Writing - Unit 4 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 48 - 49)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 48 - 49). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 4.
ZIM Academy
09/07/2023
writing unit 4 tieng anh 11 global success trang 48 49

1. Read the following proposal and match the headings (1-4) with the paragraphs (A-D).

1. Details about the event

 • Đáp án: B

 • Vị trị thông tin: The event will take place in the school stadium. It will start at 9 a.m. and will last for three hours. The event will be hosted by grade 11 students, who will make all the arrangements for the activities. These will include Vietnamese traditional games such as bamboo dancing, tug of war, and stilt walking.

 • Giải thích: đoạn này bao gồm khá nhiều thông tin chi tiết về sự kiện như giờ giấc, người thực hiện, các hoạt động bao gồm trong chương trình.

2. Conclusion

 • Đáp án: D

 • Vị trị thông tin: ​​We really hope you will consider this proposal as we think that it will be beneficial to both local students and guests.

 • Giải thích: kết luận của một bản đề xuất kế hoạch nên là một câu kêu gọi hành động, ở đây chính là đoạn thông tin được trích trên.

3. Introduction

 • Đáp án: A

 • Vị trị thông tin: Next month, a group of students from ASEAN countries will visit our school. We put out a call for ideas for activities to welcome our guests. One of the best ideas is holding a Vietnamese Traditional Games Festival.

 • Giải thích: đoạn văn A mang tính giới thiệu là bởi vì nội dung của đoạn trích trên xoay quanh việc nêu ra tình hình sẽ có một đoàn học sinh trao đổi ghé thăm và phần đề xuất ý tưởng giao lưu.

4. Goals and benefits

 • Đáp án: C

 • Vị trị thông tin: The event will help our guests learn about our culture by watching and playing Vietnamese traditional games. Taking part in fun games is also the best way to break the ice, make friends and create bonds with people.

 • Giải thích: đoạn trích bắt đầu với câu “this event will help” (sự kiện này sẽ giúp), dấu hiện nhận biết thông tin sắp đưa ra sẽ liên quan đến lợi ích.

2. Work in groups. You want to propose an ASEAN poster making event to welcome a group of ASEAN students. Discuss and add more ideas to the following notes

Gợi ý câu trả lời:

Topic: ASEAN Unity in Diversity

Place: School's main hall

Time: 2 PM

Duration: 3 hours

Participants: Students from all grades, ASEAN exchange students, art teachers

Activities:

 • Introduction of ASEAN countries by exchange students

 • Poster making session

 • Poster presentation by each group

 • Awarding the best poster

Goals:

 • Promote awareness and understanding of ASEAN cultures

 • Enhance creativity and teamwork among students

 • Foster a sense of unity and respect for cultural diversity

Benefits:

 • Participants will deepen their understanding of ASEAN cultures.

 • It's a great chance for students to express their creativity.

 • This event encourages collaboration and teamwork.

 • It's a fun way to welcome ASEAN exchange students.

Dịch nghĩa:

Chủ đề: ASEAN đoàn kết trong đa dạng văn hóa

Địa điểm: Hội trường chính của trường

Thời gian: 14:00

Thời lượng: 3 giờ

Đối tượng tham gia: Học sinh các lớp, học sinh trao đổi ASEAN, giáo viên mỹ thuật

Các hoạt động:

 • Sinh viên trao đổi giới thiệu các nước ASEAN

 • Buổi làm poster

 • Trình bày poster của từng nhóm

 • Trao giải cho poster đẹp nhất

Mục tiêu:

 • Thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về các nền văn hóa ASEAN

 • Nâng cao tính sáng tạo và tinh thần đồng đội của học sinh

 • Nuôi dưỡng ý thức thống nhất và tôn trọng sự đa dạng văn hóa

Những lợi ích:

 • Những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn về các nền văn hóa ASEAN.

 • Đây là cơ hội tuyệt vời để học sinh thể hiện sự sáng tạo của mình.

 • Sự kiện này khuyến khích sự hợp tác và làm việc theo nhóm.

 • Đây là một cách thú vị để chào đón sinh viên trao đổi ASEAN.

3. Write a proposal (120-150 words) about a welcome event. Use the suggested ideas in 2, the sample in 1, and the outline below to help you.

Gợi ý câu trả lời:

Title: ASEAN Unity in Diversity Poster-Making Event

To: School Principal

Date: July 26, 2023

Prepared by: Student Council

Introduction:

We, the members of the Student Council, propose to organize a welcome event titled "ASEAN Unity in Diversity Poster-Making Event" for our upcoming ASEAN exchange students.

Details about the Event:

This event will take place in the school's main hall at 2 PM and will run for approximately 3 hours. The participants will include students from all grades, exchange students, and our art teachers. The activities will include an introduction of ASEAN countries by exchange students, a poster-making session, a poster presentation by each group, and the awarding of the best poster.

Goals and Benefits:

The primary goal of this event is to promote awareness and understanding of ASEAN cultures among the students, while enhancing their creativity and teamwork. It's also a unique and fun way to welcome our exchange students.

Conclusion:

We believe that this event will not only be educational but will also be a great bonding experience for all students involved. We kindly request your approval to proceed with the necessary arrangements.

Dịch nghĩa:

Tiêu đề: Sự kiện làm áp phích đoàn kết trong đa dạng văn hóa ASEAN

Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường

Ngày: 26 tháng 7 năm 2023

Chuẩn bị bởi: Hội học sinh

Giới thiệu:

Chúng em, các thành viên của Hội đồng sinh viên, đề xuất tổ chức một sự kiện chào mừng mang tên "Sự kiện làm áp phích thống nhất ASEAN trong sự đa dạng văn hóa" cho các sinh viên trao đổi ASEAN sắp tới của chúng em.

Thông tin chi tiết về Sự kiện:

Sự kiện này sẽ diễn ra tại hội trường chính của trường lúc 2 giờ chiều và sẽ diễn ra trong khoảng 3 giờ. Người tham gia sẽ bao gồm học sinh từ tất cả các lớp, học sinh trao đổi và giáo viên mỹ thuật. Các hoạt động sẽ bao gồm phần giới thiệu về các nước ASEAN của các sinh viên trao đổi, phiên làm áp phích, trình bày áp phích của mỗi nhóm và trao giải cho áp phích xuất sắc nhất.

Mục tiêu và lợi ích:

Mục tiêu chính của sự kiện này là nâng cao nhận thức và hiểu biết về các nền văn hóa ASEAN trong sinh viên, đồng thời nâng cao khả năng sáng tạo và tinh thần đồng đội. Đó cũng là một cách độc đáo và thú vị để chào đón sinh viên trao đổi của chúng em.

Phần kết luận:

Chúng em tin rằng sự kiện này sẽ không chỉ mang tính giáo dục mà còn là một trải nghiệm gắn kết tuyệt vời cho tất cả học sinh tham gia. Chúng em mong nhận được sự chấp thuận của nhà trường để tiến hành các công tác chuẩn bị cần thiết.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 4: Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 11 Unit 4 communication and culture

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu