Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Mixed ngày 31/10/2020

The pie and bar charts below show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004.
ZIM Academy
11/01/2022
bai mau ielts writing task 1 dang mixed ngay 31102020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 31/10/2020

The pie and bar charts below show the percentage of water consumption and use in Australia in 2004.

De thi IELTS Writing Task 1 31-10-2020

 

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Biểu đồ kết hợp (mixed charts) – kết hợp giữa biểu đồ tròn và biểu đồ cột.
 • Đối tượng: sự tiêu thụ nước và sử dụng nước trong sinh hoạt hộ gia đình tại Úc vào năm 2004.
 • Thì sử dụng: quá khứ đơn.

Dàn bài chi tiết

Mở bài: Giới thiệu tên của biểu đồ.

Đoạn tổng quát: Nêu tổng quan những sự thay đổi chính.

 • Câu đầu tiên (biểu đồ tròn): phần lớn việc sử dụng nước ở Úc là trong lĩnh vực
  dân dụng.
 • Câu thứ hai (bảng số cột): việc sử dụng nước trong hộ gia đình nhiều nhất là
  cho phòng tắm và sân vườn.

Thân bài 1: Mô tả biểu đồ tròn:

 • Tổng lượng nước tiêu thụ trong các hộ gia đình là 70%, với 50% được sử dụng
  trong nhà ở và 20% được sử dụng trong các căn hộ.
 • Sử dụng công nghiệp và doanh nghiệp chiếm 11% và 10% tổng lượng nước sử dụng.
 • Chính phủ và các mục đích sử dụng khác chiếm lần lượt 6% và 3%

Thân bài 2: Mô tả biểu đồ cột:

 • Phần lớn nước được sử dụng trong các khu dân cư được sử dụng trong nhà
  tắm và sân vườn, lần lượt là 27% và 28%.
 • Nước được sử dụng để giặt quần áo chiếm 20%.
 • Nhà vệ sinh và nhà bếp tiêu thụ 15% và 10% tổng lượng nước dân dụng.

Bài mẫu tham khảo 

The charts show the percentage of water use in Australia in 2004, in terms of the type of consumer and how the water was used in residential areas.

Overall, it can be seen that the large majority of water use in Australia was in the residential sector, and the biggest uses of that water was in bathrooms and gardens.

In 2004, 70% of all water use in Australia was in the residential sector, with 50% used in houses and 20% used in apartments. Industrial use and businesses accounted for 11% and 10% of the overall water use, while the government and other uses made up 6% and 3% respectively.

A large portion of the water that was used in residential areas was consumed in bathrooms and gardens, at 27% and 28% respectively. The water that was used to wash clothes accounted for 20%, while toilets and kitchens consumed 15% and 10% of the total residential water.

(156 từ)

Từ vựng

 • a large majority of: phần lớn
 • to account for: chiếm được (tỷ lệ)
 • to make up: chiếm được (tỷ lệ)
 • a large portion of: một phần lớn

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm