Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart ngày 12/12/2020

The bar chart shows mobile usage in a country by age group from 1998 to 2000.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-ngay-12122020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 12/12/2020

The bar chart shows mobile usage in a country by age group from 1998 to 2000.

De thi IELTS Writing Task 1 12-12-2020

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

  • Dạng bài: Biểu đồ cột (Bar chart)
  • Đối tượng đề cập: phần trăm số người sử dụng điện thoại theo nhóm tuổi của một quốc gia từ năm 1998 đến năm 2000
  • Thì sử dụng: quá khứ đơn

Phân tích chi tiết

Đoạn tổng quát

  • Hầu hết người dùng điện thoại nhiều nhất nằm ở nhóm tuổi 16-50, nhưng số liệu giảm dần trong 3 năm.
  • Ngược lại, nhóm tuổi từ 0-15 có phần trăm người sử dụng điện thoại ít nhất, nhưng số liệu tăng dần trong 3 năm.

Thân bài 1

  • Trong ba năm, nhóm tuổi vị thành niên sử dụng điện thoại nhiều nhất, khoảng 47%. Sau đó, là nhóm người lớn (31-50 tuổi) sử dụng điện thoại nhiều thứ hai.
  • Với số lượng người sử dụng điện thoại ít, nhóm người già chiếm 10% vào năm 2000. Nhóm trẻ em chiếm thấp nhất, từ 2-9%.

Thân bài 2

  • Năm 1998, khoảng cách về phần trăm số người sử dụng điện thoại ở nhóm tuổi 15 đến 50 là 94%, con số này giảm xuống 81% vào năm 2000.
  • Ngày càng nhiều trẻ em và người lớn tuổi sử dụng điện thoại, tỉ lệ tăng lên lần lượt là 7% và 6%.

Bài mẫu tham khảo

The graph illustrates the percentage of mobile phone use of different age groups from 1998 to 2000 in a country. 

In general, the majority of mobile phone users were from 16 to 50 years old, but the rate decreased over three years. In contrast, the young from 0 to 15 accounted for the smallest percentage but saw a gradual increase.

Across all three years, the teens/young adult group has the heaviest use of mobile phones, averaging around 47%. After that age group, adults came in second for most mobile usage. Dropping in percentage considerably, elderly people hardly used mobile phones with a maximum of 10% usage in 2000. Using mobile phones the least were children, ranging from 2 – 9%. 

1998 showed the largest gap between age group usage with 15 to 50 year olds using 94% of mobile phones. This gap decreases across the years with 15 to 50 year olds using only 81% in 2000. More and more children and elderly use mobiles, increasing 7% for children and 6% for elderly in this time period.

(177 words)

Để biết thêm những phương pháp các dạng bài IELTS Writing task 1 hoàn chỉnh với những cấu trúc mạch lạc bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Intermediate – Khóa luyện thi IELTS cam kết đầu ra 5.5 tại ZIM

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.