Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process ngày 12/11/2020

The following are two filter systems. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
ZIM Academy
19/02/2021
bai mau ielts writing task 1 dang process ngay 12112020

Đề bài IELTS Writing Task 1 ngày 12/11/2020

The following are two filter systems. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đọc thêm: Tổng hợp và giải đề thi thật IELTS Writing 2020

IELTS Writing Task 1 Chart 2020-11-12-01

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Sơ đồ (Diagram)
 • Đối tượng đề cập: thiết kế của hai hệ thống lọc nước.
 • Thì sử dụng: Hiện tại đơn
 • Cấu trúc câu: Câu bị động

Dàn bài chi tiết

Mở bài: Giới thiệu lại quy trình

Đoạn tổng quan: Điểm khác biệt.

 • Hệ thống đầu tiên: là một thiết bị nhỏ gọn, khép kín với một số phần tử lọc
  bên trong;
 • Hệ thống thứ hai: là một hệ thống lọc nhiều giai đoạn chỉ với một phần tử lọc
  duy nhất.

Thân bài 1: Mô tả thiết kế của hệ thống lọc nước đầu tiên.

 • Có bộ lọc ba tầng chứa trong một thùng kim loại 200L duy nhất.
 • Nước chảy vào hệ thống qua đường ống đầu vào và qua bộ lọc cát giai đoạn
  đầu. Từ đó nước được lọc qua những viên đá nhỏ ở giai đoạn thứ hai
 • Cuối cùng, nước chảy qua các lỗ ống trong hệ thống trước khi đến vòi ra

Thân bài 2: Mô tả thiết kế của hệ thống lọc nước còn lại

 • Hệ thống thứ hai đơn giản hơn nhiều, nhưng không phải là một đơn vị duy
  nhất. Thứ nhất, nước chưa qua xử lý chảy qua bộ phận lọc cát qua vòi.
 • Nước lọc sau đó chảy vào một bể chứa nơi nó được giữ lại cho đến khi cần sử
  dụng trong gia đình. Nước cũng được lấy từ bể chứa qua vòi.

Bài mẫu tham khảo

The illustrations show two different water filtering systems.

Overall, the main difference between the two systems is that the first is a more compact, self-contained unit with several filtering elements within it, while the second is a multi-stage system with only a single filtering element.

The first system has a three-stage filter contained within a single 200L metal container. The water flows into the system via the inlet pipe and through the first stage sand filter. It is then filtered through the second stage which is made up of tiny stones. The water then flows through pipe holes within the system before flowing through the outlet.

The second system is much simpler, but is not a single unit. Firstly, untreated water flows through a sand filter unit via a tap. The filtered water then flows into a storage tank where it is held until it is needed for household use. The filtered
water is also accessed from the storage tank via a tap.

(163 từ)

Từ vựng

 • water filtering systems: các hệ thống lọc nước
 • a more compact, self-contained unit: một thiết bị nhỏ gọn, khép kín
 • a multi-stage system: một hệ thống lọc nhiều giai đoạn
 • filtering elements: các phần tử lọc
 • a three-stage filter: bộ lọc ba tầng
 • a 200L metal container: một thùng kim loại 200L
 • the inlet pipe: đường ống đầu vào
 • a single unit: một đơn vị duy nhất
 • a tap: vòi nước

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS online tại ZIM Academy, học viên được hướng dẫn cụ thể, sửa lỗi sai chi tiết, theo sát tiến độ và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu