15 idioms về sự nghiệp trong IELTS Speaking và bài tập thực hành

Trong IELTS Speaking, để đạt band 6-7 tiêu chí chấm thi Khả năng sử dụng từ ngữ (Lexical Resource), thí sinh có thể cần phải sử dụng những từ vựng ít thông dụng. Do vậy, việc thí sinh trang bị cho mình những kiến thức liên quan đến từ vựng, collocations, và idioms là điều không thể thiếu khi muốn ghi điểm ở tiêu chí chấm thi này.
An Trịnh
12/10/2022
15 idioms ve su nghiep trong ielts speaking va bai tap thuc hanh

Bài viết dưới đây tác giả giới thiệu 15 Idioms về sự nghiệp để thí sinh có thể sử dụng trong phần thi Speaking. Đây là những idioms có tính ứng dụng cao, được giải thích và có ví dụ đi kèm chi tiết.

Idioms về sự nghiệp (one man’s career)  

 • At bottom of the career ladder 

Meaning: in a low position in a work organisation or hierarchy (ở một vị trí thấp trong một tổ chức công việc hoặc hệ thống phân cấp). 

Example: Today's science system puts Ph.D. candidates at the bottom of the academic career ladder with no clear or unified legal and social status. (Hệ thống khoa học ngày nay đặt ứng viên Phd. ở cuối bậc thang sự nghiệp học tập mà không có địa vị xã hội và pháp lý rõ ràng hoặc thống nhất). 

 • A dead - end job 

Meaning: job without a good future (Cụm từ diễn tả về công việc không có tương lai tốt) .

Example: Despite having a degree in journalism, he got stuck in a dead-end job at an insurance company. (Mặc dù có bằng báo chí, anh ta vẫn mắc kẹt trong một công việc bế tắc tại một công ty bảo hiểm). 

 • Run-of-the-mill 

Meaning: boring, routine (nhàm chán, thói quen). 

Example: The event is not just a run-of-the-mill conference. (Sự kiện này không chỉ là một hội nghị nhàm chán).

 • Get out of a rut 

Meaning: escape from a monotonous, boring situation (thoát khỏi tình trạng, trạng thán chán nản, đơn điệu, nhàm chán). 

Example: I was in a rut and couldn’t get out of it. (Tôi đang ở trong một trạng thái chán nản và không thể thoát ra khỏi nó.) .

 • Pull out all the stops 

Meaning: made a great effort to do something well. (đã rất nỗ lực để làm tốt điều gì đó). 

Example: They pulled out all the stops for their daughter's wedding. (Họ đã rất nỗ lực cố gắng cho đám cưới của con gái họ.).

 • Get the sack  

Meaning: was dismissed from his job (also be given the sack) (đã bị sa thải khỏi công việc của anh ấy/ cô ấy). 

Example: I’ll get the sack if I arrive at the office late! (Tôi sẽ bị sa thải nếu tôi đến văn phòng muộn!)

 • Step in to sb’s shoes

Meaning: to take someone's place, often by doing the job they have just left (để thay thế vị trí của ai đó, thường bằng cách làm công việc mà họ vừa rời đi). 

Example: Who do you think will step into Sarah's shoes when she goes? (Bạn nghĩ ai sẽ thay thế Sarah khi cô ấy đi?)

 • Rush/run sb off their feet

Meaning: to cause someone to be very busy (khiến ai đó rất bận rộn).

Example: I've been rushed off my feet all morning. (tôi đã bận rộn cả sáng nay). 

 • Had his work cut out 

Meaning: had something very difficult to do (có một việc gì đó rất khó để làm)

Example: She'll really have her work cut out to finish all those reports by the end of the week. (Cô ấy thực sự sẽ phải hoàn thành công việc của mình để hoàn thành tất cả các báo cáo đó vào cuối tuần).

 • Up-and-coming 

Meaning: becoming more and more successful (ngày càng thành công hơn)

Example: Tatiana is an up-and-coming young actress. (Tatiana là một nữ diễn viên trẻ đang ngày càng thành công).

 • Headhunt

Meaning: invited to join a new workplace which had noticed his talents. (được mời tham gia một nơi làm việc mới đã nhận thấy tài năng của anh ấy).

Example: She was headhunted by a rival firm. (Cô được săn đón bởi một công ty đối thủ).

 • Climbed to the top of the career ladder 

Meaning: got to a top position in a work organization or hierarchy (có được một vị trí cao nhất trong một tổ chức công việc hoặc hệ thống phân cấp).

Example: If someone has a good work ethic, they should climb to the top of  the career ladder. (Nếu ai đó có đạo đức làm việc tốt, họ sẽ leo lên đỉnh của nấc thang sự nghiệp).

 • Put on hold 

Meaning: left until a later date (usually used in a passive) (để lại cho đến một ngày sau đó (thường được sử dụng trong một bị động). 

Example: Plans for building the extension have bên put on hold until our finances are in a better state. (Các kế hoạch xây dựng phần mở rộng đã bị trì hoãn cho đến khi tài chính của chúng tôi ở trạng thái tốt hơn).

 • On paper

Meaning: when you read about it, but might not turn out to be so (có thể sự việc không như những gì được viết trên giấy, văn bản). 

Example: The plans look great on paper, but you never know quite how things will turn out, of course. (Các kế hoạch trông tuyệt vời trên giấy, nhưng bạn không bao giờ biết được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, tất nhiên).

 • Behind the scenes 

Meaning: out of sight, hidden, or in a way  that people are not aware of, often when something else is happening publicity. (khuất tầm nhìn, khuất hoặc theo cách mà mọi người không nhận biết được, thường là khi một điều gì đó khác đang diễn ra công khai).

Example: A lot of preparation has gone on behind the scenes for the opening ceremony for the Olympics. (Rất nhiều công tác chuẩn bị đã diễn ra ở hậu trường cho lễ khai mạc Thế vận hội).

Ứng dụng vào IELTS Speaking Part 2

Describe a person who you really admired. (Mô tả một người mà bạn thực sự ngưỡng mộ.).

Answer: The person who I really admired that I would like to talk about is Tuan, my friend from high school. When Tuan started work, he was at the very bottom of the career ladder. He had quite a dead-end job doing run-of-the mill tasks. He stayed there for a couple of years, but then decided he had to get out of a rut. He pulled out all the stops and managed to persuade his manager that he should be given more responsibility. The deputy manager got the sack for incompetence and Tuan stepped into his shoes. For several months he was rushed off his feet and he had his work cut out to keep on top of things. But he was soon recognised as an up-and coming young businessman and he was headhunted by a rival company for one of their top jobs. Tuan had climbed to the top of the career ladder. His hard work makes me admire him a lot and I aspire to have a career like him. 

(Người tôi rất ngưỡng mộ mà tôi muốn kể ngày hôm nay là Tuấn, bạn cấp 3 của tôi. Khi Tuấn bắt đầu công việc, anh ấy đang ở tận cùng của nấc thang sự nghiệp. Anh ấy đã có một công việc khá bế tắc khi thực hiện các nhiệm vụ hàng đầu của nhà máy. Anh ấy ở đó vài năm, nhưng sau đó quyết định phải thoát ra khỏi cuộc sống. Anh ấy đã rất nỗ lực và cố gắng thuyết phục người quản lý của mình rằng anh ấy nên được giao nhiều trách nhiệm hơn. Vị phó phòng bị sa thải vì bất tài và Tuấn đã thay vị trí anh ta. Trong vài tháng, anh ấy đã rất bận rộn và bên cạnh đó công việc của anh ấy rất khó. Nhưng anh ấy sớm được công nhận là một doanh nhân trẻ đang lên và anh ấy được một công ty đối thủ săn đầu cho một trong những công việc hàng đầu của họ. Tuấn đã leo lên đến đỉnh của nấc thang sự nghiệp Sự chăm chỉ của anh ấy khiến tôi rất ngưỡng mộ anh ấy và tôi khao khát có được sự nghiệp như anh ấy).

Phương pháp học idiom hiệu quả 

Idiom gây ra một rào cản về ngữ nghĩa, vì người học khó có thể đoán ý nghĩa của idiom chỉ dựa trên nghĩa đen của cụm từ đó. Ví dụ, nghĩa đen của “break a leg” là làm gãy chân, nhưng ý nghĩa của idiom này lại là lời chúc may mắn. Điều này có thể khiến nhiều người học sử dụng phương pháp học thuộc lòng để nhớ ý nghĩa của idiom, nhưng có thể mau chóng quên. Do vậy người học cần có những phương pháp học idiom để tăng tính minh bạch, tăng độ quen thuộc để khiến cho quá trình học hiệu quả hơn. 

Nghiên cứu cho thấy rằng diom xuất hiện trong một ngữ cảnh cụ thể thường được hiểu dễ dàng và chính xác hơn so với idiom xuất hiện riêng lẻ.

Ví dụ: Get the sack 

Khi người học tiếp xúc với idiom “get the sack” mà không có ngữ cảnh sử dụng, họ thường đoán rằng ý nghĩa của idiom này liên quan đến việc lao động hoặc lấy bao tải.hi người học tiếp xúc với idiom này cùng ngữ cảnh trong câu “I’ll get the sack if I arrive at the office late!” họ sẽ có khả năng đoán đúng ý nghĩa của idiom này cao hơn, đó là bị sa thải. Như vậy, để học idiom một cách hiệu quả và chính xác nhất, người học không nên chỉ ghi nhớ ý nghĩa của từng idiom riêng lẻ mà nên học cả ngữ cảnh sử dụng idiom đó.

Một cách để tối ưu hoá hiệu quả của ngữ cảnh khi học idiom là bằng cách đặt câu với idiom. Nghiên cứu cho thấy rằng những người học idiom không hiệu quả được cho ngữ cảnh sử dụng của idiom, nhưng họ không sử dụng ngữ cảnh, hoặc chỉ sử dụng mẫu câu ví dụ trong bài mà không đặt thêm những câu mới để mở rộng hoàn cảnh ứng dụng của idiom này.Như vậy, khi tiếp xúc một idiom mới, người học nên đặt từ 3 đến 4 câu với idiom đó trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để tối đa hoá khả năng ghi nhớ và hiểu idiom của mình. Khi đặt câu, người học nên đặt đa dạng nhiều loại câu với nội dung càng ấn tượng và rõ ràng càng tốt. Đồng thời, người học cần chú ý đến ngữ pháp để đặt câu chính xác.

Ví dụ: Idiom “on paper”

-   Ý nghĩa: có thể sự việc không như những gì được viết trên giấy, văn bản

-   Câu để làm sáng tỏ ý nghĩa của idiom: “The job looks good on paper, but the reality is quite different”.

-   Câu để liên kết với trải nghiệm cá nhân: “Our group project looks great on paper, but you never know quite how things will turn out, of course.”

Bài tập thực hành 

Exercise 1: Complete each of these idioms with one word 

 1. The job looks good on ______________, but the reality is quite different. 

 2. I’d hate to work in a  run-of-the- _____________________ job. 

 3. When John retires, his son will _________________________ into his shoes. 

 4. My cousin’s an up-and- ___________________________ musician.  

 5. I must try to get out of a ___________________________ at work. 

 6. Why did Kirsty’s boss give her the __________________________________? 

 7. I wish you wouldn't talk ____________________________ all the time! 

 8. Rosie was very thrilled to be _________________________ hunted for her new job. 

Exercise 2: Complete each of these idioms

We had  a difficult day at work today. We are having some important visitors next week and management has decided to pull out all the (1) __________________ to impress them. We are going to have our work (2) __________________ out to get everything done in time. Long-term tasks have been put on (3) __________________ so that everything is ready for our visitors. Anyone who objects has been told that they will (4) ____________________ the sack and everyone who wants to (5) ______________________ the career ladder will have their (6) _____________________ full until the week is over. The visitor would be horrified if they knew what was going on (7) ________________ the scenes! 

Đáp án

Exercise 1: Complete each of these idioms with one word 

 1. The job looks good on paper, but the reality is quite different. 

 2. I’d hate to work in a  run-of-the-mill job. 

 3. When John retires, his son will step into his shoes. 

 4. My cousin’s an up-and- coming musician.  

 5. I must try to get out of a rut at work. 

 6. Why did Kirsty’s boss give her the sack

 7. I wish you wouldn't talk shop all the time! 

 8. Rosie was very thrilled to be headhunted for her new job. 

Exercise 2: Complete each of these idioms

We had  a difficult day at work today. We are having some important visitors next week and management has decided to pull out all the (1) stops to impress them. We are going to have our work (2) cut out to get everything done in time. Long-term tasks have been put on (3) hold so that everything is ready for our visitors. Anyone who objects has been told that they will (4) get  the sack and everyone who wants to (5) climb the career ladder will have their (6) hands full until the week is over. The visitor would be horrified if they knew what was going on (7) behind  the scenes! 

Tổng kết

Bài viết trên đã giới thiệu 15 idioms về sự nghiệp cũng như giải nghĩa chi tiết, ứng dụng của những idiom này vào kỹ năng IELTS Speaking và bài tập thực hành. Việc sử dụng các idioms sẽ giúp bài thi nói của thí sinh thêm phần tự nhiên và đạt được một phần trong tiêu chí Lexical Resource. Thông qua bài viết, tác giả cũng hy vọng thí sinh có thể học hỏi thêm kiến thức cũng như mở rộng được vốn từ cho bản thân.

Tuy nhiên, người học cũng nên lưu ý rằng idiom chỉ là một cách để diễn đạt ý trong tiếng Anh và không nên bị lạm dụng. Vì vậy, để đạt được kết quả ưng ý nhất cho phần IELTS Speaking, người cũng nên trau dồi vốn từ vựng nói chung và kỹ năng diễn đạt của mình.

Để chinh phục mục tiêu IELTS, cần có một lộ trình học tập phù hợp, ôn luyện hiệu quả sẽ giúp tối ưu quá trình và thời gian học. Đăng ký học IELTS với Anh ngữ ZIM để đạt mục tiêu của bạn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity