Download tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Agree/ Disagree

Trong IELTS Writing Task 2, Agree/ Disagree là một dạng đề mở, cho phép thí sinh trình bày quan điểm cá nhân của mình về một vấn đề, hiện tượng đã được nêu ra trước đó ở đề bài. Dạng đề này gồm 2 loại chính: có yếu tố so sánh (hơn hoặc hơn nhất) và không có yếu tố so sánh (một phần hoặc nhiều phần).

Tham gia cộng đồng ZIM IELTS để thảo luận về nội dung bài viết này với tác giả.

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

Điều cần lưu ý khi làm dạng Agree/Disagree

Mặc dù thường hay gặp trong đề thi IELTS chính thức nhưng Agree/ Disagree được đánh giá là dạng đề khó để đạt band 6.0 ở tiêu chí Task Response. Không giống với dạng bài Pros/Cons, thí sinh đã có sẵn định hướng, tập trung chỉ ra thuận lợi hoặc bất lợi của một vấn đề hay hiện tượng nêu ra trong đề bài. Với tính chất mở của dạng Agree/ Disagree, thí sinh phải tự định hướng, phát triển ý sao cho vẫn đảm bảo các tiêu chí trong đề bài nên các bài viết thường dễ lạc đề và lan man. Vì thế, nhiều thí sinh đưa ra rất nhiều ý kiến nhưng khi kết luận không trả lời được câu hỏi: “Bạn có đồng ý với ý kiến trên hay không?”

Tin tuyển dụng
ZIM đang tuyển 1000 Giảng viên tiếng Anh Xem thêm

Bộ tài liệu tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 2 dạng Agree/ Disagree dưới đây do chính giáo viên tại ZIM biên soạn sẽ giúp bạn đọc mở rộng khả năng lập luận, phát triển ý, trau dồi vốn từ vựng theo chủ đề và cải thiện tiêu chí Task Response ở dạng đề này.

Tải tài liệu (1.9MB)

 Xem thêm

Tư vấn và giải đáp chương trình học