Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Line graph ngày 26/09/2020

The graphs show changes in the trends of the urban and rural population and by different age groups from 1950 to 2040.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 dang line graph ngay 26092020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 26/09/2020

The graphs show changes in the trends of the urban and rural population and by different age groups from 1950 to 2040.

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

De thi IELTS Writing Task 1 24-9-2020

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Biểu đồ đường (Line graph)
 • Đối tượng: xu hướng cơ cấu theo dân số thành thị và nông thôn, và cơ cấu theo các nhóm tuổi khác nhau từ năm 1950 đến năm 2040
 • Thì sử dụng: quá khứ đơn (past perfect), cấu trúc dự đoán (future)

Dàn bài chi tiết

Mở bài: Giới thiệu tên của biểu đồ

Đoạn tổng quan: Nêu ra các đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ

 • Câu đầu tiên: tổng dân số thành thị và nông thôn tăng đáng kể trong giai đoạn 1950-2000 trong khi tỷ trọng dân số từ 16-65 tuổi là lớn nhất và tăng mạnh nhất so với số liệu của hai nhóm tuổi còn lại.
 • Câu thứ hai: Những xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2040.

Thân bài 1: Mô tả biểu đồ đường đầu tiên

Mô tả đường tổng dân số

 • Tổng dân số ở mức 10% vào năm 1950, tăng lên khoảng 26% trong 50 năm tới và được dự đoán sẽ tăng lên 43% vào năm 2040

Mô tả hai xu hướng dân số thành thị và nông thôn

 • Năm 1950, dân số thành thị và nông thôn lần lượt đạt 8% và 2,5% và, trong nửa sau của thế kỷ 20, con số ở vùng nông thôn tiếp tục kém số liệu vùng đô thị với một biên độ đáng kể 8%.
 • Vào năm 2040, sự chênh lệch về nhân khẩu học này sẽ ngày càng rộng hơn với một phần ba dân số cả nước sống ở các thành phố, cao hơn 20% so với con số ở khu vực nông thôn.

Thân bài 2: Mô tả biểu đồ đường thứ hai

Năm 1950 – 2000

 • Vào năm 1950, 7% người dân cả nước ở độ tuổi 16-65 trong khi con số của
  nhóm 0-15 và trên 65 tuổi lần lượt là 4,5% và 2,5%.
 • Dân số từ 16-65 tuổi trở lên tăng gấp ba lần vào năm 2000, trong khi tỷ lệ người cao tuổi và trẻ em và thanh thiếu niên có xu hướng tăng tương tự, lần lượt đạt 7% và 5%.

Dự đoán năm 2040

 • 27,5% dân số dự kiến sẽ ở độ tuổi 16-65 vào năm 2040, cao hơn nhiều so với
  con số dự kiến tương ứng của người già và trẻ 0-15 tuổi, là 9% và 5,5%.

Bài mẫu tham khảo

The data gives demographic information about urban and rural areas as well as three particular age groups in one country from 1950 to 2000 with predictions to 2040.

Overall, the total urban and rural population witnessed a significant increase between 1950 and 2000 while the proportion of people aged 16-65 years was largest and showed the most dramatic growth compared to the figures for the other two age groups. These trends are expected to continue in 2040.

The total population stood at 10% in 1950, rising to around 26% in the next 50 years, and is predicted to go up to 43% in 2040. In 1950, the urban and rural populations achieved 8% and 2.5% respectively and, in the second half of the 20th century , the figure for the countryside continued to lag that for metroplolitan areas by a significant margin of 8%. By 2040, this population disparity will have got wider with a third of the country’s population living in cities, over 20% higher than the figure for rural areas.

In the first year of the period, 7% of people in the country were 16-65-year-olds while the figures for the 0-15 and over-65 age groups stood at 4.5% and 2.5% respectively. Thereafter, the population of those aged 16-65 years over tripled in 2000, while the proportions of seniors and kids and young teenagers showed a similar upward trend, reaching 7% and 5% respectively. 27.5% of the population is expected to be 16-65-year-olds in 2040, by far higher than the respective projected figures for the elderly and 0-15-year-olds, at 9% and 5.5%.

(159 từ)

Từ vựng

 • demographic information: thông tin nhân khẩu học
 • the second half of the 20th century: nửa sau của thế kỷ 20
 • continued to lag something by a significant margin: tiếp tục thua kém so với cái gì đó ở một biên độ đáng kể
 • population disparity: sự chênh lệch dân số
 • projected figures for: số liệudự kiến

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833