữ pháp trong kỳ thi IELTS không chỉ là việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác, mà còn bao gồm khả năng linh hoạt và tự nhiên trong việc áp dụng ngữ pháp vào các tình huống giao tiếp thực tế. Điều này đòi hỏi từ người nói không chỉ biết cách sử dụng các thì và cấu trúc câu phức một cách chính xác, mà còn cần hiểu rõ về từ loại và cách sắp xếp từ để truyền đạt ý nghĩa một cách hiệu quả.

Trong IELTS Speaking, việc sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và tự nhiên là yếu tố quan trọng nhằm thể hiện khả năng giao tiếp của thí sinh trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Không chỉ là việc biết sử dụng ngữ pháp một cách đúng đắn, mà còn là khả năng thích ứng và phản ứng nhanh chóng với các tình huống và câu hỏi đặt ra từ người đối thoại.

Để có thể sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và tự nhiên, thí sinh cần có kiến thức vững vàng về các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, nhưng đồng thời cũng cần biết cách áp dụng chúng vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Điều này đòi hỏi không chỉ việc biết "cách nói" mà còn phải hiểu "tại sao nói như vậy" và "khi nào nên nói như vậy".

Thí dụ, việc sử dụng một cấu trúc ngữ pháp phức tạp như câu phức có thể làm cho diễn đạt trở nên mạch lạc hơn và phong phú hơn so với việc sử dụng các câu đơn giản. Tuy nhiên, sử dụng câu phức một cách linh hoạt và tự nhiên đòi hỏi thí sinh phải hiểu rõ ý nghĩa của câu và biết cách điều chỉnh ngữ pháp sao cho phù hợp với ngữ cảnh và mục đích truyền đạt.

2. Phạm Vi và Độ Chính Xác của Ngữ Pháp trong Speaking Band 6.0 và Band 8.0

Phạm Vi của Ngữ Pháp

Ở mức Band 6.0, người nói thường sử dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản một cách đúng đắn. Họ có khả năng sử dụng các thì và cấu trúc câu phổ biến như hiện tại đơn, quá khứ đơn và tương lai đơn. Tuy nhiên, phạm vi của ngữ pháp thường hạn chế và không đa dạng. Thí sinh có thể biết sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản, nhưng thường gặp khó khăn khi áp dụng chúng vào các tình huống giao tiếp thực tế.

Ở mức Band 8.0, người nói thể hiện khả năng sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và đa dạng. Họ không chỉ sử dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản mà còn thể hiện sự thành thạo trong sử dụng các cấu trúc phức tạp và đa dạng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Người nói ở mức này có khả năng chuyển đổi giữa các thì và cấu trúc câu một cách tự nhiên và linh hoạt.

Xét ví dụ sau

Question: "Do you like reading books?"

Band 6.0 Response: "Yes, I like reading books. I usually read novels or magazines in my free time. I think reading is a good way to relax and learn new things."

Vâng, tôi thích đọc sách. Tôi thường đọc tiểu thuyết hoặc tạp chí vào thời gian rảnh. Tôi nghĩ rằng đọc sách là một cách tốt để thư giãn và học hỏi những điều mới.

Band 8.0 Response: "Yes, I absolutely love reading books. I find it to be not only an enjoyable pastime but also a valuable way to expand my knowledge and understanding of the world. I usually gravitate towards novels, particularly those in the mystery and fantasy genres, as I find them to be both entertaining and thought-provoking. Additionally, I often delve into non-fiction books, such as biographies or books about science and history, to broaden my perspectives and gain insights into various subjects. Overall, I believe that reading is an enriching experience that offers endless opportunities for learning and personal growth."
Vâng, tôi thực sự yêu thích đọc sách. Tôi thấy việc đọc không chỉ là một sở thích thú vị mà còn là một cách quý giá để mở rộng kiến thức và hiểu biết về thế giới. Tôi thường bị cuốn hút bởi tiểu thuyết, đặc biệt là những cuốn thuộc thể loại trinh thám và kỳ ảo, vì chúng vừa mang tính giải trí vừa kích thích tư duy. Ngoài ra, tôi thường xuyên đọc sách phi hư cấu, như tiểu sử hoặc sách về khoa học và lịch sử, để mở rộng quan điểm và thu nhận kiến thức về các chủ đề khác nhau. Nói chung, tôi tin rằng đọc sách là một trải nghiệm phong phú, mang lại vô số cơ hội học hỏi và phát triển cá nhân.

Band 6.0:

Cấu Trúc Ngữ Pháp:

 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp cơ bản và đơn giản như "I like reading books."

 • Thí sinh thể hiện ý kiến một cách trực tiếp và rõ ràng, không có sự phức tạp trong cấu trúc câu.

Câu Phức:

 • Thí sinh không sử dụng các câu phức, thay vào đó chọn các câu đơn giản để diễn đạt ý kiến.

 • Ý kiến được trình bày một cách súc tích và không có sự phong phú trong diễn đạt.

Band 8.0:

Cấu Trúc Ngữ Pháp:

 • Sử dụng cấu trúc ngữ pháp đa dạng và phức tạp hơn như "I absolutely love reading books."

 • Thí sinh sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phong phú và linh hoạt để diễn đạt ý kiến một cách chi tiết và sâu sắc hơn.

Câu Phức:

 • Thí sinh sử dụng nhiều câu phức để mở rộng ý kiến và trình bày ý một cách phong phú và đa chiều.

 • Ý kiến được liên kết và phát triển một cách logic và mạch lạc, tạo ra một trình bày tổng thể đồng nhất và sâu sắc hơn.

Độ Chính Xác của Ngữ Pháp:

Mặc dù người nói ở mức Band 6.0 có khả năng sử dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản một cách đúng đắn, nhưng thường xuyên xuất hiện một số sai sót nhỏ. Các lỗi ngữ pháp thường là những sai sót đơn giản như lỗi cấu trúc câu, lỗi về từ loại hoặc lỗi về thời gian. Sự hạn chế về phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp có thể làm giảm tính linh hoạt và sự tự tin trong giao tiếp của thí sinh.

Điểm đặc biệt của người nói ở mức Band 8.0 là độ chính xác cao trong việc sử dụng ngữ pháp. Họ hiểu rõ và sử dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt, với ít hoặc không có lỗi ngữ pháp. Sự tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ phản ánh sự thành thạo và sự tự tin trong giao tiếp của họ.

Xét ví dụ sau:

Ví dụ về Phần Bài Nói IELTS Speaking Band 6.0 và Band 8.0

Chủ Đề: Travel Câu Hỏi: "Do you enjoy traveling?"

Band 6.0

"Yes, I enjoy traveling. I go to many places with my family. Last summer, we went to the beach. It was very fun. We play in the sand and swim in the sea. I like go to the beach because it is beautiful and relaxing. I also like go to the mountains. We go camping and hiking. It is good exercise. I like nature and take photos. We go on holiday every year."

Vâng, tôi thích du lịch. Tôi đi nhiều nơi cùng gia đình. Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đi biển. Thật là vui. Chúng tôi chơi đùa trên cát và bơi lội trong biển. Tôi thích đi biển vì nó đẹp và thư giãn. Tôi cũng thích đi núi. Chúng tôi cắm trại và đi bộ đường dài. Đó là một bài tập thể dục tốt. Tôi thích thiên nhiên và chụp ảnh. Chúng tôi đi nghỉ mát hàng năm.

Band 8.0

"Absolutely, I am passionate about traveling. Exploring new destinations allows me to immerse myself in different cultures and broaden my horizons. One memorable trip was when I visited Japan last year. Not only did I marvel at the stunning temples and vibrant city life in Tokyo, but I also had the opportunity to experience the tranquility of Kyoto's traditional tea houses and gardens. Additionally, I enjoy embarking on outdoor adventures such as trekking through the Himalayas or diving in the Great Barrier Reef. These experiences not only provide exhilarating challenges but also foster a deeper appreciation for the natural world. Overall, traveling is not just a hobby for me; it's a transformative journey that enriches my life in countless ways."

Chắc chắn rồi, tôi đam mê du lịch. Khám phá những điểm đến mới cho phép tôi đắm mình vào các nền văn hóa khác nhau và mở rộng tầm nhìn của mình. Một chuyến đi đáng nhớ là khi tôi đến thăm Nhật Bản vào năm ngoái. Tôi không chỉ ngỡ ngàng trước những ngôi đền tuyệt đẹp và cuộc sống sôi động ở Tokyo, mà còn có cơ hội trải nghiệm sự tĩnh lặng của các trà thất và khu vườn truyền thống ở Kyoto. Thêm vào đó, tôi thích tham gia vào các cuộc phiêu lưu ngoài trời như trekking qua dãy Himalaya hoặc lặn biển ở Rạn san hô Great Barrier. Những trải nghiệm này không chỉ mang lại những thử thách đầy hứng khởi mà còn giúp tôi trân trọng sâu sắc hơn về thế giới tự nhiên. Tóm lại, du lịch không chỉ là sở thích đối với tôi; đó là một hành trình biến đổi làm phong phú cuộc sống của tôi theo nhiều cách đếm không xuể.

Độ Chính Xác Ngữ Pháp (Band 6.0):

Có một số lỗi ngữ pháp như lỗi về thì ("I like go") và lỗi về cấu trúc câu ("We play in the sand and swim in the sea").

Độ Chính Xác Ngữ Pháp (Band 8.0):

Không có lỗi ngữ pháp rõ ràng. Người nói diễn đạt ý kiến một cách chính xác và tự tin, không gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ.

3. Liên Kết giữa Phạm Vi và Độ Chính Xác của Ngữ Pháp với Điểm Số trong IELTS Speaking

Phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp đều đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được điểm số cao trong phần thi Speaking của IELTS. Sự sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và chính xác không chỉ giúp người nói truyền đạt ý định của mình một cách hiệu quả mà còn là một yếu tố quan trọng được giám khảo đánh giá khi xác định điểm số của thí sinh.

Bằng cách nắm vững và hiểu rõ các yêu cầu về phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp tại các band điểm khác nhau, người học có thể phát triển và cải thiện kỹ năng ngữ pháp của mình một cách hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và đạt được kết quả mong muốn trong kỳ thi IELTS Speaking.

Các cấu trúc ngữ pháp cần biết trong IELTS Speaking

Các cấu trúc ngữ pháp cần biết trong IELTS Speaking

1. Câu điều kiện

Câu điều kiện, hay còn gọi là mệnh đề "if", là các mệnh đề phụ được sử dụng để biểu thị một điều kiện và hậu quả tiềm ẩn của nó. Chúng là công cụ quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh, với các loại khác nhau như điều kiện không, điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3. Những loại câu điều kiện này phục vụ cho việc mô tả các tình huống giả định, diễn đạt các khả năng và truyền đạt mối quan hệ giữa các sự kiện hoặc hành động.

Để hiểu rõ hơn về các cấu trúc và cách dùng câu điều kiện, người học thể đọc thêm bài viết: Các câu điều kiện | Công thức, cách dùng & ví dụ chi tiết

 • Ví dụ: If I had studied harder, I would have passed the exam.(Nếu tôi học chăm chỉ hơn thì tôi đã vượt qua kỳ thi.) ( câu điều kiện loại 3)

 • Phân tích:

  • "If I had studied harder" là mệnh đề điều kiện.

  • "I would have passed the exam" là mệnh đề kết quả.

  • Cấu trúc này diễn tả một điều kiện không thực tế ở quá khứ và kết quả tương ứng nếu điều kiện đó đã xảy ra.

2. Câu so sánh phức (Complex Comparative Sentences)

 • Ví dụ: The more you practice, the better your English will become. (Bạn càng thực hành nhiều, tiếng Anh của bạn sẽ càng trở nên tốt hơn.)

 • Phân tích:

  • "The more you practice" là phần so sánh.

  • "The better your English will become" là phần kết quả.

  • Cấu trúc này so sánh mức độ hoặc số lượng của hai sự vật hoặc hành động và diễn tả một mối quan hệ tương quan giữa chúng.

3. Câu bị động (Passive Voice)

Câu bị động là một dạng cấu trúc ngữ pháp trong đó chủ thể của câu không phải là người thực hiện hành động mà là người hoặc vật chịu hành động. Câu bị động thường được tạo thành bằng cách sử dụng dạng bị động của động từ "to be" (am/is/are/was/were) kết hợp với quá khứ phân từ của động từ chính.

 • Ví dụ: The new law was introduced to reduce pollution. (luật mới được đưa ra để giảm ô nhiễm.)

 • Phân tích:

  • "The new law" là chủ từ.

  • "Was introduced" là động từ bị động.

  • Cấu trúc này diễn tả hành động của động từ lên chủ thể, chủ yếu nhấn mạnh vào hành động chứ không phải người thực hiện hành động.

4. Câu đảo ngữ (Inversion)

Câu đảo ngữ là một cấu trúc ngữ pháp trong đó thứ tự thông thường của chủ từ và động từ trong câu được đảo ngược để làm nổi bật một ý kiến hoặc một sự so sánh. Thường xuất hiện trong các trường hợp như phủ định, câu điều kiện loại 3, câu mệnh lệnh phủ định và một số trường hợp khác. Câu đảo ngữ thường được tạo thành bằng cách di chuyển động từ trợ động từ (như "do," "does," "did," "is," "are," "was," "were") lên phía trước của chủ từ trong câu.

Cấu trúc chung: [Động từ trợ động từ] + [Chủ từ] + [Tính từ / Phó từ] + [Nội dung còn lại của câu].

 • Ví dụ: Not only did he finish the project on time, but he also exceeded expectations. (Anh ấy không chỉ hoàn thành dự án đúng thời hạn mà còn vượt quá sự mong đợi.)

 • Phân tích:

  • "Not only did he finish the project on time" là một phần của câu đảo ngữ.

  • "But he also exceeded expectations" là phần còn lại của câu.

  • Cấu trúc này đảo ngược thứ tự của chủ từ và động từ để làm nổi bật một ý kiến hoặc một sự so sánh.

5. Câu liên quan đến mục đích (Purpose Clauses)

Câu liên quan đến mục đích được sử dụng để diễn đạt mục đích hoặc lý do của một hành động trong mệnh đề chính.

Thường bắt đầu bằng các liên từ như "so that," "in order that," "in order to," "to," "for,"...Câu liên quan đến mục đích thường bắt đầu bằng một mệnh đề phụ (purpose clause), sau đó là mệnh đề chính (main clause).

Cấu trúc chung: [Mệnh đề phụ] + [mệnh đề chính].

 • Ví dụ: I took a language course so that I could improve my communication skills. (Tôi đã tham gia một khóa học ngôn ngữ để có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.)

 • Phân tích:

  • "So that I could improve my communication skills" là mệnh đề liên quan đến mục đích.

  • Câu này diễn tả mục đích hoặc lý do của hành động trong mệnh đề chính (I took a language course).

6. Câu phức hợp (Complex Sentences)

Câu phức hợp là một cấu trúc câu bao gồm ít nhất hai mệnh đề, một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ có thể là mệnh đề quan hệ, mệnh đề mục đích, mệnh đề điều kiện, hoặc mệnh đề thời gian, và chúng liên kết với mệnh đề chính để diễn đạt ý nghĩa phức tạp hơn.Câu phức hợp bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ.

Mệnh đề phụ có thể được nối với mệnh đề chính bằng các liên từ như "although," "because," "since," "when," "if,"...

 • Ví dụ: Although he was tired, he decided to finish the project. (Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn quyết định hoàn thành dự án.)

 • Phân tích:

  • "Although he was tired" là mệnh đề phụ.

  • "He decided to finish the project" là mệnh đề chính.

  • Câu này kết hợp hai hoặc nhiều mệnh đề để diễn đạt một ý kiến phức tạp.

Tổng kết

Trong kỳ thi IELTS Speaking, sự sử dụng ngữ pháp một cách chính xác và linh hoạt là một yếu tố quan trọng để đạt điểm số cao. Các cấu trúc ngữ pháp như câu điều kiện, câu so sánh phức, câu bị động, câu đảo ngữ, câu giả định, câu liên quan đến mục đích và câu phức hợp là những công cụ quan trọng giúp người nói diễn đạt ý kiến một cách chính xác và mạch lạc.

Bài viết này đã phân tích sâu hơn về sự khác biệt giữa IELTS Speaking Band 6.0 và Band 8.0 trong tiêu chí ngữ pháp, tập trung vào phạm vi và độ chính xác của ngữ pháp. Bằng cách hiểu rõ hơn về yêu cầu và kỹ năng cần thiết tại hai mức điểm này, người học có thể chuẩn bị và cải thiện kỹ năng của mình một cách hiệu quả, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và đạt được kết quả cao trong kỳ thi IELTS Speaking.

Việc nắm vững và thực hành sử dụng các cấu trúc ngữ pháp này trong các bài nói thực hành sẽ giúp người học cảm thấy tự tin hơn khi tham gia vào phần thi Speaking của kỳ thi IELTS. Đồng thời, việc luyện tập và cải thiện ngữ pháp cũng sẽ giúp người học phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách toàn diện và hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Tham khảo thêm:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu