24 từ và cụm từ thường gặp dạng bài Map Labelling trong IELTS Listening – Phần 1

Những từ và cụm từ được sử dụng dạng bài Map Labelling để thí sinh có sự chuẩn bị về mặt từ vựng khi trong IELTS Listening
ZIM Academy
31/05/2021
24 tu va cum tu thuong gap dang bai map labelling trong ielts listening phan 1

Dạng bài Map Labelling là một trong những dạng bài thường xuyên xuất hiện tại Section 2 trong IELTS Listening Để có thể hoàn thành tốt dạng bài Map Labelling, thí sinh sẽ cần phải nắm vững những từ và cụm từ thường được sử dụng trong dạng bài này. Trong chuỗi bài viết lần này, tác giả sẽ cung cấp một số từ và cụm từ thường được sử dụng trong dạng bài Map Labelling để giúp thí sinh có sự chuẩn bị tốt hơn về mặt từ vựng khi gặp phải dạng bài này trong IELTS Listening. Những từ và cụm từ này sẽ được phân chia thành 6 nhóm khác nhau. Bao gồm các nhóm từ chỉ:

24-tu-va-cum-tu-thuong-gap-dang-bai-map-labelling-trong-ielts-listening-phan-1-danh-sach

Cụm từ dạng bài Map Labelling trong IELTS Listening

Tuy nhiên, trong bài viết lần này, tác giả sẽ chỉ cung cấp trước những từ và cụm từ thường gặp trong 2 nhóm từ đầu tiên, kèm theo đó là cách sử dụng và ví dụ minh họa để giúp người đọc nắm rõ cả về ngữ nghĩa và cách dùng của những từ và cụm từ này.

Nhóm từ chỉ phương hướng trong dạng bài Map Labelling

Những từ và cụm từ trong mục này sẽ được phát triển từ 4 danh từ chỉ hướng cơ bản là:

 • East : hướng Đông => Eastern : phía Đông

 • West : hướng Tây => Western : phía Tây

 • South : hướng Nam => Southern : phía Nam

 • North : hướng Bắc => Northern : phía Bắc

Ngoài ra, còn có thêm 4 danh từ chỉ hướng mở rộng được kết hợp từ 4 hướng cơ bản trên, chúng là:

 • Northwest : hướng tây bắc

 • Northeast : hướng đông bắc

 • Southwest : hướng tây nam

 • Southeast : hướng đông nam

Khi đã nắm rõ về các hướng, thí sinh cũng cần phải biết được những cấu trúc thường xuất hiện trong dạng bài Map Labelling mà sẽ áp dụng những hướng đã nêu trên. Chúng là:

On the + danh từ / tính từ chỉ hướng + side of + Danh từ: nằm ở phía … của …

Ví dụ: The Sakai bank is on the south side of the central park  )Ngân hàng Sakai nằm ở phía nam của công viên trung tâm)

In the + tính từ chỉ hướng + part of + Danh từ: nằm ở khu vực phía … của …

Ví dụ: The Sakai bank is in the eastern part of the map (Ngân hàng Sakai nằm ở khu vực phía đông của bản đồ)

To the + danh từ chỉ hướng + of + Danh từ: ở phía … của …

Ví dụ: To the north of the central park lies the Sakai bank (Ở phía bắc của công viên trung tâm chính là ngân hàng Sakai)

Ngoài ra, một gợi ý khác cho các thí sinh khi làm dạng bài Map Labelling là hãy dùng bút chì và ghi hết toàn bộ 4 hướng cơ bản (hoặc 8 hướng tính cả các hướng mở rộng) lên bản đồ của bài nghe. Làm như vậy sẽ giúp thí sinh xác định nhanh chóng hơn các hướng mà không phải mất nhiều thời gian và tránh lẫn lộn giữa các hướng khi làm bài.

 

24-tu-va-cum-tu-thuong-gap-dang-bai-map-labelling-trong-ielts-listening-phan-1-de-bai

Đề bài IELTS Listening dạng Map Labelling

Nhóm từ chỉ vị trí trên đường trong dạng bài Map Labelling

Những từ và cụm từ ở nhóm này bao gồm:

Where the road splits/ divides / separates into two: nơi mà con đường tách ra / chia ra / tách biệt làm hai

Ở thời điểm hiện tại, trong từ điển tiếng anh chưa có một danh từ cụ thể để chỉ đoạn giao nhau nơi 1 con đường tách ra làm 2 con đường khác. Nên khi gặp dạng bài Map Labelling, bài nghe sẽ mô tả dạng đường này bằng cụm từ đã nêu trên cho thí sinh.

24-tu-va-cum-tu-thuong-gap-dang-bai-map-labelling-trong-ielts-listening-phan-1-road

Nơi đường tách ra

The (left / right) fork : nhánh bên (trái / phải) của …

Cụm từ này được dùng để mô tả vị trí một vật nằm bên nhánh đường bên trái hoặc phải sau khi đường chính đã tách ra làm 2.

Ví dụ: After the road splits, if you take the left fork, you will see the Sakai bank sitting on the left side of the road (Dịch: Sau khi con đường tách làm 2, nếu bạn đi vào nhánh bên trái, bạn sẽ thấy ngân hàng Sakai nằm ngay bên trái đường)

On the (first / second) bend: ở khúc cua (đầu tiên / thứ hai)

Where the road bends: ở khúc mà con đường uốn cong

Cả 2 cụm từ này đều được dùng để diễn tả khúc cua trên một con đường

Ví dụ: (On the first bend / where the road bends), you will see the Sakai bank on the left of you (Dịch: Ở khúc cua đầu tiên / ở khúc mà con đường uốn cong, bạn sẽ thấy ngân hàng Sakai nằm bên tay trái của mình)

At the junction / intersection of + tên đường: nằm ở giao lộ của…

Where (tên đường) and (tên đường) meet: nơi mà đường … và đường … giao nhau

Những cụm từ này sẽ được sử dụng để mô tả điểm giao lộ giữa 2 hoặc nhiều đường với nhau.

Ví dụ:

 • The central park is located at the intersection of Maria avenue, Jackson street and Finderline street (Dịch: Công viên trung tâm nằm ở giao lộ giữa đại lộ Maria, đường Jackson và đường Finderline)

 • The central park is located at the corner where Jackson and Finderline street meet. (Dịch: Công viên trung tâm được đặt ở góc đường của giao lộ giữa đường Jackson và Finderline)

At the crossroad of (tên đường) and (tên đường) : ở giao lộ giữa … và …

At the entrance to (tên đường) from (tên đường) : đầu đường … hướng đi vào từ đường …

Where (tên đường) crosses (tên đường): nơi mà đường … và … cắt nhau

Những cụm từ này tuy cũng dùng để mô tả điểm giao lộ, nhưng chỉ để diễn tả nút giao nhau giữa 2 đường, không hơn không kém.

Ví dụ:

 • The central park is located at the crossroad of Jackson and Finderline street (Dịch: Công viên trung tâm được đặt ở nút giao nhau giữa đường Jackson và đường Finderline)

 • The Sakai bank is located at the entrance of Jackson street from Finderline street (Dịch: Ngân hàng Sakai được đặt ở đầu đường Jackson hướng đi vào từ đường Finderline)

 • The Sakai bank is located at the Jackson corner where Jackson street crosses Maria street. (Dịch: Ngân hàng Sakai được đặt ở góc đường Jackson nơi mà đường Jackson cắt đường Maria)

Tổng kết

Thông qua bài viết, tác giả đã đưa ra tổng cộng 13 từ và 11 cụm từ thuộc 2 nhóm từ chỉ phương hướng và vị trí trên đường cũng như nêu rõ ngữ nghĩa và cách sử dụng của những từ và cụm từ này. Điều này nhằm cung cấp cho người đọc một sự chuẩn bị về mặt từ vựng tốt hơn để có thể nâng cao độ chính xác khi làm dạng bài Map Labelling trong IELTS Listening. Trong bài viết tiếp theo của series, tác giả sẽ tiếp tục cung cấp thêm những từ và cụm từ ở các nhóm tiếp theo mà sẽ xuất hiện trong dạng bài Map Labelling để giúp người đọc có sự chuẩn bị tốt hơn nữa cho dạng bài này.

Phan Huy

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu