Writing - Unit 6 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 72 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Writing - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 72 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 10 Unit 6.
ZIM Academy
07/08/2023
writing unit 6 tieng anh 10 global success trang 72 tap 1

Writing about jobs for men and women

1. Choose suitable information from the box below to complete the table.

The surgeon’s job

Main responsibilities

Main qualities

A. Performing operations on patients

D. Welcoming and serving customers

F. Making important decisions about patients’ health and safety

B. Medical knowledge

C. Physical and mental health

E. Good persuasion skills

G. Excellent eyesight and skilful hands

H. Good teamwork and communication skills

  • Cột “responsibilities” là những trách nhiệm đối với bên ngoài (bệnh nhân, khách hàng, v.v.)

  • Cột “qualities” là những gì bác sĩ cần có (chuyên môn, sức khỏe, kỹ năng, v.v.)

2. Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you.

Yes, I believe both men and women can excel in the surgeon's job for some reasons. Men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge. Medical education and training are open to both genders, and there is no inherent difference in their ability to grasp and apply medical knowledge effectively. Both can pursue the required qualifications to become skilled surgeons.

(Có, tôi nghĩ cả nam giới và nữ giới đều có thể giỏi công việc bác sĩ phẫu thuật vì vài lý do. Nam và nữ đều có khả năng học và áp dụng các kiến thức y khoa. Giáo dục và đào tạo y khoa luôn mở cửa cho cả 2 giới, và không có một điểm khác biệt nào trong khả năng tiếp thu và vận dụng các kiến thức y khoa một cách hiệu quả cả. Cả 2 giới đều có thể cố gắng đạt được bằng cấp cần thiết để trở thành các bác sĩ phẫu thuật giỏi.)

3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon’s job. Use these guiding questions to help you.

The surgeon's job is a profession that has traditionally been dominated by men. Surgeons are medical professionals responsible for performing surgical procedures to treat injuries, diseases, and various medical conditions. Their main responsibilities include diagnosing patients, planning and executing surgeries, and providing post-operative care. Surgeons must possess several essential qualities, such as strong analytical skills, attention to detail, excellent hand-eye coordination, and the ability to handle high-pressure situations. They must also have a profound understanding of medical principles and keep up with the latest advancements in the field. Both men and women can excel in this profession, as it primarily depends on one's dedication, skill, and expertise rather than gender. Having both male and female surgeons brings diversity of perspectives and experiences to the medical field, leading to better patient care and improved outcomes, making it highly beneficial for society.

(Nghề bác sĩ phẫu thuật là một nghề thường là nam giới chiếm ưu thế. Bác sĩ phẫu thuật là những chuyên gia y tế có trách nhiệm thực hiện các ca phẫu thuật để điều trị chấn thương, bệnh tật và các tình trạng y tế khác. Các trách nhiệm chính của họ bao gồm chẩn đoán bệnh nhân, lập kế hoạch và thực hiện phẫu thuật, cùng với việc cung cấp chăm sóc sau phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật cần có nhiều phẩm chất quan trọng như khả năng phân tích mạnh mẽ, chú ý đến chi tiết, tinh tế trong việc điều chỉnh tay mắt, và khả năng làm việc trong tình huống áp lực cao. Họ cũng phải có hiểu biết sâu sắc về nguyên tắc y học và cập nhật với các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này. Cả nam và nữ đều có thể xuất sắc trong nghề này, vì thành công của một bác sĩ phẫu thuật chủ yếu phụ thuộc vào sự tận tâm, kỹ năng và chuyên môn thay vì giới tính. Có cả nam và nữ bác sĩ phẫu thuật mang đến sự đa dạng về quan điểm và kinh nghiệm cho lĩnh vực y tế, dẫn đến việc chăm sóc bệnh nhân tốt hơn và cải thiện kết quả điều trị, điều này rất có lợi cho xã hội.)

Xem thêm:

Xem thêm:

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 6: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Huỳnh Phương Nhi

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833